ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הפסח, ה'תשכ"ו

ברכת התוועדות חסידותית דהילולת הצמח צדק בשנת המאה וחג הפסח כשר ושמח.

מנחם שניאורסאהן

______ l ______