בס"ד. ר"ד יום א' פ' פינחס, ט"ו תמוז, ה'תש"כ.

– במחנה-קיץ "אמונה", גרינפילד פּאַרק, ניו-יאָרק –

בלתי מוגה

יום זה הוא "יום ההילולא" של ה"אור-החיים" הקדוש, רבי חיים בן עטר.

ושייך במיוחד לבנות ישראל – כידוע1 שהאור-החיים שהיו לו רק בנות, הי' לומד שיעורים בחומש עם בנותיו בכל ליל שבת, ואח"כ הי' רושם את הפירושים שאמר לפניהן בשיעורים אלו, ומהם ערך את פירוש ה"אור החיים" על התורה.

ומכאן ההוראה לכל אחת מכן – שעליכן להשתדל לא רק בחינוך עצמכן באופן המתאים, אלא גם בחינוך והשפעה על הזולת2.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן למנהל המחנה-קיץ חבילת שטרות של דולר, על מנת לחלק אותם לראשי הצוות].

______ l ______