ב"ה

Past Issues

Displaying 1-20 of 26
5784 (2023-2024)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Chol Hamoed - Simchat Torah Bereishit Noach Israel at War Lech Lecha Vayera Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeshev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Vaeira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa
Magazines for the Year 5783 (2022-2023)  
Nitzavim/Rosh Hashanah Vayelech/Yom Kippur Haazinu/Sukkot Chol Hamoed/Simchat Torah Bereishit Noach Lech Lecha Vayera Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeshev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Va'era Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vaykhel-Pekudei Vayikra Tzav Pesach Chol Hamoed Tazria-Metzorah Acharei-Kedoshim Emor Behar-Bechukotai Bamidbar Shavuot Naso Behaalotecha Shelach Korach Chukat-Balak Pinchas Matos-Masei Devarim Va'etchanan Ekev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim-Vayelech
Magazines for the Year 5782 (2021-2022)  
Nitzavim/Rosh Hashanah Vayelech/Yom Kippur Sukkot Simchat Torah/Bereishit Noach Lech-Lecha Vayera Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Va'era Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vayakhel Pekudei Vayikra Tzav Shemini Tazria Metzora Pesach Chol Hamoed Acharei-Mot Kedoshim Emor Behar Bechukotai Shavuot Nasso Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot Massei Devarim Vaetchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo
Magazines for the Year 5781 (2020-2021)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Shemini Atzeret / Simchat Torah Bereishit Noach Lech Lecha Vayera Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Va'era Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tissa Vayakhel-Pekudei Vayikra Tzav Chol Hamoed Shemini Tazria Metzora Acharei Mot-Kedoshim Emor Behar-Bechukotai Bamidbar-Shavuot Naso Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot-Massei Devarim Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo
Magazines for the Year 5780 (2019-2020)  
Rosh Hashanah (Nitzavim) Yom Kippur Sukkot Simchat Torah (Bereishit) Noach Lech Lecha Vayera Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeshev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Va'eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vayakhel-Pekudei Vayikra Tzav Passover Shemini Tazria-Metzora Acharei-Kedoshim Emor Behar-Bechukotai Bamidbar Shavuot Naso Behaalotecha Shelach Korach Chukat-Balak Pinchas Matot-Massei Devarim Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim-Vayelech
Magazines for the Year 5779 (2018-2019)  
Nitzavim/Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Simchat Torah Bereishit Noach Lech Lecha Vayera Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Miketz Vayigash Vayechi Shemot Va'eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vayakhel Pekudei Vayikra Tzav Shemini Tazria Metzora Pesach Chol Hamoed Acharei Mot Kedoshim Emor Behar Bechukotai Bamidbar Nasso Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot-Massei Devarim Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo
Magazines for the Year 5778 (2017-2018)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Chol Hamoed - Simchat Torah - Bereishit Noach Lech Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Va'eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Purim Vayakhel-Pekudei Vayikra Tzav Pesach Chol Hamoed Shemini Tazria-Metzora Acharei-Kedoshim Emor Behar-Bechukotai Bamidbar Nasso Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Mattot-Massei Devarim Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo
Magazines for the Year 5777 (2016-2017)  
Bereishit Noach Lech Lecha Vayera Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Va'era Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh (Purim) Ki Tisa Vayakhel-Pekudei Vayikra Tzav (First Days Pesach) Chol Hamoed Shemini Tazria-Metzorah Acharei-Kedoshim Emor Behar-Bechukotai Bamidbar Naso Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot-Massei Devarim Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim-Vayelech
Magazines for the Year 5776 (2015-2016)  
Nitzavim & Rosh Hashanah Vayelech & Yom Kippur Haazinu & Sukkot Simchat Torah Bereishit Noach Lech Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz and Chanukah Vayigash Vayechi Shemot Va'eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vayakhel Pekudei Vayikra Tzav Shemini Tazria Metzora Pre-Pesach Chol HaMoed Acharei Mot Kedoshim Emor Behar Bechukotai Bamidbar & Shavuot Naso Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot-Massei Devarim Vaetchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim & Rosh Hashanah Vayelech & Yom Kippur Haazinu & Sukkot Chol Hamoed & Simchat Torah
Magazines for the Year 5775 (2014-2015)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Simchat Torah Noach Lech Lecha Vayera Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Va'eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vayakhel-Pekudei Vayikra Tzav Passover Chol Hamoed Shemini Tazria-Metzora Acharei-Kedoshim Emor Behar-Bechukotai Bamidbar Naso Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot-Massei Devarim Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Daily Dose Chayei Sarah
Magazines for the Year 5774 (2013-2014)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Sukkot-Simchat Torah Noach Lech Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz - Chanukah Vayigash Vayechi Shemot Va'eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vayakhel Pekudei Vayikra Tzav - Purim Shemini Tazria Metzora Acharei Passover Kedoshim Emor Behar Bechukotai Bamidbar Nasso Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot Massei Devarim Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim-Vayelech
Magazines for the Year 5773 (2012-2013)  
Rosh Hashanah Yom Kippur - Vayelech Sukkot Simchat Torah Bereishit Noach Lech Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Va'eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh-Purim Ki Tisa Vayakhel-Pekudei Vayikra Tzav-Passover Passover II Shemini Tazria-Metzora Acharei-Kedoshim Emor Behar-Bechukotai Bamidbar Nasso-Shavuot Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot-Massei Devarim Va'etchanan - 9 Av Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim-Vayelech
Magazines for the Year 5772 (2011-2012)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Simchat Torah Noach Lech Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz-Chanukah Vayigash Vayechi Shemot Va'eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa/Purim Vayakhel-Pekudei Vayikra Tzav Pre-Pesach Chol Hamoed Shemini Tazria-Metzora Acharei-Kedoshim Emor Behar-Bechukotai Bamidbar/Shavuot Naso Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot-Massei Devarim: Approaching 9 Av Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo
Magazines for the Year 5771 (2010-2011)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Simchat Torah Noach Lech Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi Shemot Va’eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vayak’hel Pekudei Vayikra Tzav (Purim) Shemini Tazria Metzora Acharei Passover Kedoshim Emor Behar Bechukotai Bamidbar Naso Behaalotecha (Shavuot) Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot Massei Devarim Va’etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim-Vayelech
Magazines for the Year 5770 (2009-2010)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot & Simchat Torah Bereishit Noach Lech-Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach - Kislev 19 Chanukah Vayigash - Tevet 10 Vayechi Shemot Va'era Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Purim Ki-Tisa Vayakhel-Pekudei Vayikra Passover Passover (Latter Days) Tazria-Metzora Acharei-Kedoshim Lag BaOmer Behar-Bechukotai Bamidbar Shavuot Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matos Maasei Devarim Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim-Vayelech
Magazines for the Year 5769 (2008-2009)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Bereishit Noach Lech-Lecha Vayeira Chayei-Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Chanukah Vayigash Vayechi Shemot Vaeira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Purim Vayak'hel-Pekudei Vayikra Shabbat Hagadol Passover Tazria-Metzora Acharei-Kedoshim Emor Lag BaOmer Bamidbar Shavuot Naso Behaalotecha Shelach Korach Chukat-Balak Pinchas Matot-Massei Devarim Tishah B'Av Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim-Vayelech
Magazines for the Year 5768 (2007-2008)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Simchat Torah & Brereishit Noach Lech-Lecha Vayera Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeshev Chanukah Vayigash Vayechi Shemot Vaeira Bo Beshalach Tu B'Shevat Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vayakhel Pekudei Vayikra Purim Shemini Tazria Metzora Passover Kedoshim Emor Behar Lag BaOmer Bamidbar Shavuot Shelach Korach Chukat - Tammuz 3 Balak Pinchas Matot Massei Tishah B'Av Av 15 Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Elul 18
Magazines for the Year 5767 (2006-2007)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot & Simchat Torah Bereishit Noach Lech-Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Yud-Tet Kislev Chanukah Tevet 10 Vayechi Shemot Vaeira Bo Tu BeShevat Yitro Mishpatim Terumah Purim Ki Tisa Vayakhel-Pekudei Vayikra Shabbat Hagadol Passover Shemini Tazria-Metzora Acharei-Kedoshim Lag BaOmer Behar-Bechukotai Bamidbar Shavuot Behaalotecha Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot-Massei Devarim Tishah B'Av Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim-Vayelech
Magazines for the Year 5766 (2005-2006)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot & Simchat Torah Noach Lech-Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Chanukah Vayigash Vayechi Shemot Va'eira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Purim Vayak'hel-Pekudei Vayikra Shabbat Hagadol Passover Tazria-Metzora Acharei-Kedoshim Emor Lag BaOmer Bamidbar Shavuot Naso Behaalotecha Shelach Korach Chukat-Balak Tammuz 17 Matot-Massei Devarim Tishah B'Av Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo Chai Elul
Magazines for the Year 5765 (2004-2005)  
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot & Simchat Torah Noach Lech-Lecha Vayeira Chayei-Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Chanukah Vayechi Shemot Vaeira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Ki Tisa Vayakhel Pekudei Vayikra Purim Shemini Tazria Metzora Passover Kedoshim Emor Behar Lag BaOmer Bamidbar Shavuot Shelach Korach Chukat Balak Pinchas Matot Massei Tisha B'av Va'etchanan Eikev Re'eh Shoftim Ki Teitzei Ki Tavo
Displaying results1-20 of 26
1-20  21-26  [Next »]