ב"ה

משיחות ש"פ מקץ, שבת (ד') חנוכה, מבה"ח טבת תנש"א