ב"ה

התוועדויות תשכ"ד

Filter by Topic
Show all
התוועדות ב, המשך להתוועדות יום שמחת-תורה - בלתי מוגה
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה", בחדרו הק'
לצעירי תלמידי תומכי תמימים דמאָנטרעאַל שיחיו, בחדרו הק'

Browse Book
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
About the Publisher
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.