ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשכ"ג

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות וחג שמח.

מנחם שניאורסאהן