ב"ה

שיחת ליל ד' פ' יתרו ט"ו בשבט תנש"א

ביחידות כללית לאורחים שיחיו