ב"ה

יחידות לברי מצווה ובנות מצווה והוריהם שיחיו

ליל ד' פ' ויקהל-פקודי, כ"ף אדר תנש"א