Chapter 40

1For the conductor, of David a song.   אלַֽמְנַצֵּ֖חַ לְדָוִ֥ד מִזְמֽוֹר:
2I have greatly hoped for the Lord, and He extended [His ear] to me and heard my cry.   בקַוֹּ֣ה קִוִּ֣יתִי יְהֹוָ֑ה וַיֵּ֥ט אֵ֜לַ֗י וַיִּשְׁמַ֥ע שַׁוְעָתִֽי:
I have greatly hoped for the Lord: in Egypt, and this psalm is meant for all Israel.   קוה קויתי ה': במצרים, ומזמור זה גם הוא כנגד כל ישראל:
and He extended to me: His ear.   ויט אלי: אזנו:
3And He drew me up out of the roaring pit, from the thick mire, and He set my feet upon a rock, He established my steps.   גוַיַּ֚עֲלֵ֨נִי | מִבּ֥וֹר שָׁאוֹן֘ מִטִּ֪יט הַיָּוֵ֥ן וַיָּ֖קֶם עַל־סֶ֥לַע רַ֜גְלָ֗י כּוֹנֵ֥ן אֲשֻׁרָֽי:
out of the roaring pit: From the imprisonment of Egypt and from the roaring of their tumult.   מבור שאון: מאסירים של מצרים ומשאון המיית ים:
from the thick mire: From the sea. היון is an expression of mud, fanyas in Old French (fange in modern French), slime.   מטיט היון: מן הים היון לשון רפש פיינ"ש בלע"ז:
He established: Heb. כונן, He prepared my steps.   כונן: הכין אשורי וצעדי:
4He put a new song into my mouth, a praise to our God, so that many may see and fear, and trust in the Lord.   דוַיִּתֵּ֬ן בְּפִ֨י | שִׁ֥יר חָדָשׁ֘ תְּהִלָּ֪ה לֵֽאלֹ֫הֵ֥ינוּ יִרְא֣וּ רַבִּ֣ים וְיִירָ֑אוּ וְ֜יִבְטְח֗וּ בַּֽיהֹוָֽה:
a new song: The song of the sea.   שיר חדש: שירת הים:
5Praiseworthy is the man who made the Lord his trust, and did not turn to the haughty and those who turn to falsehood.   האַֽשְֽׁרֵ֥י הַגֶּ֗בֶר אֲשֶׁר־שָׂ֣ם יְ֖הֹוָה מִבְטַח֑וֹ וְֽלֹֽא־פָנָ֥ה אֶל־רְ֜הָבִ֗ים וְשָׂטֵ֥י כָזָֽב:
the haughty: Heb. רהבים, an expression of haughtiness, as (in Isa. 3:5): “they shall behave haughtily (ירהבו), the youth;” (Song 6:5) “for they have made me haughty (הרהבותי).”   רהבים: לשון גסות כמו (ישעיהו ג׳:ה׳) ירהבו הנער, שהם הרהיבוני (שיר ז'):
and those who turn to falsehood: Those who turn from the straight way to follow the falsehood of pagan deities; e tornons in Old French, and those who turn away; in modern French, et se tournant.   ושטי כזב: משטים מדרך הישר אחרי הכזב שטי איטורנ"אנץ בלע"ז:
6You have done great things, You, O Lord my God. Your wonders and Your thoughts are for us. There is none to equal You; were I to tell and speak, they would be too many to tell.   ורַבּ֚וֹת עָשִׂ֨יתָ | אַתָּ֚ה יְהֹוָ֣ה אֱלֹהַי֘ נִפְלְאֹתֶ֥יךָ וּמַחְשְׁבֹתֶ֗יךָ אֵ֫לֵ֥ינוּ אֵ֚ין | עֲרֹ֬ךְ אֵלֶ֗יךָ אַגִּ֥ידָה וַֽאֲדַבֵּ֑רָה עָֽ֜צְמ֗וּ מִסַּפֵּֽר:
Your wonders and Your thoughts are for us: You created Your world for us; You split the sea for us, and You thought for us to benefit us in our end [by keeping us] in the desert for forty years because of the Amorites, who cut down the trees and made their land desolate when they heard that Israel was coming out to go to inherit their land.   נפלאותיך ומחשבתיך אלינו: בשבילנו בראת עולמך קרעת לנו את הים וחשבת מרחוק להטיב לנו, איחרתנו במדבר ארבעים שנה מפני האמורים שקצצו את האילנות והחריבו ארצ' כששמעו שישראל יוצאין ללכת לרשת את ארצם:
There is none to equal You: We cannot compare any king or savior to You. The expression ערך is like (Lev. 27:12): “valuation (כערכך),” a prizjjr in Old French, to estimate, [a priser, in modern French].   אין ערוך אליך: אין לדמות לך כל שר ומושיע, לשון ערך כמו כערכך (ויקרא כ"ז) אהפרישי"יר בלע"ז:
were I to tell and speak: Were I to come and tell and speak, they would be too many to tell.   אגידה ואדברה: אם באתי להגיד ולדבר עצמו מספר:
7You desired neither sacrifice nor meal offering; You dug ears for me; a burnt offering or a sin offering You did not request.   זזֶ֚בַח וּמִנְחָ֨ה | לֹֽא־חָפַ֗צְתָּ אָ֖זְנַיִם כָּרִ֣יתָ לִּ֑י עוֹלָ֥ה וַֽ֜חֲטָאָ֗ה לֹ֣א שָׁאָֽלְתָּ:
You desired neither sacrifice nor meal offering: on the day of the giving of the Torah, as the matter that is stated (in Exod. 19:5): “And now, if you will earnestly hearken to My voice, etc.,” and likewise (in Jer. 7:22) Scripture states: “For neither did I speak with your forefathers nor did I command them, etc., concerning a burnt offering or a sacrifice.” I said, (Lev. 1:2) “If… from among you,” but I did not require it as an obligation to burden you. The daily sacrifices and the additional sacrifices are only to bring Me pleasure, that I ordained and My will was performed, but it is a small matter.   זבח ומנחה לא חפצת: ביום מתן תורה כענין שנאמר ועתה אם תשמע בקול ה' וגו' (שמות י״ט:ה׳), וכן (בירמיהו ז׳:כ״ב) הוא אומר כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים וגו' על דברי עולה או זבח כי יקרב מכם אמרתי ולא הזקקתי חובה להכביד עליה' תמידין ומוספין אינם אלא נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני ודבר מועט (סא"א):
You dug ears for me: saying, “Hearken to My voice.”   אזנים כרית לי: לאמר שמעו בקולי:
You dug: You made them hollow [enabling me] to hear.   כרית: עשיתם חלולים לשמוע:
8Then I said, "Behold I have come," with a scroll of a book written for me.   חאָ֣ז אָ֖מַרְתִּי הִנֵּה־בָ֑אתִי בִּמְגִלַּת־סֵ֜֗פֶר כָּת֥וּב עָלָֽי:
Then: at the time of the giving of the Torah, behold I came to You to be bound in Your covenant. (Exod. 24:7): “We will do and hear,” and this matter is written as testimony concerning me in the scroll of the book, i.e., in the Law of Moses.   אז: בשעת מתן תורה אמרתי לפניך הנה באתי אליך במסורת בריתך (שמות כ״ד:ז׳) נעשה ונשמע דבר זו כתוב עדות עלי במגלת ספר בתורת משה:
9O God, I desired to do Your will and [to have] Your law within my innards.   טלַֽעֲשׂ֬וֹת רְצֽוֹנְךָ֣ אֱלֹהַ֣י חָפָ֑צְתִּי וְ֜תוֹרָֽתְךָ֗ בְּת֣וֹךְ מֵעָֽי:
and [to have] Your law within my innards: Even my food is according to Your law; I ate neither unclean beasts nor untithed produce.   ותורתך בתוך מעי: אף מאכלי על פי תורתך הוא:
10I brought tidings of righteousness in a great assembly. Behold, I will not withhold my lips, O Lord, You know.   יבִּשַּׂ֚רְתִּי צֶ֨דֶק | בְּקָ֘הָ֚ל רָ֗ב הִנֵּ֣ה שְׂ֖פָתַי לֹ֣א אֶכְלָ֑א יְ֜הֹוָ֗ה אַתָּ֥ה יָדָֽעְתָּ:
I brought tidings of righteousness: The song by the sea, the song by the well (Num. 21:17-20), and the song of Deborah (Jud. 5).   בשרתי צדק: שירה על הים ושירה על הבאר שירת דבורה:
I will not withhold: Heb. אכלא, I will not withhold, an expression of (Gen. 8:2): “And the rain was restrained (ויכלא).”   לא אכלא: לא אמנע לשון ויכלא הגשם (בראשית ח׳:ב׳):
11I did not conceal Your charity within my heart; I stated Your faith and Your salvation-I did not withhold Your kindness and truth-to a great assembly.   יאצִדְקָֽתְךָ֚ לֹֽא־כִסִּ֨יתִי | בְּת֬וֹךְ לִבִּ֗י אֱמוּנָֽתְךָ֣ וּתְשׁוּעָֽתְךָ֣ אָמָ֑רְתִּי לֹא־כִחַ֖דְתִּי חַסְדְּךָ֥ וַֽ֜אֲמִתְּךָ֗ לְקָהָ֥ל רָֽב:
12You, O Lord, do not withhold Your mercies from me; may Your kindness and Your truth always watch me.   יבאַתָּ֚ה יְהֹוָ֗ה לֹא־תִכְלָ֣א רַֽחֲמֶ֣יךָ מִמֶּ֑נִּי חַסְדְּךָ֥ וַֽ֜אֲמִתְּךָ֗ תָּמִ֥יד יִצְּרֽוּנִי:
do not withhold Your mercies: Heb. לא תכלא, do not withhold.   לא תכלא רחמיך: לא תמנע:
watch me: Heb. יצרוני, watch me.   יצרוני: ישמרוני:
13For countless evils have encompassed me; my iniquities have overtaken me and I could not see [them because] they are more numerous than the hairs of my head, and my heart has forsaken me.   יגכִּ֚י אָֽפְפ֨וּ עָלַ֪י רָע֡וֹת עַד־אֵ֬ין מִסְפָּ֗ר הִשִּׂיג֣וּנִי עֲ֖ו‍ֹנֹתַי וְלֹא־יָכֹ֣לְתִּי לִרְא֑וֹת עָֽצְמ֖וּ מִשַּֽׂעֲר֥וֹת רֹ֜אשִׁ֗י וְלִבִּ֥י עֲזָבָֽנִי:
have encompassed: Heb. אפפו, have surrounded.   אפפו: סבבו:
14O Lord, be willing to save me; O Lord, hasten to my help.   ידרְצֵֽה־ יְ֖הֹוָה לְהַצִּילֵ֑נִי יְ֜הֹוָ֗ה לְעֶזְרָ֥תִי חֽוּשָׁה:
15May those who seek my soul to destroy it be shamed and embarrassed together; may those who seek to harm me retreat and be humiliated.   טויֵבֹ֚שׁוּ וְיַחְפְּר֨וּ | יַחַד֘ מְבַקְשֵׁ֥י נַפְשִׁ֗י לִסְפּ֫וֹתָ֥הּ יִסֹּ֣גוּ אָ֖חוֹר וְיִכָּֽלְמ֑וּ חֲ֜פֵצֵ֗י רָֽעָתִֽי:
to destroy it: Heb. לספותה, to destroy it, as we translate (in Deut. 2:14): "until the entire generation… had vanished, דרא עד דסף כל-.   לספותה: לכלותה כדמתרגמינן (דברים ב׳:י״ד) עד תם כל הדור עד דסף כל דרא:
16May they be bewildered afterwards because of their shame, those who say about me, "Aha! Aha!"   טזיָשֹֽׁמּוּ עַל־עֵ֣קֶב בָּשְׁתָּ֑ם הָאֹֽמְרִ֥ים לִ֜֗י הֶאָ֥ח | הֶאָֽח:
may they be bewildered: [as translated,] may they be bewildered.   ישומו: יתמהו:
afterwards because of their shame: Heb. על-עקב. When they receive their shame in the wake of everything [they have done], in the measure that they measured out and in the way they walked against Me. עקב is like (below 77:20): “and your steps (ועקבותיך) were not known;” (Song 1:8), “go your way in the footsteps of (בעקבי) the flocks.” They are all an expression of footsteps, in French traces, footprints on the heel.   על עקב בשתם: כשיקבלו בשתם על עקב הכל במדה שמדדו ובדרך שהלכו למולי, על עקב (לקמן ע"ז) ועקבותיך לא נודעו (שיר השירים א׳:ח׳) צאי לך בעקבי הצאן כולם לשון מדרך כף רגל הם טרצי"ש בלע"ז, על עקב אנ"ציש טרצ"יש:
those who say about me, “Aha! Aha!”: Those who say about me and for me, “Aha!” When trouble comes, they pray for our misfortune.   האומרים לי האח: האומרים עלי בשבילי האח כשהצרה באה מתהללים באידי, כל עני ואביון שבתהלים אינו אלא כנגד ישראל:
17All who seek You shall exult and rejoice; those who love Your salvation shall constantly say, "May the Lord be magnified."   יזיָ֘שִׂ֚ישׂוּ וְיִשְׂמְח֨וּ | בְּךָ֗ כָּל־מְבַ֫קְשֶׁ֥יךָ יֹֽאמְר֣וּ תָ֖מִיד יִגְדַּ֣ל יְהֹוָ֑ה אֹֽ֜הֲבֵ֗י תְּשֽׁוּעָתֶֽךָ:
18But I am poor and needy; may the Lord think of me. You are my help and my rescuer, my God; do not delay.   יחוַֽאֲנִ֚י | עָנִ֣י וְאֶבְיוֹן֘ אֲדֹנָ֪י יַֽחֲשָׁב֫ לִ֥י עֶזְרָתִ֣י וּמְפַלְטִ֣י אַ֑תָּה אֱ֜לֹהַ֗י אַל־תְּאַחַֽר:
poor: Every expression of poor and needy in Psalms refers only to Israel.   יחשב לי: יתן לי לב לחשוב עניותי ואביונותי להושיעני:
may… think of me: Heb יחשב. May He pay heed to me to think of my poverty and neediness, to save me. Pensa in French, to think.   יחשב לי: פנישוי"יט בלע"ז: