Chapter 36

1And these are the generations of Esau, that is, Edom.   אוְאֵ֛לֶּה תֹּֽלְד֥וֹת עֵשָׂ֖ו ה֥וּא אֱדֽוֹם:
2Esau took his wives from the daughters of Canaan: Adah, daughter of Elon the Hittite; and Oholibamah, daughter of Anah, daughter of Zibeon the Hivvite;   בעֵשָׂ֛ו לָקַ֥ח אֶת־נָשָׁ֖יו מִבְּנ֣וֹת כְּנָ֑עַן אֶת־עָדָ֗ה בַּת־אֵילוֹן֙ הַֽחִתִּ֔י וְאֶת־אָֽהֳלִֽיבָמָה֙ בַּת־עֲנָ֔ה בַּת־צִבְע֖וֹן הַֽחִוִּֽי:
Adah daughter of Elon: This is [actually] Basemath the daughter of Elon (mentioned above 26:34). She was called Basemath because she burnt incense (בְּשָׂמִים) to idols.   עדה בת אילון: היא (לעיל כו לד) בשמת בת אילון, ונקראת בשמת על שם שהיתה מקטרת בשמים לעבודה זרה:
Oholibamah: She is [identical to] Judith (mentioned above 26:34). He (Esau) nicknamed her Judith (יְהוּדִית) to imply that she denied the validity of idolatry, so that he might deceive his father.   אהליבמה: היא יהודית, והוא כינה שמה יהודית לומר שהיא כופרת בעבודה זרה כדי להטעות את אביו:
daughter of Anah, daughter of Zibeon: If she was the daughter of Anah, she could not have been the daughter of Zibeon: Anah was the son of Zibeon, as it is said: “And these are the sons of Zibeon: Aiah and Anah” (below verse 24). [This] teaches [us] that Zibeon was intimate with his daughter-in-law, the wife of Anah, and Oholibamah emerged from between them both [i.e., from Zibeon and Anah]. Scripture teaches us that they were all mamzerim (illegitimate), products of adultery and incest. — [from Tanchuma Vayeshev 1]   בת ענה בת צבעון: אם בת ענה לא בת צבעון, ענה בנו של צבעון, שנאמר (פסוק כד) ואלה בני צבעון ואיה וענה, מלמד שבא צבעון על כלתו אשת ענה ויצאת אהליבמה מבין שניהם והודיעך הכתוב שכולן בני ממזרות היו:
3also Basemath, daughter of Ishmael, sister of Nebaioth.   גוְאֶת־בָּשְׂמַ֥ת בַּת־יִשְׁמָעֵ֖אל אֲח֥וֹת נְבָיֽוֹת:
Basemath, daughter of Ishmael: Elsewhere [Scripture] calls her Mahalath (above 28:9). I found in the Aggadah of the midrash on the Book of Samuel (ch. 17): There are three people whose iniquities are forgiven (מוֹחֲלִים): One who converts to Judaism, one who is promoted to a high position, and one who marries. The proof [of the last one] is derived from here (28:9). For this reason she was called Mahalath (מָחֲלַת), because his (Esau’s) sins were forgiven (נְמְחֲלוּ).   בשמת בת ישמעאל: ולהלן קורא לה (כח ט) מחלת. מצינו באגדת מדרש ספר שמואל (פרק יז) שלשה מוחלין להן עונותיהם גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אשה, ולמד הטעם מכאן, לכך נקראת מחלת שנמחלו עונותיו:
sister of Nebaioth: Since he (Nebaioth) gave her hand in marriage after Ishmael died, she was referred to by his name. — [from Meg. 17a]   אחות נביות: על שם שהוא השיאה לו משמת ישמעאל נקראת על שמו:
4Adah bore Eliphaz to Esau and Basemath bore Reuel.   דוַתֵּ֧לֶד עָדָ֛ה לְעֵשָׂ֖ו אֶת־אֱלִיפָ֑ז וּבָ֣שְׂמַ֔ת יָלְדָ֖ה אֶת־רְעוּאֵֽל:
5Oholibamah bore Jeush and Jalam and Korah; these are the sons of Esau who were born to him in the land of Canaan.   הוְאָֽהֳלִֽיבָמָה֙ יָֽלְדָ֔ה אֶת־יְע֥וּשׁ (כתיב את־יעיש) וְאֶת־יַעְלָ֖ם וְאֶת־קֹ֑רַח אֵ֚לֶּה בְּנֵ֣י עֵשָׂ֔ו אֲשֶׁ֥ר יֻלְּדוּ־ל֖וֹ בְּאֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן:
Oholibamah bore…and Korah: This Korah was illegitimate. He was the son of Eliphaz, who had been intimate with his father’s wife, Oholibamah, the wife of Esau. This is evidenced by the fact that he [Korah] is [also] listed among the chieftains of Eliphaz at the end of this chapter. — [from Gen. Rabbah 82:12]   ואהליבמה ילדה וגו': קרח זה ממזר היה ובן אליפז היה, שבא על אשת אביו אל אהליבמה אשת עשו שהרי הוא מנוי עם (פסוק טז) אלופי אליפז בסוף הענין:
6And Esau took his wives, his sons, and his daughters and all the people of his household, and his cattle and all his animals and all his property that he had acquired in the land of Canaan, and he went to a[nother] land, because of his brother Jacob.   ווַיִּקַּ֣ח עֵשָׂ֡ו אֶת־נָ֠שָׁ֠יו וְאֶת־בָּנָ֣יו וְאֶת־בְּנֹתָיו֘ וְאֶת־כָּל־נַפְשׁ֣וֹת בֵּיתוֹ֒ וְאֶת־מִקְנֵ֣הוּ וְאֶת־כָּל־בְּהֶמְתּ֗וֹ וְאֵת֙ כָּל־קִנְיָנ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר רָכַ֖שׁ בְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וַיֵּ֣לֶךְ אֶל־אֶ֔רֶץ מִפְּנֵ֖י יַֽעֲקֹ֥ב אָחִֽיו:
and he went to a[nother] land: to dwell wherever he would find.   וילך אל ארץ: לגור באשר ימצא:
7For their possessions were too numerous for them to dwell together, and the land of their sojournings could not support them because of their livestock.   זכִּֽי־הָיָ֧ה רְכוּשָׁ֛ם רָ֖ב מִשֶּׁ֣בֶת יַחְדָּ֑ו וְלֹ֨א יָֽכְלָ֜ה אֶ֤רֶץ מְגֽוּרֵיהֶם֙ לָשֵׂ֣את אֹתָ֔ם מִפְּנֵ֖י מִקְנֵיהֶֽם:
and the land of their sojournings could not: provide [sufficient] pasture for their animals. The Midrash Aggadah (Gen. Rabbah 82:13), however, explains “because of his brother Jacob,” [as follows:] Because of the note of obligation of the decree: “that your seed will be strangers” (Gen. 15: 13), which was put upon the descendants of Isaac. He (Esau) said, “I will get out of here. I have neither a share in the gift-for the land has been given to him-nor in the payment of the debt.” [He left] also on account of the shame that [he felt because] he had sold his birthright. — [from Gen. Rabbah 82:13]   ולא יכלה ארץ מגוריהם: להספיק מרעה לבהמות שלהם. ומדרש אגדה (פסוק ו) מפני יעקב אחיו, מפני שטר חוב של גזירת (טו יג) כי גר יהיה זרעך, המוטל על זרעו של יצחק, אמר אלך לי מכאן, אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת, ולא בפרעון השטר. ומפני הבושה, שמכר בכורתו:
8So Esau dwelt on Mount Seir Esau, that is Edom.   חוַיֵּ֤שֶׁב עֵשָׂו֙ בְּהַ֣ר שֵׂעִ֔יר עֵשָׂ֖ו ה֥וּא אֱדֽוֹם:
9And these are the generations of Esau the progenitor of Edom, on Mount Seir.   טוְאֵ֛לֶּה תֹּֽלְד֥וֹת עֵשָׂ֖ו אֲבִ֣י אֱד֑וֹם בְּהַ֖ר שֵׂעִֽיר:
And these are: the generations that his sons begot after he went to Seir.   ואלה: התולדות שהולידו בניו עכשיו משהלך לשעיר:  
10These are the names of Esau's sons: Eliphaz, son of Adah, the wife of Esau, Reuel, son of Basemath, the wife of Esau.   יאֵ֖לֶּה שְׁמ֣וֹת בְּנֵֽי־עֵשָׂ֑ו אֱלִיפַ֗ז בֶּן־עָדָה֙ אֵ֣שֶׁת עֵשָׂ֔ו רְעוּאֵ֕ל בֶּן־בָּשְׂמַ֖ת אֵ֥שֶׁת עֵשָֽׂו:
11The sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, Gaatam, and Kenaz.   יאוַיִּֽהְי֖וּ בְּנֵ֣י אֱלִיפָ֑ז תֵּימָ֣ן אוֹמָ֔ר צְפ֥וֹ וְגַעְתָּ֖ם וּקְנַֽז:
12And Timna was a concubine to Eliphaz, son of Esau, and she bore to Eliphaz, Amalek. These are the sons of Adah, the wife of Esau.   יבוְתִמְנַ֣ע | הָֽיְתָ֣ה פִילֶ֗גֶשׁ לֶֽאֱלִיפַז֙ בֶּן־עֵשָׂ֔ו וַתֵּ֥לֶד לֶאֱלִיפַ֖ז אֶת־עֲמָלֵ֑ק אֵ֕לֶּה בְּנֵ֥י עָדָ֖ה אֵ֥שֶׁת עֵשָֽׂו:
And Timna was a concubine: [This passage is here] to proclaim the greatness of Abraham-how much [people] longed to attach themselves to his descendants. This Timna was a daughter of chieftains, as it is said: “and the sister of Lotan was Timna” (below verse 22). Lotan was one of the chieftains of the inhabitants of Seir, from the Horites, who had dwelt there before. She said, “I may not be worthy of marrying you, but if only I could be [your] concubine” (Gen. Rabbah 82:14). In (I) Chronicles (1:36) [the Chronicler] enumerates her among the children of Eliphaz [here she is counted as the daughter of Seir the Horite, and the concubine of Eliphaz]. This teaches [us] that he (Eliphaz) was intimate with the wife of Seir, and Timna emerged from between them (Seir’s wife and Eliphaz), and when she grew up, she became his (Eliphaz’s) concubine. That is the meaning of “and the sister of Lotan was Timna.” [Scripture] did not count her with the sons of Seir, because she was his (Lotan’s) sister through his mother but not through his father. — [from Tanchuma Vayeshev 1]   ותמנע היתה פילגש: להודיע גדולתו של אברהם כמה היו תאבים לידבק בזרעו. תמנע זו בת אלופים היתה, שנאמר (פסוק כב) ואחות לוטן תמנע, ולוטן מאלופי יושבי שעיר היה, מן החורים שישבו בה לפנים, אמרה איני זוכה להנשא לך, הלואי ואהיה פילגש. ובדברי הימים מונה אותה (דברי הימים א' א לו) בבניו של אליפז, מלמד שבא על אשתו של שעיר ויצאה תמנע מביניהם, וכשגדלה נעשית פילגשו, וזהו ואחות לוטן תמנע, ולא מנאה עם בני שעיר שהיתה אחותו מן האם ולא מן האב:  
13And these are the sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. These are the sons of Basemath, the wife of Esau.   יגוְאֵ֨לֶּה֙ בְּנֵ֣י רְעוּאֵ֔ל נַ֥חַת וָזֶ֖רַח שַׁמָּ֣ה וּמִזָּ֑ה אֵ֣לֶּה הָי֔וּ בְּנֵ֥י בָשְׂמַ֖ת אֵ֥שֶׁת עֵשָֽׂו:
14And these are the sons of Oholibamah, daughter of Anah, daughter of Zibeon, the wife of Esau; she bore to Esau: Jeush, Jaalam, and Korah.   ידוְאֵ֣לֶּה הָי֗וּ בְּנֵ֨י אָֽהֳלִֽיבָמָ֧ה בַת־עֲנָ֛ה בַּת־צִבְע֖וֹן אֵ֣שֶׁת עֵשָׂ֑ו וַתֵּ֣לֶד לְעֵשָׂ֔ו אֶת־יְע֥וּשׁ (כתיב את־יעיש) וְאֶת־יַעְלָ֖ם וְאֶת־קֹֽרַח:
15These became the chieftains of the sons of Esau: the sons of Eliphaz, Esau's firstborn: Chief Teman, Chief Omar, Chief Zepho, Chief Kenaz,   טואֵ֖לֶּה אַלּוּפֵ֣י בְנֵֽי־עֵשָׂ֑ו בְּנֵ֤י אֱלִיפַז֙ בְּכ֣וֹר עֵשָׂ֔ו אַלּ֤וּף תֵּימָן֙ אַלּ֣וּף אוֹמָ֔ר אַלּ֥וּף צְפ֖וֹ אַלּ֥וּף קְנַֽז:
These became the chieftains of the sons of Esau: The heads of the clans.   אלה אלופי בני עשו: ראשי משפחות:   
16Chief Korah, Chief Gaatam, Chief Amalek. These are the chieftains of Eliphaz in the land of Edom; these are the sons of Adah.   טזאַלּ֥וּף קֹ֛רַח אַלּ֥וּף גַּעְתָּ֖ם אַלּ֣וּף עֲמָלֵ֑ק אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֤י אֱלִיפַז֙ בְּאֶ֣רֶץ אֱד֔וֹם אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י עָדָֽה:
17And these are the sons of Reuel the son of Esau: Chief Nahath, Chief Zerah, Chief Shammah, and Chief Mizzah. These are the chieftains of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Basemath, the wife of Esau.   יזוְאֵ֗לֶּה בְּנֵ֤י רְעוּאֵל֙ בֶּן־עֵשָׂ֔ו אַלּ֥וּף נַ֨חַת֙ אַלּ֣וּף זֶ֔רַח אַלּ֥וּף שַׁמָּ֖ה אַלּ֣וּף מִזָּ֑ה אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֤י רְעוּאֵל֙ בְּאֶ֣רֶץ אֱד֔וֹם אֵ֕לֶּה בְּנֵ֥י בָֽשְׂמַ֖ת אֵ֥שֶׁת עֵשָֽׂו:
18And these are the sons of Oholibamah, the wife of Esau: Chief Jeush, Chief Jaalam, Chief Korah. These are the chieftains of Oholibamah, daughter of Anah, the wife of Esau.   יחוְאֵ֗לֶּה בְּנֵ֤י אָֽהֳלִֽיבָמָה֙ אֵ֣שֶׁת עֵשָׂ֔ו אַלּ֥וּף יְע֛וּשׁ אַלּ֥וּף יַעְלָ֖ם אַלּ֣וּף קֹ֑רַח אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֞י אָֽהֳלִֽיבָמָ֛ה בַּת־עֲנָ֖ה אֵ֥שֶׁת עֵשָֽׂו:
19These are the sons of Esau and these are their chieftains, he is Edom.   יטאֵ֧לֶּה בְנֵֽי־עֵשָׂ֛ו וְאֵ֥לֶּה אַלּֽוּפֵיהֶ֖ם ה֥וּא אֱדֽוֹם:
20These are the sons of Seir the Horite, the inhabitants of the land: Lotan, Shobal, Zibeon, and Anah;   כאֵ֤לֶּה בְנֵֽי־שֵׂעִיר֙ הַֽחֹרִ֔י יֽשְׁבֵ֖י הָאָ֑רֶץ לוֹטָ֥ן וְשׁוֹבָ֖ל וְצִבְע֥וֹן וַֽעֲנָֽה:
the inhabitants of the land: They were its inhabitants before Esau came there. Our Rabbis explain [that they were called, “inhabitants of the land”] (Shab. 85a) because they were skilled in making the land habitable. [They would say,] “The length of this [measuring] stick is [good] for [planting] olives; the length of this [measuring] stick is [good] for [planting] grapevines,” for they would taste [the soil] and know what was suitable to plant in it.   יושבי הארץ: שהיו יושביה קודם שבא עשו לשם. ורבותינו דרשו שהיו בקיאין בישובה של ארץ, מלא קנה זה לזיתים, מלא קנה זה לגפנים, שהיו טועמין העפר ויודעין אי זו נטיעה ראויה לה: 
21Dishon, Ezer, and Dishan. These are the chieftains of the Horites, the sons of Seir in the land of Edom.   כאוְדִשׁ֥וֹן וְאֵ֖צֶר וְדִישָׁ֑ן אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֧י הַֽחֹרִ֛י בְּנֵ֥י שֵׂעִ֖יר בְּאֶ֥רֶץ אֱדֽוֹם:
22The sons of Lotan were Hori and Hemam, and the sister of Lotan was Timna.   כבוַיִּֽהְי֥וּ בְנֵֽי־לוֹטָ֖ן חֹרִ֣י וְהֵימָ֑ם וַֽאֲח֥וֹת לוֹטָ֖ן תִּמְנָֽע:
23And these are the sons of Shobal: Alvan, Manahath, and Ebal, Shepho and Onam.   כגוְאֵ֨לֶּה֙ בְּנֵ֣י שׁוֹבָ֔ל עַלְוָ֥ן וּמָנַ֖חַת וְעֵיבָ֑ל שְׁפ֖וֹ וְאוֹנָֽם:
24And these are the sons of Zibeon: Aiah and Anah he is Anah who found the mules in the wilderness when he pastured the donkeys for his father Zibeon.   כדוְאֵ֥לֶּה בְנֵֽי־צִבְע֖וֹן וְאַיָּ֣ה וַֽעֲנָ֑ה ה֣וּא עֲנָ֗ה אֲשֶׁ֨ר מָצָ֤א אֶת־הַיֵּמִם֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בִּרְעֹת֥וֹ אֶת־הַֽחֲמֹרִ֖ים לְצִבְע֥וֹן אָבִֽיו:
Aiah and Anah: Heb. וִעִנָה וְאַיָה. The “vav” is superfluous. It is equivalent to וְאַיָה וִעִנָה. There are many [such instances] in the Scriptures, [e.g.] “permitting the Sanctuary (תֵּת וְקֹדֶשׁ) and the host to be trampled” (Dan. 8:13); “chariot and horse were stunned (נִרְדָּם וְרֶכֶב וָסוּס)” (Ps. 76:7).   ואיה וענה: וי"ו יתירה, והוא כמו איה וענה, והרבה יש במקרא (דניאל ח יג) תת וקדש וצבא מרמס, (תהלים עו ז) נרדם ורכב וסוס:
he is Anah: Who is mentioned above (verse 20) to be the brother of Zibeon, but here [Scripture] calls him his son. This teaches us that Zibeon was intimate with his mother, and fathered Anah. — [from Pes. 54a]   הוא ענה: האמור למעלה (פסוק כ) שהוא אחיו של צבעון וכאן הוא קורא אותו בנו, מלמד שבא צבעון על אמו והוליד את ענה:
who found the mules in the wilderness: Heb. הַיֵמִם, mules. He mated a donkey with a mare (female horse), and it gave birth to a mule. He (Anah) was illegitimate, and he brought illegitimate offspring into the world (Gen. Rabbah 82:15). Why were they called יֵמִם (signifying “dreaded beings”)? Because their dread (אֵימָתָן) was cast upon people; Rabbi Hanina said, “In all my days no one has ever recovered from a wound from a white female mule.” (But we see that [those bitten by white female mules] do live. Do not read: “who has lived (וְהָיָה) ,” but “that was healed (וְחָיתָה) ,” because [such a] wound will never heal. — [from an old Rashi manuscript]) It was unnecessary to list the genealogy of the Horites except to mention Timna, and thereby inform us of the greatness of Abraham, as I explained above (verse 12). [from Chullin 7b]   את הימם: פרדים, הרביע חמור על סוס נקבה וילדה פרד, והוא היה ממזר והביא פסולין לעולם. ולמה נקרא שמם ימים, שאימתן מוטלת על הבריות, דאמר רבי חנינא מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה (והלא קא חזינן דחיה, אל תקרי וחיה אלא וחיתה, כי המכה לא תרפא לעולם). ולא הוזקק לכתוב לנו משפחות החורי אלא מפני תמנע, ולהודיע גדולת זרע אברהם, כמו שפירשתי למעלה (פסוק יב):    
25And these are the sons of Anah: Dishon and Oholibamah, the daughter of Anah.   כהוְאֵ֥לֶּה בְנֵֽי־עֲנָ֖ה דִּשֹׁ֑ן וְאָֽהֳלִֽיבָמָ֖ה בַּת־עֲנָֽה:
26And these are the sons of Dishan: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.   כווְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י דִישָׁ֑ן חֶמְדָּ֥ן וְאֶשְׁבָּ֖ן וְיִתְרָ֥ן וּכְרָֽן:
27These are the sons of Ezer: Bilhan, Zaavan, and Akan.   כזאֵ֖לֶּה בְּנֵי־אֵ֑צֶר בִּלְהָ֥ן וְזַעֲוָ֖ן וַֽעֲקָֽן:
28These are the sons of Dishan: Uz and Aran.   כחאֵ֥לֶּה בְנֵֽי־דִישָׁ֖ן ע֥וּץ וַֽאֲרָֽן:
29These are the chieftains of the Horites: Chief Lotan, Chief Shobal, Chief Zibeon, Chief Anah,   כטאֵ֖לֶּה אַלּוּפֵ֣י הַֽחֹרִ֑י אַלּ֤וּף לוֹטָן֙ אַלּ֣וּף שׁוֹבָ֔ל אַלּ֥וּף צִבְע֖וֹן אַלּ֥וּף עֲנָֽה:
30Chief Dishon, Chief Ezer, and Chief Dishan; these are the chieftains of the Horites according to their chieftains in the land of Seir.   לאַלּ֥וּף דִּשֹׁ֛ן אַלּ֥וּף אֵ֖צֶר אַלּ֣וּף דִּישָׁ֑ן אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֧י הַֽחֹרִ֛י לְאַלֻּֽפֵיהֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ שֵׂעִֽיר:
31And these are the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel:   לאוְאֵ֨לֶּה֙ הַמְּלָכִ֔ים אֲשֶׁ֥ר מָלְכ֖וּ בְּאֶ֣רֶץ אֱד֑וֹם לִפְנֵ֥י מְלָךְ־מֶ֖לֶךְ לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
And these are the kings, etc.: They were eight, and, corresponding to them, Jacob set up [eight kings] and nullified the kingdom of Esau during their time. They are the following (kings): Saul, Ish-bosheth, David, Solomon, Rehoboam, Abijah, Asa, and Jehoshaphat. During the days of his (Jehoshaphat’s) son Joram, however, it is written: “In his days, Edom revolted from under the power of Judah, and they appointed a king over themselves” (II Kings 8:20), [whereas] during Saul’s days it is written: “There was no king in Edom; a governor was king” (I Kings 22:48). [from Gen. Rabbah 83:2]   ואלה המלכים וגו': שמנה היו וכנגדן העמיד יעקב ובטל מלכות עשו בימיהם, ואלו הן שאול, ואיש בשת, דוד, ושלמה, רחבעם, אביה, אסא, יהושפט. ובימי יורם בנו כתיב (מ"ב ח כ) בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך, ובימי שאול כתיב (מ"א כב מח) מלך אין באדום נצב מלך:
32Bela, son of Beor reigned in Edom, and the name of his city was Dinhabah.   לבוַיִּמְלֹ֣ךְ בֶּֽאֱד֔וֹם בֶּ֖לַע בֶּן־בְּע֑וֹר וְשֵׁ֥ם עִיר֖וֹ דִּנְהָֽבָה:
33Bela died, and Jobab, son of Zerah of Bozrah, reigned in his stead.   לגוַיָּ֖מָת בָּ֑לַע וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו יוֹבָ֥ב בֶּן־זֶ֖רַח מִבָּצְרָֽה:
Jobab, son of Zerah of Bozrah: Bozrah was [one] of the Moabite cities, as it is said: “And to Kerioth and to Bozrah, etc.” (Jer. 48:24). Since it (Bozrah) appointed a king for Edom, it is destined to be punished with them (the Edomites), as it is said: “for the Lord has a slaughter in Bozrah” (Isa. 34:6). [from Gen. Rabbah 83:3]   יובב בן זרח מבצרה: בצרה מערי מואב היא, שנאמר (ירמיה מח כד) ועל קריות ועל בצרה וגו', ולפי שהעמידה מלך לאדום, עתידה ללקות עמהם, שנאמר (ישעיה לד ו) כי זבח לה' בבצרה:
34And Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.   לדוַיָּ֖מָת יוֹבָ֑ב וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו חֻשָׁ֖ם מֵאֶ֥רֶץ הַתֵּֽימָנִֽי:
35Husham died, and Hadad, son of Bedad, who defeated Midian in the field of Moab, reigned in his stead. The name of his city was Avith.   להוַיָּ֖מָת חֻשָׁ֑ם וַיִּמְלֹ֨ךְ תַּחְתָּ֜יו הֲדַ֣ד בֶּן־בְּדַ֗ד הַמַּכֶּ֤ה אֶת־מִדְיָן֙ בִּשְׂדֵ֣ה מוֹאָ֔ב וְשֵׁ֥ם עִיר֖וֹ עֲוִֽית:
who defeated Moab in the field of Midian: For Midian came against Moab to wage war, and the king of Edom went to aid Moab. From here we learn that Midian and Moab were quarreling with one another, and in the days of Balaam they made peace, [in order] to band together against Israel. — [from Tanchuma Balak 3]   המכה את מדין בשדה מואב: שבא מדין על מואב למלחמה, והלך מלך אדום לעזור את מואב. ומכאן אנו למדים שהיו מדין ומואב מריבים זה עם זה, ובימי בלעם עשו שלום להתקשר על ישראל: 
36Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.   לווַיָּ֖מָת הֲדָ֑ד וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו שַׂמְלָ֖ה מִמַּשְׂרֵקָֽה:
37Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead.   לזוַיָּ֖מָת שַׂמְלָ֑ה וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו שָׁא֖וּל מֵֽרְחֹב֥וֹת הַנָּהָֽר:
38Saul died, and Baal Hanan, son of Achbor, reigned in his stead.   לחוַיָּ֖מָת שָׁא֑וּל וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו בַּ֥עַל חָנָ֖ן בֶּן־עַכְבּֽוֹר:
39Baal Hanan, son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead. The name of his city was Pau; his wife's name was Mehetabel, daughter of Matred, the daughter of Me zahab.   לטוַיָּ֘מָת֘ בַּ֣עַל חָנָ֣ן בֶּן־עַכְבּוֹר֒ וַיִּמְלֹ֤ךְ תַּחְתָּיו֙ הֲדַ֔ר וְשֵׁ֥ם עִיר֖וֹ פָּ֑עוּ וְשֵׁ֨ם אִשְׁתּ֤וֹ מְהֵֽיטַבְאֵל֙ בַּת־מַטְרֵ֔ד בַּ֖ת מֵ֥י זָהָֽב:
the daughter of Me-zahab: [מִי זָהָב denotes:] What is gold? He was rich, and gold was of no importance to him. — [from Gen. Rabbah 83:4]   בת מי זהב: [שהיה אומר] מהו זהב, עשיר היה ואין זהב חשוב בעיניו לכלום:
40And these are the names of the chieftains of Esau, according to their clans, according to their places, by their names: Chief Timna, Chief Alvah, Chief Jetheth;   מוְאֵ֠לֶּה שְׁמ֞וֹת אַלּוּפֵ֤י עֵשָׂו֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם לִמְקֹֽמֹתָ֖ם בִּשְׁמֹתָ֑ם אַלּ֥וּף תִּמְנָ֛ע אַלּ֥וּף עַלְוָ֖ה אַלּ֥וּף יְתֵֽת:
And these are the names of the chieftains of Esau: who were called by the names of their provinces after Hadar died and their kingdom had ceased. The first ones mentioned above (verses 15-19) are the names of their generations, and so it is delineated in (I Chronicles 1: 51): And Hadar [sic] died, and the chiefs of Edom were Chief Timna, etc."   ואלה שמות אלופי עשו: שנקרא על שם מדינותיהם לאחר שמת הדד ופסקה מהם מלכות. והראשונים הנזכרים למעלה, הם שמות תולדותם, וכן מפורש בדברי הימים (דברי הימים א' א נא) וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע וגו':  
41Chief Oholibamah, Chief Elah, Chief Pinon,   מאאַלּ֧וּף אָֽהֳלִֽיבָמָ֛ה אַלּ֥וּף אֵלָ֖ה אַלּ֥וּף פִּינֹֽן:
42Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar,   מבאַלּ֥וּף קְנַ֛ז אַלּ֥וּף תֵּימָ֖ן אַלּ֥וּף מִבְצָֽר:
43Chief Magdiel, Chief Iram. These are the chieftains of Edom according to their dwelling places in the land of their possession. That is Esau, progenitor of the Edomites.   מגאַלּ֥וּף מַגְדִּיאֵ֖ל אַלּ֣וּף עִירָ֑ם אֵ֣לֶּה | אַלּוּפֵ֣י אֱד֗וֹם לְמֽשְׁבֹתָם֙ בְּאֶ֣רֶץ אֲחֻזָּתָ֔ם ה֥וּא עֵשָׂ֖ו אֲבִ֥י אֱדֽוֹם:
Magdiel: This is Rome. — [From Pirkei d’Rabbi Eliezer, ch. 38]   מגדיאל: היא רומי: