ב"ה

שיחת יום ג' בדר"ח טבת תנש"א לחיילי צבאות השם שיחיו

בבית הכנסת לאחר תפילת מנחה והדלקת נר ח' דחנוכה