ב"ה

יחידות לקבוצת חתני בר מצוה והוריהם שיחיו

ליל ד' פ' יתרו, ט"ו בשבט תנש"א