ב"ה

Moshiach-Times, Part 1: Future Lifestyles

11 Nissan, 5745 · April 2, 1985

Autoplay Next

Moshiach-Times: Future Lifestyles: 11 Nissan, 5745 · April 2, 1985

Maimonides concludes his code of law, the Mishneh Torah, by describing the era of Moshiach as a time of peace, abundance and enlightenment. All luxuries will be readily available, and yet they will be esteemed in man’s eyes as the dust. As such, we will devote ourselves totally to the study of Torah.
Mishneh Torah (Rambam), Daily Study Cycle of Maimonides, Torah Study during the Messianic Era, Moshiach and the Future Redemption, Lubavitcher Rebbe
Moshiach-Times, Part 1: Future Lifestyles
11 Nissan, 5745 · April 2, 1985
Disc 74, Program 293

Event Date: 11 Nissan 5745 - April 02, 1985

Maimonides concludes his code of law, the Mishneh Torah, by describing the era of Moshiach as a time of peace, abundance and enlightenment. All luxuries will be readily available, and yet they will be esteemed in man’s eyes as the dust. As such, we will devote ourselves totally to the study of Torah.

In exile, it is valid to serve G-d through mundane pursuits. In the era of Moshiach, however, there will be a higher standard. All people, including non-Jews, will devote themselves exclusively to the pursuit of G-dly knowledge.

In exile, one mainly studies Torah in order to know how to act. Those who reach a higher level, study in order to discover the infinite Divine knowledge. But in the era of Moshiach, all will study Torah for the sake of knowing G-d alone.

Living Torah

You may also be interested in...


Join the Discussion

Sort By:
7 Comments
mendel yakovson monsey December 29, 2023

היינו שיהיה אכילה ושתיה באותו הזמן וזה גופא יהיה באופן דבכל דרכיך דעהו וע"ד או כמו החכם שניכר בעסקיו וזה ר"ל הרמב"ם שעסק העולם גופה יהיה בבחי' לדעת ה' בלבד וזה לא כמו שהבנתי עד שיחה זו שהרמב"ם ר"ל שכל העולם יהיה עוסק בלימוד התורה ולא דבר אחר כלל! ואפשר גם זה אמת והחידוש הוא
'שזה עצמו יהיה מצד העולם עצמו גם באכילה וכו Reply

Sam April 3, 2018

Perhaps anything that is readily available is esteemed lightly. I remember a story about a Taoist sage castigating the Emperor for failing to appreciate him with a parable about the virtues of the rooster. Reply

Anonymous May 18, 2020
in response to Sam:

Maimonides does not say that we will value the luxuries as dust in effect and only after they have been made plentiful.
This is not to be classified as a cause and effect relationship.
We will open our eyes to see what is worthy and precious and spend our time and energy chasing truth versus physicality.
Hashem will provide abundantly for us so we should never have to spend any of our time and effort on physicality. Reply

Stephen Newdell Cape Coral, FL/USA April 16, 2011

Lieberman Speculation Sen. Joe Leiberman would therefore be the only righteous President this nation has had since the days of the Founding Fathers. Reply

Sam April 3, 2018
in response to Stephen Newdell:

Chinese proverb: Put good people in charge and people will chum together and mistakes will be covered up but put scoundrels in charge and crime will be punished. Reply

baltimore Baltimore, MD April 4, 2011

Joe Liebeman you are correct Reply

Richard Braverman miami, fl May 12, 2010

Sen. Joe leiberman It looks like a young Senator Leiberman in the audience with the Rebbe. Am I correct??? Reply

Please consider becoming a member of Living Torah today!