ב"ה

יחידות לקבוצת חתנים וכלות שיחיו

ט' סיון תנש"א