בס"ד. י"ג ניסן, ה'תשי"ב.

בלתי מוגה

א. לאחרי תפלת ערבית, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שבודאי יערכו התוועדות בקשר עם ההילולא של הצמח-צדק (ושאל איך הי' הסדר בשנה שעברה1), ונתן שטר של עשר דאלאר בתור השתתפות בהתוועדות, ואמר שיכנסו אליו ויתן תמורת שטר זה עשר שטרות אחדים, באמרו בחיוך, שבאופן כזה יהי' כדאי יותר2 ("אַזוי וועט זיך מער לוינען").

*

ב. ביום י"ג ניסן התעניין כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות פרטי הענינים בקשר לאפיית המצות בערב פסח, וכן בנוגע למינוי הבחורים שישגיחו על סדרי האפי', וכאשר המשפיע התבטא במהלך הדברים שפעולת ההשגחה יכולה להעשות ע"י כל אחד – הגיב כ"ק אדמו"ר שליט"א בפליאה, באמרו: "אַזוי"?! חידשתם ענין חדש ("איר האָט אויפגעטאָן אַ נייעם ענין") בעבודה – אשר להשגיח, יכול כל אחד!...

______ l ______