Chapter 24

1And Abraham was old, advanced in days, and the Lord had blessed Abraham with everything.   אוְאַבְרָהָ֣ם זָקֵ֔ן בָּ֖א בַּיָּמִ֑ים וַֽיהֹוָ֛ה בֵּרַ֥ךְ אֶת־אַבְרָהָ֖ם בַּכֹּֽל:
had blessed Abraham with everything: [The word] בַּכֹּל is numerically equal to בֵּן [son]. Since he had a son, he had to find him a wife.   ברך את אברהם בכל: בכל עולה בגימטריא בן, ומאחר שהיה לו בן היה צריך להשיאו אשה:
2And Abraham said to his servant, the elder of his house, who ruled over all that was his, "Please place your hand under my thigh.   בוַיֹּ֣אמֶר אַבְרָהָ֗ם אֶל־עַבְדּוֹ֙ זְקַ֣ן בֵּית֔וֹ הַמּשֵׁ֖ל בְּכָל־אֲשֶׁר־ל֑וֹ שִֽׂים־נָ֥א יָֽדְךָ֖ תַּ֥חַת יְרֵכִֽי:
the elder of his house: Since [the word זְקַן] is in the construct state, it is vowelized זְקַן.   זקן ביתו: לפי שהוא דבוק נקוד זקן:
under my thigh: (Shev. 38) Since one who swears must take with his hand an article related to a mitzvah such as a Torah scroll or Tefillin, and circumcision was his first mitzvah, and he had fulfilled it with pain, it was dear to him; so he took it.   תחת ירכי: לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה, כגון ספר תורה או תפילין, והמילה היתה מצוה ראשונה לו ובאה לו על ידי צער והיתה חביבה עליו ונטלה:   
3And I will adjure you by the Lord, the God of the heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, in whose midst I dwell.   גוְאַשְׁבִּ֣יעֲךָ֔ בַּֽיהֹוָה֙ אֱלֹהֵ֣י הַשָּׁמַ֔יִם וֵֽאלֹהֵ֖י הָאָ֑רֶץ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־תִקַּ֤ח אִשָּׁה֙ לִבְנִ֔י מִבְּנוֹת֙ הַכְּנַֽעֲנִ֔י אֲשֶׁ֥ר אָֽנֹכִ֖י יוֹשֵׁ֥ב בְּקִרְבּֽוֹ:
4But you shall go to my land and to my birthplace, and you shall take a wife for my son, for Isaac."   דכִּ֧י אֶל־אַרְצִ֛י וְאֶל־מֽוֹלַדְתִּ֖י תֵּלֵ֑ךְ וְלָֽקַחְתָּ֥ אִשָּׁ֖ה לִבְנִ֥י לְיִצְחָֽק:
5And the servant said to him, "Perhaps the woman will not wish to go after me to this land. Shall I return your son to the land from which you came?"   הוַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ הָעֶ֔בֶד אוּלַי֙ לֹֽא־תֹאבֶ֣ה הָֽאִשָּׁ֔ה לָלֶ֥כֶת אַֽחֲרַ֖י אֶל־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֑את הֶֽהָשֵׁ֤ב אָשִׁיב֙ אֶת־בִּנְךָ֔ אֶל־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁר־יָצָ֥אתָ מִשָּֽׁם:
6And Abraham said to him, "Beware, lest you return my son back there.   ווַיֹּ֥אמֶר אֵלָ֖יו אַבְרָהָ֑ם הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֔ פֶּן־תָּשִׁ֥יב אֶת־בְּנִ֖י שָֽׁמָּה:
7The Lord, God of the heavens, Who took me from my father's house and from the land of my birth, and Who spoke about me, and Who swore to me, saying, 'To your seed will I give this land' He will send His angel before you, and you shall take a wife for my son from there.   זיְהֹוָ֣ה | אֱלֹהֵ֣י הַשָּׁמַ֗יִם אֲשֶׁ֨ר לְקָחַ֜נִי מִבֵּ֣ית אָבִי֘ וּמֵאֶ֣רֶץ מֽוֹלַדְתִּי֒ וַֽאֲשֶׁ֨ר דִּבֶּר־לִ֜י וַֽאֲשֶׁ֤ר נִשְׁבַּע־לִי֙ לֵאמֹ֔ר לְזַ֨רְעֲךָ֔ אֶתֵּ֖ן אֶת־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֑את ה֗וּא יִשְׁלַ֤ח מַלְאָכוֹ֙ לְפָנֶ֔יךָ וְלָֽקַחְתָּ֥ אִשָּׁ֛ה לִבְנִ֖י מִשָּֽׁם:
The Lord, God of the heavens, Who took me from my father’s house: But he did not say, “and the God of the earth,” whereas above (verse 3) he said, “And I will adjure you [by the Lord, the God of the heaven and the God of the earth].” He said to him, “Now He is the God of the heaven and the God of the earth, because I have made Him familiar in the mouths of the people, but when He took me from my father’s house, He was the God of the heavens but not the God of the earth, because mankind did not acknowledge Him, and His name was not familiar on the earth.”   ה' אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי: ולא אמר ואלהי הארץ, ולמעלה אמר (פסוק ג) ואשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ. אמר לו עכשיו הוא אלהי השמים ואלהי הארץ, שהרגלתיו בפי הבריות, אבל כשלקחני מבית אבי היה אלהי השמים ולא אלהי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו, ושמו לא היה רגיל בארץ:
from my father’s house: from Haran.   מבית אבי: מחרן:
and from the land of my birth: from Ur of the Chaldees.   ומארץ מולדתי: מאור כשדים:
and Who spoke about me: [Here לִי means] “concerning me,” like אֲשֶׁר דִבֵּר,“who spoke concerning me.” Similarly, every לִי, לוֹ, and לָהֶם used in conjunction with the verb דבר -speak-is to be interpreted in the sense of עַל,“concerning,” and their Aramaic translation is עִלֵי, עִלוֹהִי, עִלֵיהוֹן. For in conjunction with דִּבּוּר, the use of the terms לִי, לוֹ, and לָהֶם is inappropriate, but rather אֵלַי, אֵלָיו and אִלֵיהֶם [are to be used], and their Aramaic translation is עִמִּי, עִמֵּיהּ, עִמְּהוֹן However, following the expression אִמִירה [saying], the terms לִי, לוֹ, and לָהֶם are appropriate.   ואשר דבר לי: לצרכי, כמו (מלכים א' ב ד) אשר דבר עלי, וכן כל לי ולו ולהם הסמוכים אצל דבור מפורשים בלשון על, ותרגום שלהם עלי עלוהי עליהון, שאין נופל אצל דבור לשון לי ולו ולהם, אלא אלי אליו אליהם ותרגום שלהם עמי עמיה עמהון, אבל אצל אמירה נופל לשון לי ולו ולהם:
and Who swore to me: At the Covenant Between the Parts.   ואשר נשבע לי: בין הבתרים:
8And if the woman will not wish to go after you, you will be absolved of this, my oath; only do not return my son back there."   חוְאִם־לֹ֨א תֹאבֶ֤ה הָֽאִשָּׁה֙ לָלֶ֣כֶת אַֽחֲרֶ֔יךָ וְנִקִּ֕יתָ מִשְּׁבֻֽעָתִ֖י זֹ֑את רַ֣ק אֶת־בְּנִ֔י לֹ֥א תָשֵׁ֖ב שָֽׁמָּה:
you will be absolved of this, my oath: And take him a wife from the daughters of Aner, Eshkol, and Mamre. — [From Gen. Rabbah 49:8]   ונקית משבועתי וגו': וקח לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא:
only…my son: “Only” is restrictive. My son will not return, but Jacob, my grandson, will ultimately return.   רק את בני וגו': רק מיעוט הוא, בני אינו חוזר אבל יעקב בן בני סופו לחזור:
9And the servant placed his hand under the thigh of Abraham his master, and he swore to him concerning this matter.   טוַיָּ֤שֶׂם הָעֶ֨בֶד֙ אֶת־יָד֔וֹ תַּ֛חַת יֶ֥רֶךְ אַבְרָהָ֖ם אֲדֹנָ֑יו וַיִּשָּׁ֣בַע ל֔וֹ עַל־הַדָּבָ֖ר הַזֶּֽה:
10And the servant took ten camels of his master's camels, and he went, and all the best of his master was in his hand; and he arose, and he went to Aram naharaim, to the city of Nahor.   יוַיִּקַּ֣ח הָ֠עֶ֠בֶד עֲשָׂרָ֨ה גְמַלִּ֜ים מִגְּמַלֵּ֤י אֲדֹנָיו֙ וַיֵּ֔לֶךְ וְכָל־ט֥וּב אֲדֹנָ֖יו בְּיָד֑וֹ וַיָּ֗קָם וַיֵּ֛לֶךְ אֶל־אֲרַ֥ם נַֽהֲרַ֖יִם אֶל־עִ֥יר נָחֽוֹר:
of his master’s camels: (Gen. Rabbah 59:11). They were distinguishable from other camels by the fact that they would go out muzzled to prevent robbery, that they should not graze in strangers’ fields.   מגמלי אדוניו: נכרין היו משאר גמלים, שהיו יוצאין זמומין מפני הגזל שלא ירעו בשדות אחרים:
all the best of his master was in his hand: (Gen. Rabbah ad loc.) He wrote a gift deed to Isaac for everything he owned, so that they would hasten [lit., jump] to send him their daughter.   וכל טוב אדוניו בידו: שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו, כדי שיקפצו לשלוח לו בתם:
Aram-naharaim: [lit., Aram of the two rivers.] It is situated between two rivers.   ארם נהרים: בין שתי נהרות יושבת:
11And he made the camels kneel outside the city beside the well of water, at eventide, at the time the maidens go out to draw water.   יאוַיַּבְרֵ֧ךְ הַגְּמַלִּ֛ים מִח֥וּץ לָעִ֖יר אֶל־בְּאֵ֣ר הַמָּ֑יִם לְעֵ֣ת עֶ֔רֶב לְעֵ֖ת צֵ֥את הַשֹּֽׁאֲבֹֽת:
And he made the camels kneel: He made them lie down. — [Gen. Rabbah 59:11, Targum Jonathan]   ויברך הגמלים: הרביצם:  
12And he said, "O Lord, the God of my master Abraham, please cause to happen to me today, and perform loving kindness with my master, Abraham.   יבוַיֹּאמַר֓ | יְהֹוָ֗ה אֱלֹהֵי֙ אֲדֹנִ֣י אַבְרָהָ֔ם הַקְרֵה־נָ֥א לְפָנַ֖י הַיּ֑וֹם וַֽעֲשֵׂה־חֶ֕סֶד עִ֖ם אֲדֹנִ֥י אַבְרָהָֽם:
13Behold, I am standing by the water fountain, and the daughters of the people of the city are coming out to draw water.   יגהִנֵּ֛ה אָֽנֹכִ֥י נִצָּ֖ב עַל־עֵ֣ין הַמָּ֑יִם וּבְנוֹת֙ אַנְשֵׁ֣י הָעִ֔יר יֹֽצְאֹ֖ת לִשְׁאֹ֥ב מָֽיִם:
14And it will be, [that] the maiden to whom I will say, 'Lower your pitcher and I will drink,' and she will say, 'Drink, and I will also water your camels,' her have You designated for Your servant, for Isaac, and through her may I know that You have performed loving kindness with my master."   ידוְהָיָ֣ה הַנַּֽעֲרָ֗ה (כתיב הנער) אֲשֶׁ֨ר אֹמַ֤ר אֵלֶ֨יהָ֙ הַטִּי־נָ֤א כַדֵּךְ֙ וְאֶשְׁתֶּ֔ה וְאָֽמְרָ֣ה שְׁתֵ֔ה וְגַם־גְּמַלֶּ֖יךָ אַשְׁקֶ֑ה אֹתָ֤הּ הֹכַ֨חְתָּ֙ לְעַבְדְּךָ֣ לְיִצְחָ֔ק וּבָ֣הּ אֵדַ֔ע כִּֽי־עָשִׂ֥יתָ חֶ֖סֶד עִם־אֲדֹנִֽי:
her have You designated: She is worthy of him, for she will perform acts of kindness, and she is fit to enter the house of Abraham; and the expression הֹכַחְתָּ means “You chose,” esprover in Old French.   אותה הכחת: ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם. ולשון הוכחת ביררת, אפרוביש"ט בלע"ז [להראות בבירור]:
and through her may I know: An expression of supplication:“Let me know through her.”   ובה אדע: לשון תחנה, הודע לי בה:
that You have performed loving-kindness: If she will be from his family and fit for him, I will know that You have performed loving-kindness.   כי עשית חסד: אם תהיה ממשפחתו והוגנת לו, אדע כי עשית חסד:
15Now he had not yet finished speaking, and behold, Rebecca came out, who had been born to Bethuel the son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, and her pitcher was on her shoulder.   טווַֽיְהִי־ה֗וּא טֶ֘רֶם֘ כִּלָּ֣ה לְדַבֵּר֒ וְהִנֵּ֧ה רִבְקָ֣ה יֹצֵ֗את אֲשֶׁ֤ר יֻלְּדָה֙ לִבְתוּאֵ֣ל בֶּן־מִלְכָּ֔ה אֵ֥שֶׁת נָח֖וֹר אֲחִ֣י אַבְרָהָ֑ם וְכַדָּ֖הּ עַל־שִׁכְמָֽהּ:
16Now the maiden was of very comely appearance, a virgin, and no man had been intimate with her, and she went down to the fountain, and she filled her pitcher and went up.   טזוְהַנַּֽעֲרָ֗ה (כתיב והנער) טֹבַ֤ת מַרְאֶה֙ מְאֹ֔ד בְּתוּלָ֕ה וְאִ֖ישׁ לֹ֣א יְדָעָ֑הּ וַתֵּ֣רֶד הָעַ֔יְנָה וַתְּמַלֵּ֥א כַדָּ֖הּ וַתָּֽעַל:
a virgin: from the place of her virginity. — [Gen. Rabbah 60:5]   בתולה: ממקום בתולים:
and no man had been intimate with her: in an unnatural way. Since the daughters of the gentiles would preserve their virginity but were promiscuous in unnatural ways, Scripture attests that she was completely innocent. — [Gen. Rabbah ad loc.]   ואיש לא ידעה: שלא כדרכה, לפי שבנות הגוים היו משמרות מקום בתוליהן ומפקירות עצמן ממקום אחר, העיד על זו שנקיה מכל:
17And the servant ran toward her, and he said, "Please let me sip a little water from your pitcher."   יזוַיָּ֥רָץ הָעֶ֖בֶד לִקְרָאתָ֑הּ וַיֹּ֕אמֶר הַגְמִיאִ֥ינִי נָ֛א מְעַט־מַ֖יִם מִכַּדֵּֽךְ:
And the servant ran toward her: Because he saw that the water had risen toward her. — [Gen. Rabbah ad loc.]   וירץ העבד לקראתה: לפי שראה שעלו המים לקראתה:
Please let me sip: An expression of swallowing, humer in Old French.   הגמיאיני נא: לשון גמיעה, הומיי"ר בלע"ז [לגמוא]:
18And she said, "Drink, my lord." And she hastened and lowered her pitcher to her hand, and she gave him to drink.   יחוַתֹּ֖אמֶר שְׁתֵ֣ה אֲדֹנִ֑י וַתְּמַהֵ֗ר וַתֹּ֧רֶד כַּדָּ֛הּ עַל־יָדָ֖הּ וַתַּשְׁקֵֽהוּ:
and lowered her pitcher: from her shoulder.   ותורד כדה: מעל שכמה:
19And she finished giving him to drink, and she said, "I will also draw for your camels, until they will have finished drinking."   יטוַתְּכַ֖ל לְהַשְׁקֹת֑וֹ וַתֹּ֗אמֶר גַּ֤ם לִגְמַלֶּ֨יךָ֙ אֶשְׁאָ֔ב עַ֥ד אִם־כִּלּ֖וּ לִשְׁתֹּֽת:
until they will have finished drinking: Here the word אִם is used in the sense of אִשֶׁר, that   עד אם כלו: הרי אם משמש בלשון אשר, אם כלו, די ספקון, שזו היא גמר שתייתן כששתו די ספוקן:
they will have finished: Onkelos renders: until they have had enough, because that is the end of their drinking, when they have drunk their fill.  
20And she hastened, and she emptied her pitcher into the trough, and she ran again to the well to draw water, and she drew for all his camels.   כוַתְּמַהֵ֗ר וַתְּעַ֤ר כַּדָּהּ֙ אֶל־הַשֹּׁ֔קֶת וַתָּ֥רָץ ע֛וֹד אֶל־הַבְּאֵ֖ר לִשְׁאֹ֑ב וַתִּשְׁאַ֖ב לְכָל־גְּמַלָּֽיו:
and she emptied: וַתְּעַר is an expression of emptying. There are many examples in the language of the Mishnah: “One who empties (הַמְעָרֵה) from one vessel to another.” It is also found in Scripture (Psalms 141:8): “Do not cast out (תְּעַר) my soul”; (Isa. 53:12): “That he poured out (הֶעֱרָה) his soul to death.”   ותער: לשון נפיצה, והרבה יש בלשון משנה (עבודה זרה ה ז) המערה מכלי אל כלי, ובמקרא יש לו דומה (תהלים קמא ח) אל תער נפשי, (ישעיה נג יב) אשר הערה למות נפשו:
the trough: A hollow stone from which the camels drink.   השקת: אבן חלולה ששותים בה הגמלים:
21And the man was astonished at her, standing silent, [waiting] to know whether the Lord had caused his way to prosper or not.   כאוְהָאִ֥ישׁ מִשְׁתָּאֵ֖ה לָ֑הּ מַֽחֲרִ֕ישׁ לָדַ֗עַת הַֽהִצְלִ֧יחַ יְהֹוָ֛ה דַּרְכּ֖וֹ אִם־לֹֽא:
was astonished: Heb. מִשְׁתָּאֵה, an expression of desolation, as in (Isa. 6:11): “[until] the cities become desolate (שָׁאוּ) …and [the ground] lies waste (תִּשָׁאֶה) and desolate.”   משתאה: לשון שאייה, כמו (ישעיה ו יא) שאו ערים, תשאה שממה:
was astonished: מִשְׁתָּאֵה [means that] he was astonished and startled because he saw his efforts on the verge of succeeding, but he did not yet know whether she was of Abraham’s family or not. Do not be surprised by the letter “tav” in the word מִשְׁתָּאֵה [since the root is שׁאה], because there is no word [verb] whose first root-letter is a “shin,” which is used in the reflexive [Hitpa’el] form, in which a “tav” does not separate the first two letters of the root, e.g. מִשְׁתָּאֵה [here]; or (Isa. 59:15) מִשְׁתּוֹלֵל which is from the same root as תּשׁוֹלָל or (ibid. 59:16) וַיִּשְׁתּוֹמֵם, from the same root as שְׁמָמָה or (Micah 6:16): “And the statutes of Omri shall be observed (וַיִּשְתַמֵּר),” from the same root as וַיִּשְׁמֹר. Here too, מִשְׁתָּאֵה is from the same root as תִּשָׁאֶה. And just as you find the expression מְשׁוֹמֵם used concerning a person who is astonished, dumbfounded, and engrossed in thought, as in (Job 18:20): “Those who come after shall be astonished (נָשַׁמּוּ) at his day;” or (Jer. 2:12): “O heavens, be ye astonished (שׁוֹמּוּ);” or (Dan. 4: 16): “He was bewildered (אֶשְׁתּוֹמַם) for awhile;” so can you explain the expression שְׁאִיָה as referring to a person who is astonished and engrossed in thought. Onkelos, however, renders it as an expression of waiting (שְׁהִיָה): “and the man waited (שָׁהֵי),” [meaning that] he waited and stood in one place to see “whether the Lord had made his way prosper.” However, we cannot translate מִשְׁתָּאֵה as meaning שָׁתֵי, “to drink,” because [the word מִשְׁתָּאֵה] does not mean drinking, for the “aleph” does not occur in the verb “to drink” (שְׁתִּיָה).   משתאה: משתומם ומתבהל על שראה דברו קרוב להצליח. אבל אינו יודע אם ממשפחת אברהם היא אם לאו. ואל תתמה בתי"ו של משתאה שאין לך תיבה שתחלת יסודה שי"ן ומדברת בלשון מתפעל שאין תי"ו מפרידה בין שתי אותיות של עיקר היסוד כגון משתאה מגזרת שאה, (ישעיה נט טו) משתולל מגזרת שולל, (שם נט טז) וישתומם מגזרת שממה, (מיכה ו טז) וישתמר חקות עמרי מגזרת וישמר, אף כאן משתאה מגזרת תשאה, וכשם שאתה מוצא לשון משומם באדם נבהל ונאלם ובעל מחשבות, כמו (איוב יח כ) על יומו נשמו אחרונים, (ירמיה ב יב) שומו שמים, (דניאל ד טז) אשתומם כשעה חדא, כך תפרש לשון שאייה באדם בהול ובעל מחשבות. ואונקלוס תרגם לשון שהייה וגברא שהי, שוהא ועומד במקום אחד לראות ההצליח ה' דרכו. ואין לתרגם שתי, שהרי אינו לשון שתיה, שאין אל"ף נופלת בלשון שתיה:
was astonished at her: [לָהּ means] he was astonished about her, as in [above 20:13]: “Say about me (לִי), ‘He is my brother;’ ” and as in [26:7]: “The people of the place asked about his wife (לְאִשׁתּוֹ).”   משתאה לה: משתומם עליה כמו (לעיל כ יג) אמרי לי אחי הוא, וכמו (לקמן כו ז) וישאלו אנשי המקום לאשתו:
22Now it came about, when the camels had finished drinking, [that] the man took a golden nose ring, weighing half [a shekel], and two bracelets for her hands, weighing ten gold [shekels].   כבוַיְהִ֗י כַּֽאֲשֶׁ֨ר כִּלּ֤וּ הַגְּמַלִּים֙ לִשְׁתּ֔וֹת וַיִּקַּ֤ח הָאִישׁ֙ נֶ֣זֶם זָהָ֔ב בֶּ֖קַע מִשְׁקָל֑וֹ וּשְׁנֵ֤י צְמִידִים֙ עַל־יָדֶ֔יהָ עֲשָׂרָ֥ה זָהָ֖ב מִשְׁקָלָֽם:
half [a shekel]: This alludes to the shekels of Israel, half a shekel per head. — [Targum Jonathan]   בקע: רמז לשקלי ישראל בקע לגלגלת:
and two bracelets: An allusion to the two Tablets paired together. — [Gen. Rabbah (60:6), Targum Jonathan]   ושני צמידים: רמז לשני לוחות מצומדות:
weighing ten gold [shekels]: An allusion to the Ten Commandments [inscribed] on them. — [Gen. Rabbah 60:6]   עשרה זהב משקלם: רמז לעשרת הדברות שבהן:
23And he said, "Whose daughter are you? Please tell me. Is there place for us for lodging in your father's house?"   כגוַיֹּ֨אמֶר֙ בַּת־מִ֣י אַ֔תְּ הַגִּ֥ידִי נָ֖א לִ֑י הֲיֵ֧שׁ בֵּֽית־אָבִ֛יךְ מָק֥וֹם לָ֖נוּ לָלִֽין:
And he said, "Whose daughter are you?: He asked her this after giving her [the gifts] because he was confident that in the merit of Abraham, the Holy One, blessed be He, had caused his way to prosper.   ויאמר בת מי את: לאחר שנתן לה שאלה, לפי שהיה בטוח בזכותו של אברהם שהצליח הקב"ה דרכו:
for lodging: לִין means one night’s lodging. - לִין is a noun. But she replied, לָלוּן, meaning many lodgings. — [Gen. Rabbah 60:6] [Since לָלוּן is a verb, it does not limit the number of lodgings.]   ללין: לינה אחת. לין שם דבר והיא אמרה ללון כמה לינות:
24And she said to him, "I am the daughter of Bethuel, the son of Milcah, whom she bore to Nahor."   כדוַתֹּ֣אמֶר אֵלָ֔יו בַּת־בְּתוּאֵ֖ל אָנֹ֑כִי בֶּן־מִלְכָּ֕ה אֲשֶׁ֥ר יָֽלְדָ֖ה לְנָחֽוֹר:
the daughter of Bethuel: She answered his first question first and his last question last.   בת בתואל: השיבתו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון:
25And she said to him, "Both straw and fodder are plentiful with us; [there is] also a place to lodge."   כהוַתֹּ֣אמֶר אֵלָ֔יו גַּם־תֶּ֥בֶן גַּם־מִסְפּ֖וֹא רַ֣ב עִמָּ֑נוּ גַּם־מָק֖וֹם לָלֽוּן:
fodder: All camel food is called מִסְפּוֹא, such as straw and barley.   מספוא: כל מאכל הגמלים קרוי מספוא כגון תבן ושעורים:
26And the man kneeled and prostrated himself to the Lord.   כווַיִּקֹּ֣ד הָאִ֔ישׁ וַיִּשְׁתַּ֖חוּ לַֽיהֹוָֽה:
27And he said, "Blessed is the Lord, the God of my master, Abraham, Who has not forsaken His loving kindness and His truth from my master. As for me, the Lord led me on the road to the house of my master's kinsmen."   כזוַיֹּ֗אמֶר בָּר֤וּךְ יְהֹוָה֙ אֱלֹהֵי֙ אֲדֹנִ֣י אַבְרָהָ֔ם אֲ֠שֶׁ֠ר לֹֽא־עָזַ֥ב חַסְדּ֛וֹ וַֽאֲמִתּ֖וֹ מֵעִ֣ם אֲדֹנִ֑י אָֽנֹכִ֗י בַּדֶּ֨רֶךְ֙ נָחַ֣נִי יְהֹוָ֔ה בֵּ֖ית אֲחֵ֥י אֲדֹנִֽי:
on the road: on the designated road, the straight road, on the very road that I needed. Likewise, every “beth,” “lammed,” and “hey,” that serve as a prefix and are vowelized with a “pattach” refer to something specific, already mentioned elsewhere, or of [some object] where it is clear and obvious about what one is speaking. [i.e., The“pattach” under the prefix denotes the הֵא הַיְדִיעָה, the definite article.]   בדרך: דרך המיומן, דרך הישר, באותו דרך שהייתי צריך. וכן כל בי"ת ולמ"ד וה"א המשמשים בראש התיבה ונקודים בפת"ח מדברים בדבר הפשוט שנזכר כבר במקום אחר או שהוא מבורר וניכר באיזו הוא מדבר:
28And the maiden ran, and she told her mother's house what had happened.   כחוַתָּ֨רָץ֙ הַנַּֽעֲרָ֔ה (כתיב הנער) וַתַּגֵּ֖ד לְבֵ֣ית אִמָּ֑הּ כַּדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה:
her mother’s house: It was customary for women to have a house in which to stay to do their work, and a daughter confides only in her mother. — [Gen. Rabbah 60:7]   לבית אמה: דרך הנשים היתה להיות להן בית לישב בו למלאכתן, ואין הבת מגדת אלא לאמה:
29Now Rebecca had a brother whose name was Laban, and Laban ran to the man outside, to the fountain.   כטוּלְרִבְקָ֥ה אָ֖ח וּשְׁמ֣וֹ לָבָ֑ן וַיָּ֨רָץ לָבָ֧ן אֶל־הָאִ֛ישׁ הַח֖וּצָה אֶל־הָעָֽיִן:
and Laban ran: Why did he run and for what did he run? “Now it came to pass, when he saw the nose ring,” he said, “This person is rich,” and he set his eyes on the money. — [Gen. Rabbah 60:7]   וירץ: למה וירץ ועל מה רץ, ויהי כראות את הנזם, אמר עשיר הוא זה, ונתן עיניו בממון:
30And it came to pass, when he saw the nose ring and the bracelets on his sister's hands, and when he heard the words of his sister Rebecca, saying, "So did the man speak to me, " that he came to the man, and behold, he was standing over the camels at the fountain.   לוַיְהִ֣י | כִּרְאֹ֣ת אֶת־הַנֶּ֗זֶם וְאֶת־הַצְּמִדִים֘ עַל־יְדֵ֣י אֲחֹתוֹ֒ וּכְשָׁמְע֗וֹ אֶת־דִּבְרֵ֞י רִבְקָ֤ה אֲחֹתוֹ֙ לֵאמֹ֔ר כֹּֽה־דִבֶּ֥ר אֵלַ֖י הָאִ֑ישׁ וַיָּבֹא֙ אֶל־הָאִ֔ישׁ וְהִנֵּ֛ה עֹמֵ֥ד עַל־הַגְּמַלִּ֖ים עַל־הָעָֽיִן:
over the camels: to guard them, as (above 18:8): “And he was standing over them,” in order to serve them.   על הגמלים: לשמרן, כמו (לעיל יח ח) והוא עומד עליהם, לשמשם:
31And he said, "Come, you who are blessed of the Lord. Why should you stand outside, when I have cleared the house, and a place for the camels?"   לאוַיֹּ֕אמֶר בּ֖וֹא בְּר֣וּךְ יְהֹוָ֑ה לָ֤מָּה תַֽעֲמֹד֙ בַּח֔וּץ וְאָֽנֹכִי֙ פִּנִּ֣יתִי הַבַּ֔יִת וּמָק֖וֹם לַגְּמַלִּֽים:
when I have cleared the house: of idolatry. — [Gen. Rabbah 60:7]   פניתי הבית: מעבודה זרה:
32So the man came to the house and unmuzzled the camels, and he gave straw and fodder to the camels and water to wash his feet and the feet of the men who were with him.   לבוַיָּבֹ֤א הָאִישׁ֙ הַבַּ֔יְתָה וַיְפַתַּ֖ח הַגְּמַלִּ֑ים וַיִּתֵּ֨ן תֶּ֤בֶן וּמִסְפּוֹא֙ לַגְּמַלִּ֔ים וּמַ֨יִם֙ לִרְחֹ֣ץ רַגְלָ֔יו וְרַגְלֵ֥י הָֽאֲנָשִׁ֖ים אֲשֶׁ֥ר אִתּֽוֹ:
and unmuzzled the camels: He loosened their muzzles, for he would shut their mouths so that they would not graze along the way in fields belonging to others. — [Gen. Rabbah 60:8, Targum Jonathan]   ויפתח: התיר זמם שלהם, שהיה סותם את פיהם שלא ירעו בדרך בשדות אחרים:
33And [food] was set before him to eat, but he said, "I will not eat until I have spoken my words." And he said, "Speak."   לגוַיּוּשָׂ֤ם (כתיב ויישם) לְפָנָיו֙ לֶֽאֱכֹ֔ל וַיֹּ֨אמֶר֙ לֹ֣א אֹכַ֔ל עַ֥ד אִם־דִּבַּ֖רְתִּי דְּבָרָ֑י וַיֹּ֖אמֶר דַּבֵּֽר:
until I have spoken: Here אִם serves as an expression of אִשֶׁר, [that] and as an expression of כּי, as in (below 49: 10): “Until (עַד כִּי) Shiloh will come.” This is what our Sages of blessed memory said (Rosh Hashanah 3a): The word כִּי serves for four meanings. One of these is [the Aramaic] אִי, which is equivalent to [the Hebrew] אִם.   עד אם דברתי: הרי אם משמש בלשון אשר ובלשון כי, כמו (לקמן מט י) עד כי יבא שילה, וזה שאמרו חכמינו ז"ל כי משמש בארבע לשונות, והאחת אי, והוא אם:  
34And he said, "I am Abraham's servant.   לדוַיֹּאמַ֑ר עֶ֥בֶד אַבְרָהָ֖ם אָנֹֽכִי:
35And the Lord blessed my master exceedingly, and he became great, and He gave him sheep and cattle, silver and gold, man servants and maid servants, camels and donkeys.   להוַֽיהֹוָ֞ה בֵּרַ֧ךְ אֶת־אֲדֹנִ֛י מְאֹ֖ד וַיִּגְדָּ֑ל וַיִּתֶּן־ל֞וֹ צֹ֤אן וּבָקָר֙ וְכֶ֣סֶף וְזָהָ֔ב וַֽעֲבָדִם֙ וּשְׁפָחֹ֔ת וּגְמַלִּ֖ים וַֽחֲמֹרִֽים:
36And Sarah, my master's wife, bore a son to my master after she had become old, and he gave him all that he possesses.   לווַתֵּ֡לֶד שָׂרָה֩ אֵ֨שֶׁת אֲדֹנִ֥י בֵן֙ לַֽאדֹנִ֔י אַֽחֲרֵ֖י זִקְנָתָ֑הּ וַיִּתֶּן־ל֖וֹ אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לֽוֹ:
and he gave him all that he possesses: He showed them a gift deed.   ויתן לו את כל אשר לו: שטר מתנה הראה להם:
37And my master adjured me, saying, 'You shall not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell.   לזוַיַּשְׁבִּעֵ֥נִי אֲדֹנִ֖י לֵאמֹ֑ר לֹֽא־תִקַּ֤ח אִשָּׁה֙ לִבְנִ֔י מִבְּנוֹת֙ הַכְּנַֽעֲנִ֔י אֲשֶׁ֥ר אָֽנֹכִ֖י ישֵׁ֥ב בְּאַרְצֽוֹ:
You shall not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites: unless you first go to my father’s house, and she will not wish to follow you.   לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני: אם לא תלך תחלה אל בית אבי ולא תאבה ללכת אחריך:
38Instead, you must go to my father's house and to my family, and take a wife for my son.'   לחאִם־לֹ֧א אֶל־בֵּֽית־אָבִ֛י תֵּלֵ֖ךְ וְאֶל־מִשְׁפַּחְתִּ֑י וְלָֽקַחְתָּ֥ אִשָּׁ֖ה לִבְנִֽי:
39And I said to my master, 'Perhaps the woman will not follow me?'   לטוָֽאֹמַ֖ר אֶל־אֲדֹנִ֑י אֻלַ֛י לֹֽא־תֵלֵ֥ךְ הָֽאִשָּׁ֖ה אַֽחֲרָֽי:
Perhaps the woman will not follow me: It [the word אֻלַי (perhaps)] is written [without a “vav” and may be read] אֵלַי (to me). Eliezer had a daughter, and he was looking for a pretext so that Abraham would tell him, to turn to him, to marry off his daughter to him (Isaac). Abraham said to him, “My son is blessed, and you are cursed [Eliezer was a descendant of Canaan who had been cursed by Noah], and an accursed one cannot unite with a blessed one.”   אלי לא תלך האשה: אלי כתיב, בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו, אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך:  
40And he said to me, 'The Lord, before Whom I walked, will send His angel with you and make your way prosper, and you shall take a wife for my son from my family and from my father's house.   מוַיֹּ֖אמֶר אֵלָ֑י יְהֹוָ֞ה אֲשֶׁר־הִתְהַלַּ֣כְתִּי לְפָנָ֗יו יִשְׁלַ֨ח מַלְאָכ֤וֹ אִתָּךְ֙ וְהִצְלִ֣יחַ דַּרְכֶּ֔ךָ וְלָֽקַחְתָּ֤ אִשָּׁה֙ לִבְנִ֔י מִמִּשְׁפַּחְתִּ֖י וּמִבֵּ֥ית אָבִֽי:
41You will then be absolved from my oath, when you come to my family, and if they do not give [her] to you, you will be absolved from my oath.'   מאאָ֤ז תִּנָּקֶה֙ מֵאָ֣לָתִ֔י כִּ֥י תָב֖וֹא אֶל־מִשְׁפַּחְתִּ֑י וְאִם־לֹ֤א יִתְּנוּ֙ לָ֔ךְ וְהָיִ֥יתָ נָקִ֖י מֵאָֽלָתִֽי:
42So I came today to the fountain, and I said, 'O Lord, God of my master Abraham, if You desire to prosper my way upon which I am going   מבוָֽאָבֹ֥א הַיּ֖וֹם אֶל־הָעָ֑יִן וָֽאֹמַ֗ר יְהֹוָה֙ אֱלֹהֵי֙ אֲדֹנִ֣י אַבְרָהָ֔ם אִם־יֶשְׁךָ־נָּא֙ מַצְלִ֣יחַ דַּרְכִּ֔י אֲשֶׁ֥ר אָֽנֹכִ֖י הֹלֵ֥ךְ עָלֶֽיהָ:
So I came today: Today I left, and today I arrived. From here we learn that the earth shrank for him [i.e., his journey was miraculously shortened]. Rabbi Acha said: The ordinary conversation of the servants of the Patriarchs is more beloved before the Omnipresent than the Torah of their sons, for the section dealing with Eliezer is repeated in the Torah, whereas many fundamentals of the Torah were given only through allusions. — [Gen. Rabbah 60:8]   ואבא היום: היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ. אמר רבי אחא יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא נתנו אלא ברמיזה:
43Behold, I am standing by the water fountain. When a maiden comes out to draw [water], I will say to her, 'Please, give me a little water to drink from your pitcher.'   מגהִנֵּ֛ה אָֽנֹכִ֥י נִצָּ֖ב עַל־עֵ֣ין הַמָּ֑יִם וְהָיָ֤ה הָֽעַלְמָה֙ הַיֹּצֵ֣את לִשְׁאֹ֔ב וְאָֽמַרְתִּ֣י אֵלֶ֔יהָ הַשְׁקִֽינִי־נָ֥א מְעַט־מַ֖יִם מִכַּדֵּֽךְ:
44And [if] she will say to me, 'You too may drink, and I will also draw water for your camels,' she is the woman whom the Lord has designated for my master's son.'   מדוְאָֽמְרָ֤ה אֵלַי֙ גַּם־אַתָּ֣ה שְׁתֵ֔ה וְגַ֥ם לִגְמַלֶּ֖יךָ אֶשְׁאָ֑ב הִ֣וא הָֽאִשָּׁ֔ה אֲשֶׁר־הֹכִ֥יחַ יְהֹוָ֖ה לְבֶן־אֲדֹנִֽי:
You too: [The word] גַּם (also), includes the people who were with him.   גם אתה: גם לרבות אנשים שעמו:
designated: [Meaning]: He clarified and made known, and likewise, every expression of הוֹכָחָה in Scripture denotes clarification of a matter.   הוכיח: בירר והודיע, וכן כל הוכחה שבמקרא ברור דבר:
45I had not yet finished speaking thus in my heart, and behold, Rebecca came out with her pitcher on her shoulder, and she went down to the fountain and drew water, and I said to her, 'Please give me to drink.'   מהאֲנִי֩ טֶ֨רֶם אֲכַלֶּ֜ה לְדַבֵּ֣ר אֶל־לִבִּ֗י וְהִנֵּ֨ה רִבְקָ֤ה יֹצֵאת֙ וְכַדָּ֣הּ עַל־שִׁכְמָ֔הּ וַתֵּ֥רֶד הָעַ֖יְנָה וַתִּשְׁאָ֑ב וָֽאֹמַ֥ר אֵלֶ֖יהָ הַשְׁקִ֥ינִי נָֽא:
I had not yet finished: [Meaning]: “I was not yet finishing.” And similarly, wherever the present tense is called for, sometimes the past tense is used, and it could have been written טֶרֶם כִּלִתִי (past tense), “I had not yet finished;” and sometimes the future tense is used. An example [that a verb denoting continuous action is sometimes expressed in the past and sometimes in the future] is (Job 1: 5): “for Job would say” (אָמַר): this is in the past tense. “So would Job do” (יַעִשֶׂה): this is in the future tense. But the meaning of both is in the present tense, [namely] “for so would Job say: Perhaps my sons have sinned? and so he would do this” [in a continuous fashion].   טרם אכלה: טרם שאני מכלה, וכן כל לשון הווה פעמים שהוא מדבר בלשון עבר ויכול לכתוב כמו טרם כליתי, ופעמים שמדבר בלשון עתיד, כמו (איוב א ה) כי אמר איוב, הרי לשון עבר, (שם) ככה יעשה איוב הרי לשון עתיד. ופירוש שניהם לשון הווה, כי אומר היה איוב (שם) אולי חטאו בני וגו' והיה עושה כך:
46And she hastened and lowered her pitcher from upon her, and she said, 'Drink, and I will also water your camels.' So I drank, and she also watered the camels.   מווַתְּמַהֵ֗ר וַתּ֤וֹרֶד כַּדָּהּ֙ מֵֽעָלֶ֔יהָ וַתֹּ֣אמֶר שְׁתֵ֔ה וְגַם־גְּמַלֶּ֖יךָ אַשְׁקֶ֑ה וָאֵ֕שְׁתְּ וְגַ֥ם הַגְּמַלִּ֖ים הִשְׁקָֽתָה:
47And I asked her, and I said, 'Whose daughter are you?' And she replied, 'The daughter of Bethuel the son of Nahor, whom Milcah bore to him.' And I placed the nose ring on her nose and the bracelets on her hands.   מזוָֽאֶשְׁאַ֣ל אֹתָ֗הּ וָֽאֹמַר֘ בַּת־מִ֣י אַתְּ֒ וַתֹּ֗אמֶר בַּת־בְּתוּאֵל֙ בֶּן־נָח֔וֹר אֲשֶׁ֥ר יָֽלְדָה־לּ֖וֹ מִלְכָּ֑ה וָֽאָשִׂ֤ם הַנֶּ֨זֶם֙ עַל־אַפָּ֔הּ וְהַצְּמִידִ֖ים עַל־יָדֶֽיהָ:
And I asked…and I placed: He reversed the sequence of events, because, in fact, he had first given [her the jewelry] and then asked [about her family]. But [he changed the order] lest they catch him in his words and say, “How did you give her [the jewelry] when you did not yet know who she was?”   ואשאל ואשים: שנה הסדר, שהרי הוא תחלה נתן ואחר כך שאל, אלא שלא יתפשוהו בדבריו ויאמרו היאך נתת לה, ועדיין אינך יודע מי היא:
48And I kneeled and prostrated myself to the Lord, and I blessed the Lord, the God of my master Abraham, Who led me on the true path, to take the daughter of my master's brother for his son.   מחוָֽאֶקֹּ֥ד וָֽאֶשְׁתַּֽחֲוֶ֖ה לַֽיהֹוָ֑ה וָֽאֲבָרֵ֗ךְ אֶת־יְהֹוָה֙ אֱלֹהֵי֙ אֲדֹנִ֣י אַבְרָהָ֔ם אֲשֶׁ֤ר הִנְחַ֨נִי֙ בְּדֶ֣רֶךְ אֱמֶ֔ת לָקַ֛חַת אֶת־בַּת־אֲחִ֥י אֲדֹנִ֖י לִבְנֽוֹ:
49And now, if you will do loving kindness and truth with my master, tell me, and if not, tell me, and I will turn to the right or to the left."   מטוְ֠עַתָּ֠ה אִם־יֶשְׁכֶ֨ם עֹשִׂ֜ים חֶ֧סֶד וֶֽאֱמֶ֛ת אֶת־אֲדֹנִ֖י הַגִּ֣ידוּ לִ֑י וְאִם־לֹ֕א הַגִּ֣ידוּ לִ֔י וְאֶפְנֶ֥ה עַל־יָמִ֖ין א֥וֹ עַל־שְׂמֹֽאל:
to the right: [This refers to a wife] from the daughters of Ishmael.   על ימין: מבנות ישמעאל:
to the left: [This refers to a wife] from the daughters of Lot, who dwelt to the left of Abraham (Gen. Rabbah 60:9).   על שמאל: מבנות לוט שהיה יושב לשמאלו של אברהם:
50And Laban and Bethuel answered and said, "The matter has emanated from the Lord. We cannot speak to you either bad or good.   נוַיַּ֨עַן לָבָ֤ן וּבְתוּאֵל֙ וַיֹּ֣אמְר֔וּ מֵֽיהֹוָ֖ה יָצָ֣א הַדָּבָ֑ר לֹ֥א נוּכַ֛ל דַּבֵּ֥ר אֵלֶ֖יךָ רַ֥ע אוֹ־טֽוֹב:
And Laban and Bethuel answered: He [Laban] was wicked and jumped to reply before his father.   ויען לבן ובתואל: רשע היה וקפץ להשיב לפני אביו:
We cannot speak to you: to refuse in this matter, either with an unfavorable reply, or with an appropriate reply, because it is obvious that the matter has emanated from the Lord, according to your words, that He designated her for you.   לא נוכל דבר אליך: למאן בדבר הזה, לא על ידי תשובת דבר רע ולא על ידי תשובת דבר הגון לפי שניכר שמה' יצא הדבר, לפי דבריך שזימנה לך:
51Behold Rebecca is before you, take [her] and go, and let her be a wife for your master's son, as the Lord has spoken."   נאהִנֵּֽה־רִבְקָ֥ה לְפָנֶ֖יךָ קַ֣ח וָלֵ֑ךְ וּתְהִ֤י אִשָּׁה֙ לְבֶן־אֲדֹנֶ֔יךָ כַּֽאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר יְהֹוָֽה:
52Now it came to pass when Abraham's servant heard their words, that he prostrated himself on the ground to the Lord.   נבוַיְהִ֕י כַּֽאֲשֶׁ֥ר שָׁמַ֛ע עֶ֥בֶד אַבְרָהָ֖ם אֶת־דִּבְרֵיהֶ֑ם וַיִּשְׁתַּ֥חוּ אַ֖רְצָה לַֽיהֹוָֽה:
that he prostrated himself on the ground: From here [we learn] that we must give thanks for good tidings.   וישתחו ארצה: מכאן שמודים על בשורה טובה:
53And the servant took out silver articles and golden articles and garments, and he gave [them] to Rebecca, and he gave delicacies to her brother and to her mother.   נגוַיּוֹצֵ֨א הָעֶ֜בֶד כְּלֵי־כֶ֨סֶף וּכְלֵ֤י זָהָב֙ וּבְגָדִ֔ים וַיִּתֵּ֖ן לְרִבְקָ֑ה וּמִ֨גְדָּנֹ֔ת נָתַ֥ן לְאָחִ֖יהָ וּלְאִמָּֽהּ:
and… delicacies: Heb. וּמִגְדָּנוֹת. An expression of sweet fruits (מְגָדִים), for he had brought with him various kinds of fruits of the Land of Israel.   ומגדנות: לשון מגדים, שהביא עמו מיני פירות של ארץ ישראל:
54And they ate and drank, he and the men who were with him, and they lodged, and they arose in the morning, and he said, "Send me away to my master."   נדוַיֹּֽאכְל֣וּ וַיִּשְׁתּ֗וּ ה֛וּא וְהָֽאֲנָשִׁ֥ים אֲשֶׁר־עִמּ֖וֹ וַיָּלִ֑ינוּ וַיָּק֣וּמוּ בַבֹּ֔קֶר וַיֹּ֖אמֶר שַׁלְּחֻ֥נִי לַֽאדֹנִֽי:
and they lodged: Wherever lodging is mentioned in Scripture, it refers to one night’s lodging.   וילינו: כל לינה שבמקרא לינת לילה אחד:
55And her brother and her mother said, "Let the maiden stay with us a year or ten [months]; afterwards she will go."   נהוַיֹּ֤אמֶר אָחִ֨יהָ֙ וְאִמָּ֔הּ תֵּשֵׁ֨ב הַנַּֽעֲרָ֥ה (כתיב הנער) אִתָּ֛נוּ יָמִ֖ים א֣וֹ עָשׂ֑וֹר אַחַ֖ר תֵּלֵֽךְ:
And her brother and her mother said: And where was Bethuel? He wanted to stop [Rebecca’s marriage]; so an angel came and slew him. — [Gen. Rabbah 60:12]   ויאמר אחיה ואמה: ובתואל היכן היה, הוא היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו:
a year: יָמִים [means] a year, as in (Lev. 25:29): “the time of its redemption shall be one full year (יָמִים).” For a maiden is granted a period of twelve months to outfit herself with ornaments. — [Kethuboth 57].   ימים: שנה, כמו (ויקרא כה כט) ימים תהיה גאולתו, שכך נותנין לבתולה זמן שנים עשר חדש לפרנס את עצמה בתכשיטים:
or ten: [Meaning] ten months, for if you say that יָמִים is [to be understood literally as] days, it is not customary for people who make requests to request a small thing and [to say,] “If you are unwilling, give us more than that.” - [Kethuboth 57].   או עשור: עשרה חדשים. ואם תאמר ימים ממש, אין דרך המבקשים לבקש דבר מועט ואם לא תרצה תן לנו מרובה מזה:
56But he said to them, "Do not delay me, since the Lord has made my way prosper. Send me away, and I will go to my master."   נווַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ אַל־תְּאַֽחֲר֣וּ אֹתִ֔י וַֽיהֹוָ֖ה הִצְלִ֣יחַ דַּרְכִּ֑י שַׁלְּח֕וּנִי וְאֵֽלְכָ֖ה לַֽאדֹנִֽי:
57And they said, "Let us call the maiden and ask her."   נזוַיֹּֽאמְר֖וּ נִקְרָ֣א לַנַּֽעֲרָ֑ה (כתיב לנער) וְנִשְׁאֲלָ֖ה אֶת־פִּֽיהָ:
And ask her: From here we learn that we may not marry off a woman except with her consent. — [Gen. Rabbah 60: 12]   ונשאלה את פיה: מכאן שאין משיאין את האשה אלא מדעתה:
58And they summoned Rebecca, and they said to her, "Will you go with this man?" And she said, "I will go."   נחוַיִּקְרְא֤וּ לְרִבְקָה֙ וַיֹּֽאמְר֣וּ אֵלֶ֔יהָ הֲתֵֽלְכִ֖י עִם־הָאִ֣ישׁ הַזֶּ֑ה וַתֹּ֖אמֶר אֵלֵֽךְ:
and she said, “I will go.”: of my own accord, even if you do not desire it.   ותאמר אלך: מעצמי, ואף אם אינכם רוצים:
59So they sent away Rebecca their sister and her nurse and Abraham's servant and his men.   נטוַיְשַׁלְּח֛וּ אֶת־רִבְקָ֥ה אֲחֹתָ֖ם וְאֶת־מֵֽנִקְתָּ֑הּ וְאֶת־עֶ֥בֶד אַבְרָהָ֖ם וְאֶת־אֲנָשָֽׁיו:
60And they blessed Rebecca and said to her, "Our sister, may you become thousands of myriads, and may your seed inherit the cities of their enemies."   סוַיְבָֽרְכ֤וּ אֶת־רִבְקָה֙ וַיֹּ֣אמְרוּ לָ֔הּ אֲחֹתֵ֕נוּ אַ֥תְּ הֲיִ֖י לְאַלְפֵ֣י רְבָבָ֑ה וְיִירַ֣שׁ זַרְעֵ֔ךְ אֵ֖ת שַׁ֥עַר שֽׂנְאָֽיו:
may you become thousands of myriads: May you and your seed receive that blessing that was stated to Abraham on Mount Moriah (above 22:17): “and I will surely multiply your seed, etc.” “May it be His will that those children shall be from you and not from another woman.”   את היי לאלפי רבבה: את וזרעך תקבלו אותה ברכה שנאמר לאברהם בהר המוריה (לעיל כב יז) הרבה ארבה את זרעך וגו'. יהי רצון שיהא אותו הזרע ממך ולא מאשה אחרת:
61And Rebecca and her maidens arose and rode on the camels, and they followed the man; and the servant took Rebecca and left.   סאוַתָּ֨קָם רִבְקָ֜ה וְנַֽעֲרֹתֶ֗יהָ וַתִּרְכַּ֨בְנָה֙ עַל־הַגְּמַלִּ֔ים וַתֵּלַ֖כְנָה אַֽחֲרֵ֣י הָאִ֑ישׁ וַיִּקַּ֥ח הָעֶ֛בֶד אֶת־רִבְקָ֖ה וַיֵּלַֽךְ:
62Now Isaac was on his way, coming from Be'er Lachai Ro'i, and he dwelt in the land of the south.   סבוְיִצְחָק֙ בָּ֣א מִבּ֔וֹא בְּאֵ֥ר לַחַ֖י רֹאִ֑י וְה֥וּא יוֹשֵׁ֖ב בְּאֶ֥רֶץ הַנֶּֽגֶב:
coming from Be’er Lachai Ro’i: where he had gone to bring Hagar to Abraham his father, that he should marry her (Gen. Rabbah 60:14).   מבוא באר לחי ראי: שהלך להביא הגר לאברהם אביו שישאנה:
and he dwelt in the land of the south: Near that well, as it is said (above 20:1): “And Abraham traveled from there to the south land, and he dwelt between Kadesh and Shur,” and there the well was located, as it is said (above 16:14): “Behold it is between Kadesh and Bered.”   יושב בארץ הנגב: קרוב לאותו באר, שנאמר (לעיל כ א) ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור, ושם היה הבאר, שנאמר (שם טז יד) הנה בין קדש ובין ברד:
63And Isaac went forth to pray in the field towards evening, and he lifted his eyes and saw, and behold, camels were approaching.   סגוַיֵּצֵ֥א יִצְחָ֛ק לָשׂ֥וּחַ בַּשָּׂדֶ֖ה לִפְנ֣וֹת עָ֑רֶב וַיִּשָּׂ֤א עֵינָיו֙ וַיַּ֔רְא וְהִנֵּ֥ה גְמַלִּ֖ים בָּאִֽים:
to pray: לָשׂוּחַ is an expression of prayer, as in (Ps. 102:1): “He pours out his prayer (שִׂיחוֹ).” - [Gen. Rabbah 60: 14, Ber. 26b]   לשוח: לשון תפלה, כמו (תהלים קב א) ישפוך שיחו:
64And Rebecca lifted her eyes, and saw Isaac, and she let herself down from the camel.   סדוַתִּשָּׂ֤א רִבְקָה֙ אֶת־עֵינֶ֔יהָ וַתֵּ֖רֶא אֶת־יִצְחָ֑ק וַתִּפֹּ֖ל מֵעַ֥ל הַגָּמָֽל:
and saw Isaac: She saw his majestic appearance, and she was astounded by him (Gen. Rabbah 60:14).   ותרא את יצחק: ראתה אותו הדור ותוהא מפניו:
and she let herself down: She slipped off toward the earth, as the Targum כִינַת, “and she leaned.” She leaned towards the earth but did not reach the ground, as (above verse 14): “Please lower (הַטִּי) your pitcher,” [which the Targum renders:] אַרְכִינִי [tilt]. Similar to this, (II Sam. 22:10): “And He bent (וַיֵּט) the heavens,” [which the Targum renders:] וְאַרכִין, an expression of leaning towards the earth, and similarly (Ps. 37: 24): “Though he falls (יִפֹּל), he will not be cast down,” meaning that if he falls toward the earth, he will not reach the ground.   ותפל: השמיטה עצמה לארץ, כתרגומו ואתרכינת הטתה עצמה לארץ ולא הגיעה עד הקרקע, כמו (פסוק יד) הטי נא כדך, ארכיני, (ש"ב כב י) ויט שמים, וארכין, לשון מוטה לארץ, ודומה לו (תהלים לז כד) כי יפול לא יוטל, כלומר אם יטה לארץ לא יגיע עד הקרקע:
65And she said to the servant, "Who is that man walking in the field towards us?" And the servant said, "He is my master." And she took the veil and covered herself.   סהוַתֹּ֣אמֶר אֶל־הָעֶ֗בֶד מִֽי־הָאִ֤ישׁ הַלָּזֶה֙ הַֽהֹלֵ֤ךְ בַּשָּׂדֶה֙ לִקְרָאתֵ֔נוּ וַיֹּ֥אמֶר הָעֶ֖בֶד ה֣וּא אֲדֹנִ֑י וַתִּקַּ֥ח הַצָּעִ֖יף וַתִּתְכָּֽס:
and covered herself: וַתִּתְכָּס is in the reflexive form, as in (below 35:8) ַותִּקָּבֵר (and she was buried); (I Sam. 4:18) וַתִּשָּׁבֵר (and it was broken).   ותתכס: לשון ותתפעל, כמו ותקבר, ותשבר:
66And the servant told Isaac all the things that he had done.   סווַיְסַפֵּ֥ר הָעֶ֖בֶד לְיִצְחָ֑ק אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה:
And the servant told: (Gen. Rabbah 60:15) He revealed to him [Isaac] the miracles that were wrought for him, that the earth had shrunk for him and that Rebecca had come to him providentially as a result of his prayer.   ויספר העבד: גלה לו נסים שנעשו לו שקפצה לו הארץ ושנזדמנה לו רבקה בתפלתו:
67And Isaac brought her to the tent of Sarah his mother, and he took Rebecca, and she became his wife, and he loved her. And Isaac was comforted for [the loss of] his mother.   סזוַיְבִאֶ֣הָ יִצְחָ֗ק הָאֹ֨הֱלָה֙ שָׂרָ֣ה אִמּ֔וֹ וַיִּקַּ֧ח אֶת־רִבְקָ֛ה וַתְּהִי־ל֥וֹ לְאִשָּׁ֖ה וַיֶּֽאֱהָבֶ֑הָ וַיִּנָּחֵ֥ם יִצְחָ֖ק אַֽחֲרֵ֥י אִמּֽוֹ:
to the tent of Sarah his mother: He brought her to the tent, and behold, she was Sarah his mother; i.e., she became the likeness of Sarah his mother, for as long as Sarah was alive, a candle burned from one Sabbath eve to the next, a blessing was found in the dough, and a cloud was attached to the tent. When she died, these things ceased, and when Rebecca arrived, they resumed (Gen. Rabbah 60:16).   האהלה שרה אמו: ויביאה האהלה והרי היא שרה אמו, כלומר, ונעשית דוגמת שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו:
for…his mother: It is the way of the world that, as long as a person’s mother is alive, he is attached to her, but as soon as she dies, he finds comfort in his wife. — [Pirkei d’Rabbi Eliezer, ch. 32.]   אחרי אמו: דרך ארץ כל זמן שאמו של אדם קיימת כרוך הוא אצלה, ומשמתה הוא מתנחם באשתו: