ב"ה

שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א, יום ב', כ"ח סיון תנש"א לאנ"ש שיחיו שבירכו אותו

יובל שנים להצלת כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית נ"ע