ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל לקראת חג-הפסח, ה'תשט"ז

חג כשר ושמח.

מנחם שניאורסאהן