ב"ה

התוועדויות תשי"ד

תרגום ממכתב כ"ז תשרי, ה'תשי"ד
התוועדות ב, המשך להתוועדות יום שמחת-תורה, בלתי מוגה
יובל העשרים וחמש לנישואי כ"ק אדמו"ר שליט"א, בלתי מוגה
קונטרס אחרון של פסח - תשמ"ח
קונטרס כ"א אלול - תש"נ
בעת ניחום אבלים אצל האדמו"ר מאיר ירחמיאל קאַליש מאַמשינוב שליט"א
י"ל בשנת תשל"ט

Browse Book
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
About the Publisher
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.