ב"ה

התוועדויות תנש"א

Filter by Topic
Show all
למשתתפים בקרן לטובת מחנה ישראל
למשתתפים בקרן לטובת מחנה ישראל
משיחות לילות חג הסוכות - פרק א'
משיחות לילות חג הסוכות - פרק ב'
משיחות לילות חג הסוכות - פרק ג'
משיחות לילות חג הסוכות - פרק ד'
י"ל לש"פ נח - תנש"א
ביחידות כללית להאורחים שיחיו
ביחידות לברי מצווה והוריהם שיחיו
בקשר עם כינוס השלוחים העולמי

Browse Book
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
About the Publisher
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.