ב"ה

יחידות לקבוצת חתנים וכלות שיחיו

יום ד' פ' בלק, י"ד תמוז תנש"א