ב"ה

התוועדויות תש"כ

Filter by Topic
Show all
לעסקני ישיבות תומכי תמימים ליובאַוויטש, בחדרו הק'
לקבוצת סטודנטים מארגון "הלל" בניו-יארק, בחדרו הק'
למשתתפות ב"קאָנווענשאָן" של נשי ובנות חב"ד
למדריכות הנוסעות למחנה-קיץ "אמונה" - בלתי מוגה
לתלמידי הכתה המסיימת בישיבת "אהל משה" - בלתי מוגה
במחנה-קיץ "גן ישראל", סוואַן-לייק, ניו-יאָרק - בלתי מוגה
במחנה-קיץ "אמונה", גרינפילד פּאַרק, ניו-יאָרק - בלתי מוגה
קונטרס ג' דסליחות - תשמ"ט

Browse Book
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
About the Publisher
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.