ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א אחרי קבלת פ"נ כללי, ערב ראש השנה תשנ"ב