Chapter 5

1And afterwards, Moses and Aaron came and said to Pharaoh, "So said the Lord God of Israel, 'Send out My people, and let them sacrifice to Me in the desert.' "   אוְאַחַ֗ר בָּ֚אוּ משֶׁ֣ה וְאַֽהֲרֹ֔ן וַיֹּֽאמְר֖וּ אֶל־פַּרְעֹ֑ה כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהֹוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל שַׁלַּח֙ אֶת־עַמִּ֔י וְיָחֹ֥גּוּ לִ֖י בַּמִּדְבָּֽר:
And afterwards, Moses and Aaron came: But the elders slipped away one by one from following Moses and Aaron, until they had all slipped away before they arrived at the palace. [They did so] because they were afraid to go, and at Sinai, He punished them, [as it is written:] “And Moses shall draw near alone, but they shall not draw near” (Exod. 24:2). He sent them back. — [from Exodus Rabbah 5:14; Tanchuma, Shemoth 24]   ואחר באו משה ואהרן וגו': אבל הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרן, עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין, לפי שיראו ללכת, ובסיני נפרע להם (כד ב) ונגש משה לבדו והם לא יגשו, החזירם לאחוריהם:
2And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should heed His voice to let Israel out? I do not know the Lord, neither will I let Israel out."   בוַיֹּ֣אמֶר פַּרְעֹ֔ה מִ֤י יְהֹוָה֙ אֲשֶׁ֣ר אֶשְׁמַ֣ע בְּקֹל֔וֹ לְשַׁלַּ֖ח אֶת־יִשְׂרָאֵ֑ל לֹ֤א יָדַ֨עְתִּי֙ אֶת־יְהֹוָ֔ה וְגַ֥ם אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל לֹ֥א אֲשַׁלֵּֽחַ:
3And they said, "The God of the Hebrews has happened upon us. Now let us go on a three day journey in the desert and sacrifice to the Lord our God, lest He strike us with a plague or with the sword."   גוַיֹּ֣אמְר֔וּ אֱלֹהֵ֥י הָֽעִבְרִ֖ים נִקְרָ֣א עָלֵ֑ינוּ נֵ֣לֲכָה נָּ֡א דֶּ֩רֶךְ֩ שְׁל֨שֶׁת יָמִ֜ים בַּמִּדְבָּ֗ר וְנִזְבְּחָה֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ פֶּן־יִפְגָּעֵ֔נוּ בַּדֶּ֖בֶר א֥וֹ בֶחָֽרֶב:
lest He strike us: Heb. פֶּן יִפְגָעֵנוּ. They should have said, “ פֶּן יִפְגָעֲ, lest He strike you,” but they imparted honor to the throne [and out of respect said this]. The word פְּגִיעָה denotes a fatal encounter. — [from Tanchuma, Va’era 2]   פן יפגענו: פן יפגעך היו צריכים לומר, אלא שחלקו כבוד למלכות. פגיעה זו לשון מקרה מות היא:
4But the king of Egypt said to them, "Why, Moses and Aaron, do you disturb the people from their work? Go to your own labors."   דוַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ מֶ֣לֶךְ מִצְרַ֔יִם לָ֚מָּה משֶׁ֣ה וְאַֽהֲרֹ֔ן תַּפְרִ֥יעוּ אֶת־הָעָ֖ם מִמַּֽעֲשָׂ֑יו לְכ֖וּ לְסִבְלֹֽתֵיכֶֽם:
do you disturb the people from their work: Heb. תַּפְרִיעוּ, [meaning] you separate [them] and take them away from their work, because they listen to you and expect to rest from their work. Similarly, “Avoid it (פְּרָעֵהוּ), do not pass through it” (Prov. 4:15); [i.e.,] distance it. Similarly, “And you have avoided (וַתִּפְרְעוּ) all my advice” (Prov. 1: 25); “that it was (פָרֻעַ) ” (Exod. 32:25), [i.e.,] distanced and despised.   תפריעו את העם ממעשיו: תבדילו ותרחיקו אותם ממלאכתם, ששומעין לכם וסבורים לנוח מן המלאכה. וכן (משלי ד טו) פרעהו אל תעבר בו, רחקהו. וכן (שם א כה) ותפרעו כל עצתי, (שמות לב כה) כי פרוע הוא, נרחק ונתעב:
Go to your own labors: “Go to your work that you have to do in your houses.” But [he could not have been referring to the Egyptian bondage, because Moses and Aaron were from the tribe of Levi and] the labor of the Egyptian bondage was not incumbent upon the tribe of Levi. You should know [that this is true] for behold, Moses and Aaron were coming and going without permission. — [from Tanchuma, Va’era 6; Tanchuma Buber, Va’era 4]   לכו לסבלתיכם: לכו למלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם. אבל מלאכת שעבוד מצרים לא היתה על שבטו של לוי, ותדע לך שהרי משה ואהרן יוצאים ובאים שלא ברשות:
5And Pharaoh said, "Behold, now the people of the land are many, and you are stopping them from their labors."   הוַיֹּ֣אמֶר פַּרְעֹ֔ה הֵֽן־רַבִּ֥ים עַתָּ֖ה עַ֣ם הָאָ֑רֶץ וְהִשְׁבַּתֶּ֥ם אֹתָ֖ם מִסִּבְלֹתָֽם:
Behold, now the people of the land are many: Those who are required to work, and you stop them from their labors. This is a great loss.   הן רבים עתה עם הארץ: שהעבודה מוטלת עליהם ואתם משביתים אותם מסבלותם, הפסד גדול הוא זה:
6So, on that day, Pharaoh commanded the taskmasters of the people and their officers, saying,   ווַיְצַ֥ו פַּרְעֹ֖ה בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא אֶת־הַנֹּֽגְשִׂ֣ים בָּעָ֔ם וְאֶת־שֹֽׁטְרָ֖יו לֵאמֹֽר:
the taskmasters: They were Egyptians, and the officers were Israelites. The taskmaster was appointed over many officers, and the officer was appointed to drive the workers.   הנגשים: מצריים היו, והשוטרים היו ישראלים, הנוגש ממונה על כמה שוטרים, והשוטר ממונה לרדות בעושי המלאכה:
7"You shall not continue to give stubble to the people to make the bricks like yesterday and the day before yesterday. Let them go and gather stubble for themselves.   זלֹ֣א תֹֽאסִפ֞וּן לָתֵ֨ת תֶּ֧בֶן לָעָ֛ם לִלְבֹּ֥ן הַלְּבֵנִ֖ים כִּתְמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֑ם הֵ֚ם יֵֽלְכ֔וּ וְקֽשְׁשׁ֥וּ לָהֶ֖ם תֶּֽבֶן:
stubble: Heb. תֶּבֶן, estoble in Old French. They would knead it with the clay.   תבן: אשטובל"א [קש] היו גובלין אותו עם הטיט:
bricks: Heb. לְּבֵנִים, tivles in Old French, [tuiles in modern French, tiles] made from clay and dried in the sun; some people fire them in a kiln.   לבנים: טיולי"ש בלעז [רעפים] שעושים מטיט ומייבשין אותן בחמה, ויש ששורפין אותן בכבשן:
like yesterday and the day before yesterday: As you have been doing until now.   כתמול שלשם: כאשר הייתם עושים עד הנה:
and gather: Heb. וְקשְׁשׁוּ, and they shall gather.   וקששו: ולקטו:
8But the number of bricks they have been making yesterday and the day before yesterday you shall impose upon them; you shall not reduce it, for they are lax. Therefore they cry out, saying, 'Let us go and sacrifice to our God.'   חוְאֶת־מַתְכֹּ֨נֶת הַלְּבֵנִ֜ים אֲשֶׁ֣ר הֵם֩ עֹשִׂ֨ים תְּמ֤וֹל שִׁלְשֹׁם֙ תָּשִׂ֣ימוּ עֲלֵיהֶ֔ם לֹ֥א תִגְרְע֖וּ מִמֶּ֑נּוּ כִּֽי־נִרְפִּ֣ים הֵ֔ם עַל־כֵּ֗ן הֵ֤ם צֹֽעֲקִים֙ לֵאמֹ֔ר נֵֽלְכָ֖ה נִזְבְּחָ֥ה לֵֽאלֹהֵֽינוּ:
But the number of bricks: The sum of the number of bricks which each one made daily when they were given stubble, that sum you shall levy upon them now too, in order that the labor may fall heavy upon them.   ואת מתכנת הלבנים: סכום חשבון הלבנים שהיה כל אחד עושה ליום כשהיה התבן נתן להם, אותו סכום תשימו עליהם גם עתה, למען תכבד העבודה עליהם:
for they are lax: from the work. Therefore, their hearts turn to idleness, and they cry out, saying, “Let us go, etc.”   כי נרפים: מן העבודה הם, לכך לבם פונה אל הבטלה וצועקים לאמר נלכה וגו':
for they are lax: [The words], מַתְכֹּנֶת [and] וְתֹכֶן לְבֵנִים (verse 18) [mean the number of bricks, as in] “and to Him are deeds counted (נִתְפְּנוּ ” (I Sam. 2:3); “and the counted (הַמְתֻכָּן) money” (II Kings 12:12). All are terms denoting a quantity.   מתכנת: ותוכן לבנים (פסוק יט), ולו נתכנו עלילות (שמואל א' ב ג), את הכסף המתוכן (מלכים ב' יב יב), כולם לשון חשבון הם:
lax: Heb. נִרְפִּים The work is neglected in their hands and abandoned by them, and they are withdrawing themselves from it, retres in Old French, [meaning] withdrawn, removed.   נרפים: המלאכה רפויה בידם ועזובה מהם והם נרפים ממנה, רטריי"ש בלע"ז [אחיזתם רופפת]:
9Let the labor fall heavy upon the men and let them work at it, and let them not talk about false matters."   טתִּכְבַּ֧ד הָֽעֲבֹדָ֛ה עַל־הָֽאֲנָשִׁ֖ים וְיַֽעֲשׂוּ־בָ֑הּ וְאַל־יִשְׁע֖וּ בְּדִבְרֵי־שָֽׁקֶר:
and let them not talk about false matters: Heb. וְאַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שֶׁקֶר. Let them not constantly think and talk about matters of no substance, saying, “Let us go, let us sacrifice.” Similar to it is, “and I shall constantly engage (וְאֶשְׁעָה) in Your statutes” (Ps. 119:117). “For an example and for a byword (וְלִשְׁנִינָה)” (Deut. 28:37) is rendered [by Onkelos] as וּלְשׁוֹעִין. “And [the servant] told” (Gen. 24:66) is rendered וְאִשְׁךְתָּעֵי. It is, however, impossible to say that יִשְׁעוּ is [related to the] expression of “and the Lord turned (וַיִשַׁע) to Abel” (Gen. 424); “But to Cain and to his offering He did not turn (לֹא שָׁעָה)” (Gen. 4:5); and to explain אַַַַַל יִשְׁעוּ as “and let them not turn.” If this were the case, Scripture should have written: וְאַל יִשְׁעוּ אֶל דִבְרֵי שָׁקֶר or שָׁקֶר לְדִבְרֵי, for that is the construction in all similar cases, e.g., “and shall turn (יִשְׁעֶה) to (עַל) His Maker" (Isa. 17:7); "and he shall not turn (וְלֹא יִשְׁעֶה) to (אֶל) the altars” (Isa. 17:8); “and they did not turn (וְלֹא שָׁעו) to (עַל) the Holy One of Israel” (Isa. 31:1). I have not found the prefix “beth” immediately following them; after an expression of speech, however, concerning one who is engaged in speaking of a matter, the prefix “beth” is appropriate, e.g., “who talk about you (בְּךָ);” (Ezek. 33:30); “Miriam and Aaron talked about Moses (בְּמשֶׁה)” (Num. 12: 1); “the angel who spoke with me (בִּי)” (Zech. 4:1); “to speak of them (בָּם)” (Deut. 11:19); “And I shall speak of Your testimonies (בְעֵדֹתֶי)” (Ps. 119:46). Here too, אַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר means: Let them not engage in speaking of words of vanity and nonsense.   ואל ישעו בדברי שקר: ואל יהגו וידברו תמיד בדברי רוח לאמר נלכה נזבחה. ודומה לו (תהילים קיט קיז) ואשעה בחקיך תמיד, (דברים כח לז) למשל ולשנינה, מתרגמינן ולשועין, (בראשית כד סו) ויספר ואשתעי. ואי אפשר לומר ישעו לשון (בראשית ד ד) וישע ה' אל הבל וגו', (שם ה) ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ולפרש אל ישעו אל יפנו, שאם כן היה לו לכתוב ואל ישעו אל דברי שקר או לדברי שקר, כי כן גזרת כולם (ישעי' יז ז) ישעה האדם על עושהו, (שם לא א) ולא שעו על קדוש ישראל, (שם יז ח) ולא ישעה אל המזבחות, ולא מצאתי שמוש של בי"ת סמוכה לאחריהם, אבל אחר לשון דבור, במתעסק לדבר בדבר נופל לשון שמוש בי"ת, כגון (יחזקאל לג ל) הנדברים בך, (במדבר יב א) ותדבר מרים ואהרן במשה, (זכריה ד א) המלאך הדובר בי, (דברים יא יט) לדבר בם, (תהילים קיט מו) ואדברה בעדותיך, אף כאן אל ישעו בדברי שקר אל יהיו נדברים בדברי שוא והבאי:
10So the taskmasters of the people and their officers came out and spoke to the people, saying, "So said Pharaoh, 'I am not giving you stubble.   יוַיֵּ֨צְא֜וּ נֹֽגְשֵׂ֤י הָעָם֙ וְשֹׁ֣טְרָ֔יו וַיֹּֽאמְר֥וּ אֶל־הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר פַּרְעֹ֔ה אֵינֶ֛נִּי נֹתֵ֥ן לָכֶ֖ם תֶּֽבֶן:
11You go take for yourselves stubble from wherever you find [it], because nothing will be reduced from your work.' "   יאאַתֶּ֗ם לְכ֨וּ קְח֤וּ לָכֶם֙ תֶּ֔בֶן מֵֽאֲשֶׁ֖ר תִּמְצָ֑אוּ כִּ֣י אֵ֥ין נִגְרָ֛ע מֵֽעֲבֹֽדַתְכֶ֖ם דָּבָֽר:
You go take for yourselves stubble: And you must go with alacrity.   אתם לכו קחו לכם תבן: וצריכים אתם לילך בזריזות:
because nothing will be reduced from your work: from the entire amount of bricks that you were making daily, when you were given stubble prepared from the king’s house.   כי אין נגרע מעבדתכם דבר: מכל סכום לבנים שהייתם עושים ליום בהיות התבן ניתן לכם מזומן מבית המלך:
12So the people scattered throughout the entire land of Egypt, to gather a gleaning for stubble.   יבוַיָּ֥פֶץ הָעָ֖ם בְּכָל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לְקשֵׁ֥שׁ קַ֖שׁ לַתֶּֽבֶן:
to gather a gleaning for stubble: Heb. לְקשֵׁשׁ קַֹש, to gather a gathering, to collect a collection for the stubble [needed] for the clay.   לקשש קש לתבן: לאסוף אסיפה, ללקוט לקט לצורך תבן הטיט:
a gleaning: Heb., קַֹש an expression of collecting. Since it is a substance that scatters and requires collecting, it is called קַֹש in other places [also].   קש לקשש קש לתבן: לשון לקוט. על שם שדבר המתפזר הוא וצריך לקוששו, קרוי קש בשאר מקומות.
13And the taskmasters were pressing [them], saying, "Finish your work, the requirement of each day in its day, just as when there was stubble."   יגוְהַנֹּֽגְשִׂ֖ים אָצִ֣ים לֵאמֹ֑ר כַּלּ֤וּ מַֽעֲשֵׂיכֶם֙ דְּבַר־י֣וֹם בְּיוֹמ֔וֹ כַּֽאֲשֶׁ֖ר בִּֽהְי֥וֹת הַתֶּֽבֶן:
were pressing [them]: Heb אָצִים, pressing-[from Targumim]   אצים: דוחקים:
the requirement of each day in its day: The quota of each day complete in its [i.e., on the same day, as you did when the stubble was prepared. — [from Onkelos]   דבר יום ביומו: חשבון של כל יום כלו ביומו, כאשר עשיתם בהיות התבן מוכן:
14And the officers of the children of Israel whom Pharaoh's taskmasters had appointed over them were beaten, saying, "Why have you not completed your quota to make bricks like the day before yesterday, neither yesterday nor today?"   ידוַיֻּכּ֗וּ שֹֽׁטְרֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁר־שָׂ֣מוּ עֲלֵהֶ֔ם נֹֽגְשֵׂ֥י פַרְעֹ֖ה לֵאמֹ֑ר מַדּ֡וּעַ לֹא֩ כִלִּיתֶ֨ם חָקְכֶ֤ם לִלְבֹּן֙ כִּתְמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֔ם גַּם־תְּמ֖וֹל גַּם־הַיּֽוֹם:
And the officers of the children of Israel… were beaten: The officers were Israelites, and they had pity on their fellows, [and did] not press them. They would turn the bricks over to the taskmasters, who were Egyptians, and when something was missing form the [required] amount, they [the Egyptians] would flog them [the officers] because they did not press the workers. Therefore those officers merited to become the Sanhedrin, and some of the spirit that was upon Moses was taken and placed upon them, as it is said: “Gather to Me seventy men of the elders of Israel” (Num. 11:16), of those about whom you know the good that they did in Egypt, “that they are the elders of the people and its officers” (ibid.). — [from Tanchuma, Beha’alothecha 13 and Sifrei, Beha’alothecha 92]   ויכו שטרי בני ישראל: השוטרים ישראלים היו וחסים על חבריהם מלדחקם, וכשהיו משלימים הלבנים לנוגשים שהם מצריים, והיה חסר מן הסכום, היו מלקין אותם על שלא דחקו את עושי המלאכה, לפיכך זכו אותם שוטרים להיות סנהדרין, ונאצל מן הרוח אשר על משה, והושם עליהם, שנאמר (במדבר יא טז) אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת, מאותן שידעת הטובה שעשו במצרים, כי הם זקני העם ושוטריו:
And the officers of the children of Israel… were beaten: [I. e.,] those whom Pharaoh’s taskmasters had appointed as officers over them-saying, “Why, etc.” Why were they beaten? Because they [the Egyptian taskmasters] said to them [the officers], “Why have you not completed either yesterday or today the fixed quota set upon you to make bricks, as [you did] the ‘third yesterday’?” This is the day before yesterday, which was when they had been given stubble.   ויכו שטרי בני ישראל: אשר שמו נוגשי פרעה אותם לשוטרים עליהם לאמר מדוע וגו'. למה ויכו, שהיו אומרים להם מדוע לא כליתם גם תמול גם היום חק הקצוב עליכם ללבון כתמול השלישי שהוא יום שלפני אתמול, והוא היה בהיות התבן נתן להם:
were beaten: Heb. וַיֻכּוּ They were the object of an action. [The word is in the “hoph’al” conjugation, the recipient of the “hiph’il.”] They were beaten by others; the taskmasters beat them.   ויכו: לשון ויופעלו, הוכו מיד אחרים, הנוגשים הכום:
15So the officers of the children of Israel came and cried out to Pharaoh, saying, "Why do you do this to your servants?   טווַיָּבֹ֗אוּ שֹֽׁטְרֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּצְעֲק֥וּ אֶל־פַּרְעֹ֖ה לֵאמֹ֑ר לָ֧מָּה תַֽעֲשֶׂ֦ה כֹ֖ה לַֽעֲבָדֶֽיךָ:
16Stubble is not given to your servants, but they tell us, 'Make bricks,' and behold, your servants are beaten, and your people are sinning."   טזתֶּ֗בֶן אֵ֤ין נִתָּן֙ לַֽעֲבָדֶ֔יךָ וּלְבֵנִ֛ים אֹֽמְרִ֥ים לָ֖נוּ עֲשׂ֑וּ וְהִנֵּ֧ה עֲבָדֶ֛יךָ מֻכִּ֖ים וְחָטָ֥את עַמֶּֽךָ:
but they tell us, ‘Make bricks’: The taskmasters [tell us]: “Make bricks, as many as the original number.”   ולבנים אמרים לנו עשו: כמנין הראשון:
and your people are sinning: Heb. וְחָטָאתעַמֶ. If it were vowelized with a “pattach” (חַטָאת), I would say that it is connected, [i.e., in the construct state, and so it means:] and this thing is the sin of your people. However, since it is [vowelized with] a “kamatz” (חָטָאת), it is a noun [in the absolute state], and this is its meaning: and this thing brings sin upon your people, as if it were written: וְחַָטָאת לְעַמֶךָ, like “when they came to Beth-lehem (בֵּית לָחֶם)” (Ruth 1:19), which is the equivalent of לְבֵית לָחֶם, and similarly with many [others].   וחטאת עמך: אלו היה נקוד פת"ח הייתי אומר שהוא דבוק, ודבר זה חטאת עמך הוא, עכשיו שהוא קמ"ץ, שם דבר הוא. וכך פירושו ודבר זה מביא חטאת על עמך, כאלו כתוב וחטאת לעמך, כמו (רות א יט) כבאנה בית לחם, שהוא כמו לבית לחם וכן הרבה:
17But he said, "You are lax, just lax. Therefore, you say, 'Let us go, let us sacrifice to the Lord.'   יזוַיֹּ֛אמֶר נִרְפִּ֥ים אַתֶּ֖ם נִרְפִּ֑ים עַל־כֵּן֙ אַתֶּ֣ם אֹֽמְרִ֔ים נֵֽלְכָ֖ה נִזְבְּחָ֥ה לַֽיהֹוָֽה:
18And now, go and work, but you will not be given stubble. Nevertheless, the [same] number of bricks you must give."   יחוְעַתָּה֙ לְכ֣וּ עִבְד֔וּ וְתֶ֖בֶן לֹֽא־יִנָּתֵ֣ן לָכֶ֑ם וְתֹ֥כֶן לְבֵנִ֖ים תִּתֵּֽנוּ:
Nevertheless the [same] number of bricks: Heb. וְתֹכֶן לְבֵנִים, the count of the bricks, and similarly, " הַכֶּסֶף הַמְתֻכָּן, the counted money” (II Kings 12:12), as is stated in that section, “and packed and counted the money” (II Kings 12:11). — [from Onkelos]   ותכן לבנים: חשבון הלבנים, וכן (מלכים ב יב יב) את הכסף המתוכן, המנוי, כמו שאמר בענין (שם יא) ויצורו וימנו את הכסף:
19The officers of the children of Israel saw them in distress, saying, "Do not reduce [the number] of your bricks, the requirement of each day in its day."   יטוַיִּרְא֞וּ שֹֽׁטְרֵ֧י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֹתָ֖ם בְּרָ֣ע לֵאמֹ֑ר לֹֽא־תִגְרְע֥וּ מִלִּבְנֵיכֶ֖ם דְּבַר־י֥וֹם בְּיוֹמֽוֹ:
The officers of the children of Israel saw: their fellows who were driven by them.   ויראו שטרי בני ישראל: את חבריהם הנרדים על ידם:
in distress: They saw them in the distress and trouble that befell them when they had to make the work heavy upon them, saying, “Do not reduce, etc.”   ברע: ראו אותם ברעה וצרה המוצאת אותם בהכבידם העבודה עליהם לאמר לא תגרעו וגו':
20They met Moses and Aaron standing before them when they came out from Pharaoh's presence.   כוַיִּפְגְּעוּ֙ אֶת־משֶׁ֣ה וְאֶת־אַֽהֲרֹ֔ן נִצָּבִ֖ים לִקְרָאתָ֑ם בְּצֵאתָ֖ם מֵאֵ֥ת פַּרְעֹֽה:
They met: Men of Israel [met] Moses and Aaron, etc. Our Rabbis expounded: Every [instance of] נִצִים, quarreling, and נִ צָּבִים, standing, is a reference to Dathan and Abiram, about whom it is said: “came out and stood upright” (Num. 16:27). — [from Ned. 64b]   ויפגעו: אנשים מישראל את משה ואת אהרן וגו'. ורבותינו דרשו כל נצים ונצבים דתן ואבירם היו, שנאמר בהם יצאו נצבים:
21And they said to them, "May the Lord look upon you and judge, for you have brought us into foul odor in the eyes of Pharaoh and in the eyes of his servants, to place a sword into their hand[s] to kill us."   כאוַיֹּֽאמְר֣וּ אֲלֵהֶ֔ם יֵ֧רֶא יְהֹוָ֛ה עֲלֵיכֶ֖ם וְיִשְׁפֹּ֑ט אֲשֶׁ֧ר הִבְאַשְׁתֶּ֣ם אֶת־רֵיחֵ֗נוּ בְּעֵינֵ֤י פַרְעֹה֙ וּבְעֵינֵ֣י עֲבָדָ֔יו לָֽתֶת־חֶ֥רֶב בְּיָדָ֖ם לְהָרְגֵֽנוּ:
22So Moses returned to the Lord and said, "O Lord! Why have You harmed this people? Why have You sent me?   כבוַיָּ֧שָׁב משֶׁ֛ה אֶל־יְהֹוָ֖ה וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנָ֗י לָמָ֤ה הֲרֵעֹ֨תָה֙ לָעָ֣ם הַזֶּ֔ה לָ֥מָּה זֶּ֖ה שְׁלַחְתָּֽנִי:
Why have You harmed this people?: And if You ask, “What is it to you?” [I answer,] “I am complaining that You have sent me.” -[from Tanchuma, Va’era 6]   למה הרעתה לעם הזה: ואם תאמר מה איכפת לך, קובל אני על ששלחתני:
23Since I have come to Pharaoh to speak in Your name, he has harmed this people, and You have not saved Your people."   כגוּמֵאָ֞ז בָּ֤אתִי אֶל־פַּרְעֹה֙ לְדַבֵּ֣ר בִּשְׁמֶ֔ךָ הֵרַ֖ע לָעָ֣ם הַזֶּ֑ה וְהַצֵּ֥ל לֹֽא־הִצַּ֖לְתָּ אֶת־עַמֶּֽךָ:
he has harmed this people: Heb. הֵרַע, a causative expression. He brought much harm upon them, and the targum renders: אַבְאֵשׁ   הרע: לשון הפעיל הוא, הרבה רעה עליהם. ותרגומו אבאיש: