ב"ה

יחידות לקבוצת חתנים וכלות שיחיו

ליל ד' פ' יתרו, ט"ו בשבט תנש"א