ב"ה

יחידות לקבוצת חתנים וכלות שיחיו

ליל ד' פ' ויקהל-פקודי, כ"ף אדר תנש"א