ב"ה

Torah Insights

Why the Sea Needed to Split
As the sea split, as the hidden world came to light, the core of the soul was also unveiled
Related Topics