בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

להת' שיחיו, בעת ביקורו בתו"ת לפני עריכת הסדר,

ליל א' דחג הפסח, ה'תשכ"ג.

בלתי מוגה

כיון שכבר התחיל הענין דפתיחת הדלתות והשערים, כידוע שאוצרות טללים נפתחים בזו הלילה1 – יה"ר שישארו השערים פתוחים כל השנה כולה.

חג הפסח כשר ושמח.

לשנה הבאה בירושלים2.