ב"ה

משיחות ש"פ האזינו, שבת שובה, התוועדויות א' וב', תנש"א