ב"ה

התוועדוית תשכ"ו

Filter by Topic
Show all
קונטרס י"ט כסלו תשנ"ב
לצעירי תלמידי תומכי תמימים דמאָנטרעאַל שיחיו, בחדרו הק' - בלתי מוגה

Browse Book
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
About the Publisher
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.