Chapter 4

1Children, hearken to the discipline of the Father, and listen to know understanding.   אשִׁמְע֣וּ בָ֖נִים מ֣וּסַר אָ֑ב וְ֜הַקְשִׁ֗יבוּ לָדַ֥עַת בִּינָֽה:
Children, hearken to the discipline of the Father: The Holy One, blessed be He.   שמעו בנים מוסר אב: הקב"ה:
2For I gave you good teaching; forsake not My instruction.   בכִּ֤י לֶ֣קַח ט֖וֹב נָתַ֣תִּי לָכֶ֑ם תּֽ֜וֹרָתִ֗י אַֽל־תַּעֲזֹֽבוּ:
For I gave you: The prophet prophesies and speaks as an agent of the Holy One, blessed be He, and he is like His mouth.   נתתי לכם: הנביא מתנבא ומדבר בשליחותו של הקב"ה והרי הוא כפיו:
3For I was a son to my father, a tender one and an only one before my mother.   גכִּי־בֵ֖ן הָיִ֣יתִי לְאָבִ֑י רַ֥ךְ וְ֜יָחִ֗יד לִפְנֵ֥י אִמִּֽי:
For I was a son to my father: Lest you say that Solomon hated people because he admonished them concerning robbery and immorality, something a person desires, he therefore states: I was a son, etc., a tender one and an only one, etc., that he loved me very much.   כי בן הייתי לאבי: אם תאמר שלמה היה שונא הבריות שהזהירן על הגזל ועל העריות דבר שנפשו של אדם מתאוה להם לכך נאמר כי בן הייתי וגו' רך ויחיד וגו' שהיה אוהב אותי יותר:
4And he instructed me and said to me, "May your heart draw near to my words; keep my commandments and live.   דוַיֹּרֵ֗נִי וַיֹּ֥אמֶר לִ֗י יִֽתְמָךְ־דְּבָרַ֥י לִבֶּ֑ךָ שְׁמֹ֖ר מִצְו‍ֹתַ֣י וֶֽחְיֵֽה:
And he instructed me: concerning that and he chastised me.   ויורני: על כך ויוכיחני:
and said to me, "May your heart draw near to my words: And since he chastened me with these words, therefore I admonish you concerning this (Rabbi Joseph Kara). Another explanation:   ויאמר לי יתמך דברי לבך: ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך אני מזהירכם על כך (רבי יוסף קר"א), ד"א:
For I was a son to my Father: The prophet says, “I was a son to the Holy One, blessed be He, Who caused His spirit to rest upon me.” Now we find that the Holy One, blessed be He, called Solomon a son, for it is stated (II Sam. 7:14): “I will be to him a father, and he shall be to Me a son.”   כי בן הייתי לאבי: הנביא אומר בן הייתי להקב"ה שהשרה רוחו עלי, ומצינו שקראו הקב"ה לשלמה בן שנאמר אני אהיה לו לאב וגו' (שמואל ב ז):
a tender one and an only one before my mother: Heb. לפני אמי, before my nation (אמתי) I am chosen and beloved like a tender and only son. Therefore, my father instructed me.   רך ויחיד לפני אמי: לאומתי אני נבחר וחביב כבן רך ויחיד לכך ויורני אבי:
5Acquire wisdom, acquire understanding; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.   הקְנֵ֣ה חָ֖כְמָה קְנֵ֣ה בִינָ֑ה אַל־תִּשְׁכַּ֥ח וְאַל־תֵּ֜֗ט מֵֽאִמְרֵי־פִֽי:
6Do not forsake her, and she will preserve you; love her and she will guard you.   ואַל־תַּעַזְבֶ֥הָ וְתִשְׁמְרֶ֑ךָּ אֱהָבֶ֥הָ וְתִצְּרֶֽךָּ:
Do not forsake her, and she will preserve you; love her: Heb. אהבה, love her.   אל תעזבה וגו': אהבה אהוב אותה:
7The beginning of wisdom [is to] acquire wisdom, and with all your possession acquire understanding.   זרֵאשִׁ֣ית חָ֖כְמָה קְנֵ֣ה חָכְמָ֑ה וּבְכָל־קִ֜נְיָנְךָ֗ קְנֵ֣ה בִינָֽה:
The beginning of wisdom [is to] acquire wisdom: At the beginning of your wisdom, learn from others and acquire for yourself the tradition from the mouth of the teacher, and afterwards with all your possession acquire understanding. Concentrate on it by yourself to understand the reasons, thereby deriving one thing from another.   ראשית חכמה קנה חכמה: תחלת חכמתך למוד מאחרים קנה לך שמועה מפי הרב, ואח"כ בכל קנינך קנה בינה, תתבונן בה מעצמך להשכיל הטעמים דבר מתוך דבר:
8Search for her, and she will exalt you; she will honor you when you embrace her.   חסַלְסְלֶ֥הָ וּֽתְרוֹמְמֶ֑ךָּ תְּ֜כַבֵּ֗דְךָ כִּ֣י תְחַבְּקֶֽנָּה:
Search for her: Heb. סלסלה search for her. Review it to examine it minutely, as in (Jer. 6:9): “as a vintager over the searchings (סלסלות)” who goes repeatedly through the vineyard and brings back his hand to search for the single grapes. In the expression of the Sages (Rosh Hashanah 26b), curls (מסלסל) his hair.   סלסלה: חפשה היה חוזר עליה לדקדק בה כמו כבוצר על סלסלות (ירמיהו ו׳:ט׳) החוזר והולך בכרם ומשיב ידו לבקש את העוללות ובלשון חכמים מסלסל בשערו:
9She will give your head a wreath of grace; she will transmit to you a crown of glory.   טתִּתֵּ֣ן לְ֖רֹאשְׁךָ לִוְיַת־חֵ֑ן עֲטֶ֖רֶת תִּפְאֶ֣רֶת תְּמַגְּנֶֽךָּ:
She will give your head a wreath of grace: Heb. לוית חן, a wreath of grace, as in (1:9): “They are a wreath of grace (לוית חן) for your head.”   תתן לראשך לוית חן: חברת חן כמו לוית חן הם לראשך:
10Hearken, my son, and take my words, and years of life will increase for you.   ישְׁמַ֣ע בְּ֖נִי וְקַ֣ח אֲמָרָ֑י וְיִרְבּ֥וּ לְ֜ךָ֗ שְׁנ֣וֹת חַיִּֽים:
11In the way of wisdom I instructed you; I led you in the paths of uprightness.   יאבְּדֶ֣רֶךְ חָ֖כְמָה הֹרֵתִ֑יךָ הִ֜דְרַכְתִּ֗יךָ בְּמַעְגְּלֵי־יֽשֶׁר:
12When you walk, your step will not be straitened, and if you run, you will not stumble.   יבבְּֽלֶכְתְּךָ לֹא־יֵצַ֣ר צַעֲדֶ֑ךָ וְאִם־תָּ֜ר֗וּץ לֹ֣א תִכָּשֵֽׁל:
When you walk, your step will not be straightened: One who does not spread out his legs is likely to fall.   בלכתך לא יצר צעדך: מי שאינו מרחיק רגליו קרוב ליפול:
13Take fast hold of discipline, do not let it loose; guard it, for it is your life.   יגהַחֲזֵ֣ק בַּמּוּסָ֣ר אַל־תֶּ֑רֶף נִ֜צְּרֶ֗הָ כִּי־הִ֥יא חַיֶּֽיךָ:
Take fast hold of discipline, do not let it loose: Grasp the Torah, as in (Gen. 21:18) “and grasp (והחזיקי) your hand onto him” ; (Ex. 4:4) “and he stretched out his hand and grasped it (ויחזק).”   החזק במוסר אל תרף: אחוז בתורה כמו והחזיקי את ידך בו (בראשית כ״א:י״ח) וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד׳:ד׳):
14You shall not come in the way of the wicked, and do not walk in the way of the evil.   ידבְּאֹ֣רַח רְ֖שָׁעִים אַל־תָּבֹ֑א וְאַל־תְּ֜אַשֵּׁ֗ר בְּדֶ֣רֶךְ רָעִֽים:
You shall not come in the way of the wicked, and do not walk: [as translated,] do not walk, as in (Job 23:11), “My foot has held to His path,” and as in (Proverbs 14:15), “but a cunning man understands his steps.”   באורח רשעים אל תבא ואל תאשר: ואל תדרוך כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כ״ג:י״א), וכן ונבון יבין לאשורו:
15Avoid it, do not pass through it; turn away from it and pass.   טופְּרָעֵ֥הוּ אַל־תַּעֲבָר־בּ֑וֹ שְׂטֵ֖ה מֵעָלָ֣יו וַעֲבֽוֹר:
Avoid it: Heb. פרע, put it to naught.   פרעהו: בטלהו:
turn away from it: Heb. שטה, turn away.   שטה מעליו: סור:
16For they will not sleep if they do not commit evil, and their sleep will be robbed away if they do not cause stumbling.   טזכִּ֤י לֹ֣א יִֽ֖שְׁנוּ אִם־לֹ֣א יָרֵ֑עוּ וְֽנִגְזְלָ֥ה שְׁ֜נָתָ֗ם אִם־לֹ֥א יַכְשִֽׁולוּ יַכְשִֽׁילוּ:
For they will not sleep: They are unable to sleep.   כי לא ישנו: אינם יכולין לישן:
17For they eat the bread of wickedness, and they drink the wine of violence.   יזכִּ֣י לָ֖חֲמוּ לֶ֣חֶם רֶ֑שַׁע וְיֵ֖ין חֲמָסִ֣ים יִשְׁתּֽוּ:
18But the way of the righteous is like the light of dawn; it shines ever brighter until the day is perfect.   יחוְאֹ֣רַח צַ֖דִּיקִים כְּא֣וֹר נֹ֑גַהּ הוֹלֵ֥ךְ וָ֜א֗וֹר עַד־נְכ֥וֹן הַיּֽוֹם:
But the way of the righteous is like the light of dawn: which shines and illuminates from the first ray of dawn.   ואורח צדיקים כאור נוגה: שהולך ומאיר מעמוד השחר:
until the day is perfect: Until midday, which is the brightest time of day.   עד נכון היום: עד חצות היום שהוא בירורו של יום:
19The way of the wicked is like pitch darkness; they do not know on what they stumble.   יטדֶּ֣רֶךְ רְ֖שָׁעִים כָּֽאֲפֵלָ֑ה לֹ֥א יָ֜דְע֗וּ בַּמֶּ֥ה יִכָּשֵֽׁלוּ:
The way of the wicked is like pitch darkness; they do not know on what they stumble: Suddenly, an obstacle will come to them, and they will not know how to beware of it.   דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה יכשלו: פתאום יבא להם מכשול ולא ידעו להזהר ממנו:
20My son, hearken to my words; incline your ear to my sayings.   כבְּנִי לִדְבָרַ֣י הַקְשִׁ֑יבָה לַ֜אֲמָרַ֗י הַט־אָזְנֶֽךָ:
21Let them not depart from your eyes; guard them within your heart,   כאאַל־יַלִּ֥יזוּ מֵעֵינֶ֑יךָ שָׁ֜מְרֵ֗ם בְּת֣וֹךְ לְבָבֶֽךָ:
22for they are life for those who find them, and for all his flesh a healing.   כבכִּֽי־חַיִּ֣ים הֵ֖ם לְמֹצְאֵיהֶ֑ם וּֽלְכָל־בְּשָׂר֥וֹ מַרְפֵּֽא:
for those who find them: Heb. למצאיהם, an expression of finding.   למוצאיהם: ל' מציאה:
23From every interdict guard your heart, for the issues of life [come] out of it.   כגמִֽכָּל־ מִ֖שְׁמָר נְצֹ֣ר לִבֶּ֑ךָ כִּֽי־מִ֜מֶּ֗נּוּ תּוֹצְא֥וֹת חַיִּֽים:
From every interdict: From whatever the Torah commanded to beware of, guard your heart (from transgressing), regardless whether it is a minor sin or a grave sin.   מכל משמר: מכל מה שאמרה תורה השמר נצור לבך (מעבור עליו) בין עבירה קלה בין עבירה חמורה:
for the issues of life [come] out of it: For from even a minor one you shall have life and a great reward if you fulfill it-so did Rabbi Tanhuma expound.   כי ממנו תוצאות חיים: כי מאותו שהוא קל יהיו לך חיים ושכר גדול אם תקיימנו, כך דרש ר' תנחומא:
24Take crooked speech away from yourself, and put devious lips far away from you.   כדהָסֵ֣ר מִ֖מְּךָ עִקְּשׁ֣וּת פֶּ֑ה וּלְז֥וּת שְׂ֜פָתַ֗יִם הַרְחֵ֥ק מִמֶּֽךָּ:
Take crooked speech away from yourself: Don’t do anything for which people will slander you and make their mouths crooked [when talking] about you.   הסר ממך עקשות פה: לא תעשה דבר שילעיזו בו הבריות ויעקימו עליך פיהם:
crooked speech: Heb. עקשות. This is an expression of עקום, crooked, as in (Job 9:20): “Though I was innocent, He would prove me perverse (ויעקשני) ,” and in the Mishnah (Hullin 3: 3) “its teeth are crooked and twisted (עקושות).”   עקשות פה: לשון עקום כמו תם אני ויעקשני (איוב ט׳:כ׳) ובמשנה שיניה עקומות ועקושות:
devious lips: Crooked lips, that the people should not open their mouth wide [when talking] about you.   ולזות שפתים: עקמימות שפתים שלא ירחיבו הבריות פה עליך:
25Let your eyes look forward, and let your eyelids look straight ahead of you.   כהעֵינֶיךָ לְנֹ֣כַח יַבִּ֑יטוּ וְ֜עַפְעַפֶּ֗יךָ יַיְשִׁ֥רוּ נֶגְדֶּֽךָ:
Let your eyes look forward: Let them look to truth and uprightness.   עיניך לנוכח יביטו: יסתכלו אל האמת ואל היושר:
and let your eyelids look straight ahead of you: Let them look at what is upright, to straighten your way before you.   יישירו נגדך: יסתכלו על הישרה לישר דרכך נגדך:
26Weigh the path of your feet, and all your ways will be established.   כופַּלֵס מַעְגַּ֣ל רַגְלֶ֑ךָ וְֽכָל־דְּרָכֶ֥יךָ יִכֹּֽנוּ:
Weigh the path of your feet: Weigh your way: the loss of a commandment against its reward and the reward of a sin against its loss, and then all your ways will be established.   פלס מעגל רגלך: שקול דרכך הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ואז כל דרכיך יכונו:
27Turn neither right nor left; keep your feet from evil.   כזאַֽל־תֵּט־יָמִ֥ין וּשְׂמֹ֑אול הָסֵ֖ר רַגְלְךָ֣ מֵרָֽע:
Turn neither right nor left: of the good weight.   אל תט ימין ושמאל: מן המשקל הטוב: