ב"ה

נוסח המברק להמשתתפים בהתוועדויות הגדולות י"ט כסלו תנש"א