Chapter 34

1Nations, come near to hear, and kingdoms, hearken. The earth and the fullness thereof, the world and all its offspring.   אקִרְב֚וּ גוֹיִם֙ לִשְׁמֹ֔עַ וּלְאֻמִּ֖ים הַקְשִׁ֑יבוּ תִּשְׁמַ֚ע הָאָ֙רֶץ֙ וּמְלֹאָ֔הּ תֵּבֵ֖ל וְכָל־צֶֽאֱצָאֶֽיהָ:
2For the Lord has indignation against all the nations and wrath against all their host. He has destroyed them; He has given them to the slaughter.   בכִּ֣י קֶ֚צֶף לַֽיהֹוָה֙ עַל־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וְחֵמָ֖ה עַל־כָּל־צְבָאָ֑ם הֶֽחֱרִימָ֖ם נְתָנָ֥ם לַטָּֽבַח:
3And their slain ones shall be thrown, and their corpses-their stench shall rise, and mountains shall melt from their blood.   גוְחַלְלֵיהֶ֣ם יֻשְׁלָ֔כוּ וּפִגְרֵיהֶ֖ם יַֽעֲלֶ֣ה בָאְשָׁ֑ם וְנָמַ֥סּוּ הָרִ֖ים מִדָּמָֽם:
4And all the host of heaven shall melt, and the heavens shall be rolled like a scroll, and all their host shall wither as a leaf withers from a vine, and as a withered [fig] from a fig tree.   דוְנָמַ֙קּוּ֙ כָּל־צְבָ֣א הַשָּׁמַ֔יִם וְנָגֹ֥לּוּ כַסֵּ֖פֶר הַשָּׁמָ֑יִם וְכָל־צְבָאָ֣ם יִבּ֔וֹל כִּנְבֹ֚ל עָלֶה֙ מִגֶּ֔פֶן וּכְנֹבֶ֖לֶת מִתְּאֵנָֽה:
And all the host of heaven shall melt: They shall be frightened when I cast down the princes of the heathens.([Mss. yield:] the princes of the nations.) ([Warsaw edition:] of Assyria and Babylon.)   ונמקו כל צבא השמים: יפחדו כשאשליך את שרי אשור ובבל:
shall be rolled: (וְנָגֹלּוּ) an expression of rolling. And the heavens shall be rolled like a scroll. Jonathan renders: And they shall be erased from beneath the heavens, as it is stated about them in the Book. But I explain it according to the context, for now, the kingdoms of the Ishmaelites (the nations [ms.]) (the wicked [Warsaw ed.]) have fortune and light. When they are erased and destroyed, it will be as though the world has darkened for them, as though the sun and the light are rolled up like the rolling of a scroll.   ונגולו: ל' גולל ונגלו כספר השמים ת"י ויתמחון מתחות שמיא כמא דאמר עליהן בסיפרא ואני מפרשו לפי הענין מפני שעכשיו הטובה והאורה לרשעים לכשיתמחו ויחרבו יהיה דומם העולם חשך עליהם כאילו נגלל השמש והאור כגלילת ספר:
withers: (יִבּוֹל) withers.   יבול: יכמוש:
and as a withered [fig] from a fig tree: The withered fruit of a tree is called נוֹבְלוֹת. This is what our Rabbis (Ber. 40b) explained: What are ‘noveloth’? Fruit ripened in the heater, that become ripe in the heater. After they are picked, he gathers them and they become heated and ripen.   וכנובלת מתאנה: כמושה באילן קרויה נובלת וזהו שפירשו רבותינו (ברכות מ) מאי נובלות בושלי כומרא שנתבשלו בכומר לאחר לקיטתן צוברן ומתחממות ומתבשלות:
5For My sword has become sated in the heaven. Behold, it shall descend upon Edom, and upon the nation with whom I contend, for judgment.   הכִּֽי־רִוְּתָ֥ה בַשָּׁמַ֖יִם חַרְבִּ֑י הִנֵּה֙ עַל־אֱד֣וֹם תֵּרֵ֔ד וְעַל־עַ֥ם חֶרְמִ֖י לְמִשְׁפָּֽט:
For My sword has become sated in the heaven: To slay the heavenly princes, and afterward it shall descend on the nation Ishmael ([mss. and Kli Paz:] Edom) ([Warsaw ed.:] Babylonians) below, for no nation suffers until its prince suffers in heaven.   כי רותה בשמים חרבי: להרוג שרים של מעלה ואחר כך תרד על עמלק למטה שאין כל אומה לוקה עד שילקה שר שלה במרום:
the nation with whom I contend: (עַם חֶרמִי), the nation with whom I battle. This is a Mishnaic expression: (Keth. 17b) They taught this in connection with time of strife (חֵרוּם). Comp. (I Kings 20:42) “The man with whom I contend (אִישׁ חֶרְמִי),” referring to Ahab.   עם חרמי: עם מלחמתי ל' משנה (כתובות יז) בשעת חירום שנו וכן (מלכים א כ׳:מ״ב) את איש חרמי דאחאב:
6The Lord's sword has become full of blood, made fat with fatness, from the blood of lambs and goats, from the fat of the kidneys of rams, for the Lord has a slaughter in Bozrah and a great slaughter in the land of Edom.   וחֶ֣רֶב לַֽיהֹוָ֞ה מָֽלְאָ֥ה דָם֙ הֻדַּ֣שְׁנָה מֵחֶ֔לֶב מִדַּ֚ם כָּרִים֙ וְעַתּוּדִ֔ים מֵחֶ֖לֶב כִּלְי֣וֹת אֵילִ֑ים כִּ֣י זֶ֚בַח לַֽיהֹוָה֙ בְּבָצְרָ֔ה וְטֶ֥בַח גָּד֖וֹל בְּאֶ֥רֶץ אֱדֽוֹם:
lambs and goats: princes and governors.   כרים עתודים: שרים ושלטונים:
in Bozrah: It is from the land of Moab, but since it supplied a king for Edom, as it is stated (Gen. 36:33): “And Jobab son of Zerah of Bozrah reigned in his stead,” it will, therefore, suffer with them. This is found in Pesikta.   בבצרה: מארץ מואב היא אבל לפי שהעמידה מלך לאדום שנאמר וימת חושם וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה (בראשית לו) לפיכך תלקה עמהם, בפסיקתא:
7And wild oxen shall go down with them, and bulls with fat bulls, and their land shall be sated from blood, and their dust shall become saturated from fat.   זוְיָֽרְד֚וּ רְאֵמִים֙ עִמָּ֔ם וּפָרִ֖ים עִם־אַבִּירִ֑ים וְרִוְּתָ֚ה אַרְצָם֙ מִדָּ֔ם וַֽעֲפָרָ֖ם מֵחֵ֥לֶב יְדֻשָּֽׁן:
wild oxen with them: Kings with governors, wild oxen with the goats mentioned above.   ראמים עמם: עם העתודים הכתובים למעל':
fat bulls: (אַבִּירִים) fat and large bulls, as it is stated (Ps. 22:13): “Fat bulls (אַבִּירֵי) of Bashan surrounded me.”   אבירים: פרים בריאים וגדולי' כמה דאת אמר עם אבירי בשן כתרוני:
8For it is a day of vengeance for the Lord, a year of retribution for the plea of Zion.   חכִּ֛י י֥וֹם נָקָ֖ם לַֽיהֹוָ֑ה שְׁנַ֥ת שִׁלּוּמִ֖ים לְרִ֥יב צִיּֽוֹן:
retribution for the plea of Zion: That He will mete out punishment (lit., pay a reward) for the plea of Zion, who cries before Him to judge her from those who harm her.   שלומים לריב ציון: שישלם גמול על עיסקי ריב ציון הצועקת לפניו לשופטה מן המריעים לה:
9And its streams shall turn into pitch and its dust into sulfur, and its land shall become burning pitch.   טוְנֶֽהֶפְכ֚וּ נְחָלֶ֙יהָ֙ לְזֶ֔פֶת וַֽעֲפָרָ֖הּ לְגָפְרִ֑ית וְהָֽיְתָ֣ה אַרְצָ֔הּ לְזֶ֖פֶת בֹּֽעֵרָֽה:
And its streams shall turn: (I.e., the streams) of the heathens. ([Mss. yield:] of Edom.)   ונהפכו נחליה: של בבלים:
10By night and by day, it shall not be extinguished; its smoke shall ascend forever and ever; from generation to generation it shall be waste, to eternity, no one passing through it.   ילַ֚יְלָה וְיוֹמָם֙ לֹ֣א תִכְבֶּ֔ה לְעוֹלָ֖ם יַֽעֲלֶ֣ה עֲשָׁנָ֑הּ מִדּ֚וֹר לָדוֹר֙ תֶּֽחֱרָ֔ב לְנֵ֣צַח נְצָחִ֔ים אֵ֥ין עֹבֵ֖ר בָּֽהּ:
from generation to generation: From that generation until the last generation. Another explanation is that this is Moses’ curse (Ex. 17:16): “The Lord has a war against Amalek from generation to generation.” From Moses’ generation to Saul’s generation, and from there to Mordecai’s generation, and from there to the generation of the King Messiah.   מדור לדור: מאותו דור עד דור אחרון, ד"א היא קללת משה (שמות י״ז:ט״ז) מלחמה לה' בעמלק מדור דור מדורו של משה לדורו של שאול ומשם לדורו של מרדכי ומשם לדורו של מלך משיחנו:
11Pelican and owl shall inherit it, and night owl and raven shall dwell therein, and He shall stretch over it a line of waste, and weights of destruction.   יאוִֽירֵשׁ֙וּהָ֙ קָאַ֣ת וְקִפּ֔וֹד וְיַנְשׁ֥וֹף וְעֹרֵ֖ב יִשְׁכְּנוּ־בָ֑הּ וְנָטָ֥ה עָלֶ֛יהָ קַו־תֹ֖הוּ וְאַבְנֵי־בֹֽהוּ:
owl: (קִפֹּד) a bird that flies at night (chouette in French), an owl.   וקפוד: עוף הפורח בלילה צואיט"א בלע"ז:
a line of waste: A judgment of desolation.   קו תהו: משפט של שממה:
and weights of destruction: Weights of the judgment of destruction. (אַבְנֵי, lit., stones.) Comp. (Deut. 25:15) “a whole weight (אֶבֶן).”   ואבני בהו: משקלות של דין חורבן כמו (דברים כה) אבן שלמה:
12As for its nobles, there are none who proclaim the kingdom, and all its princes shall be nothing.   יבחֹרֶ֥יהָ וְאֵֽין־שָׁ֖ם מְלוּכָ֣ה יִקְרָ֑אוּ וְכָל־שָׂרֶ֖יהָ יִֽהְ֥יוּ אָֽפֶס:
As for its nobles, there are none who proclaim the kingdom: Its princes stand, and none of them calls upon himself the name of ruling and kingdom.   חוריה ואין שם מלוכה יקראו: שרים שלה עומדים ואין אחד מהם קורא על עצמו שם שררה ומלוכה:
nothing: Destruction.   אפס: כלייה:
13And its palaces shall grow thorns, thistles and briers in its fortresses, and it shall be the habitat of jackals, an abode for ostriches.   יגוְעָֽלְתָ֚ה אַרְמְנֹתֶ֙יהָ֙ סִירִ֔ים קִמּ֥וֹשׂ וָח֖וֹחַ בְּמִבְצָרֶ֑יהָ וְהָֽיְתָה֙ נְוֵ֣ה תַנִּ֔ים חָצִ֖יר לִבְנ֥וֹת יַֽעֲנָֽה:
And its palaces shall grow thorns: So is the nature of ruins to grow thorns and briers, and that is ‘kimosh’ and that is ‘choach’; they are all types of thorns, e.g., ortias, (nettles,) and the like.   ועלתה ארמנותיה סירים: כך דרך חורבות לצמוח בהם קוצים וסנאים והוא קימוש והוא חוח כולם מיני קוצים הם כגון אורטיא"ש וכיוצא בהם:
the habitat of jackals: (תַּנִּים) That is a desert, which is usually frequented by ‘tannim,’ which is a species of wild animal.   נוה תנים: הוא מדבר שהוא דרך להיו' בו תנים שהוא מין חיה רעה:
14And martens shall meet cats, and a satyr shall call his friend, but there the lilith rests and has found for herself a resting place.   ידוּפָֽגְשׁ֚וּ צִיִּים֙ אֶת־אִיִּ֔ים וְשָׂעִ֖יר עַל־רֵעֵ֣הוּ יִקְרָ֑א אַךְ־שָׁם֙ הִרְגִּ֣יעָה לִּילִ֔ית וּמָֽצְאָ֥ה לָ֖הּ מָנֽוֹחַ:
And martens shall meet cats: And martens shall meet with cats. In this matter Jonathan rendered it. תַּמְוָן is נִמִּיּוֹת (martrines in O. F.), martens.   ופגשו ציים את איים: ויערען תמון בחתולין כך תירגם יונתן תמון נמיו' מרטרינ"ש בלע"ז:
and a satyr: A demon.   ושעיר: שד:
rests: (הִרְגִּיעָה) an expression related to מַרְגּוֹעַ, rest.   הרגיעה: לשון מרגוע:
lilith: The name of a female demon.   לילית: שם שידה:
15There the owl has made its nest, and she has laid eggs and hatched them, and gathered its young under its shadow, but there have the vultures gathered, each one to her friend.   טושָׁ֣מָּה קִנְּנָ֚ה קִפּוֹז֙ וַתְּמַלֵּ֔ט וּבָֽקְעָ֖ה וְדָֽגְרָ֣ה בְצִלָּ֑הּ אַךְ־שָׁ֛ם נִקְבְּצ֥וּ דַיּ֖וֹת אִשָּׁ֥ה רְעוּתָֽהּ:
has made its nest: (קִנְּנָה) an expression related to ‘a bird’s nest’ (קַן) (Deut. 22:6).   קננה: לשון קן צפור (דברים כב):
owl: (קִפּוֹז) that is the owl (קִפֹּד).   קפוז: הוא קפוד:
and she has laid: She laid eggs.   ותמלט: ותלד ביצה:
and hatched: This is the emerging of the chicks from the egg. Comp. (below 59:5) The eggs of the viper have hatched.   ובקעה: היא יציאת האפרוחים מן הביצה וכן הוא אומר ביצי צפעוני בקעו (לקמן נט):
and gathered: This is the call that the bird calls with its throat to draw the chicks after it, gloussera in French. Comp. (Jer. 17:11) “A cuckoo gathers (דָגָר) what it did not lay.”   ודגרה: היא קריאת העוף שהעוף קורא בגרונו להמשיך אפרוחים אחריו גלוציי"ר בלע"ז וכן (ירמיה יז) קורא דגר:
vultures: (דַיּוֹת) voltojjrs in O.F.   דיות: ולטוייר"ש בלע"ז:
each one to her friend: (lit., each one her friend,) like to her friend.   אשה רעותה: כמו אל רעותה:
16Seek out of the Book of the Lord and read; not one of them is missing, one did not miss her friend, for My mouth it has commanded, and its breath it has gathered them.   טזדִּרְשׁ֨וּ מֵֽעַל־סֵ֚פֶר יְהֹוָה֙ וּֽקְרָ֔אוּ אַחַ֚ת מֵהֵ֙נָּה֙ לֹ֣א נֶעְדָּ֔רָה אִשָּׁ֥ה רְעוּתָ֖הּ לֹ֣א פָקָ֑דוּ כִּי־פִי֙ ה֣וּא צִוָּ֔ה וְרוּח֖וֹ ה֥וּא קִבְּצָֽן:
Seek out of the Book of the Lord: Read out of the Book of Genesis; when He brought the Flood, He decreed that all the creatures gather in the Ark, male and female, and none of them was missing. How much more will this be so when He decrees this upon them, to gather to drink blood and to eat flesh and fat!   דרשו מעל ספר ה': קראו מעל ספר בראשית כשהביא המבול גזר שיתקבצו כל הבריות להסגר בתיבה זכר ונקבה. אחת מהנה לא נעדרה מלבא על אחת כמה וכמה כשיגזור עליה' זאת ולהקבץ לשתות דם לאכול בשר וחלב:
did not miss: (פָקָדוּ) Comp. (Num. 31:49) “Not a man was missing (נִפְקַד) of us.”   לא פקדו: לא חסרו כמו (במדבר ל״א:מ״ט) לא נפקד ממנו איש:
for My mouth it has commanded: that they come, and the breath of My mouth it gathered them. The antecedent of ‘its breath’ is ‘My mouth.’ Comp. (Ps. 33:6) “And with the breath of His mouth all their host.” Here too, the breath of My mouth it gathered them.   כי פי הוא צוה: שיבואו ורוחו של פי הוא קבצן רוחו מוסב על פי כמו (תהילים ל״ג:ו׳) וברוח פיו כל צבאם אף כאן רוחו של פי הוא קבצן :
17And He cast lots for them, and His hand distributed it to them with a line; forever they shall inherit it, to every generation they shall inhabit it.   יזוְהֽוּא־הִפִּ֚יל לָהֶן֙ גּוֹרָ֔ל וְיָד֛וֹ חִלְּקַ֥תָּה לָהֶ֖ם בַּקָּ֑ו עַד־עוֹלָם֙ יִֽירָשׁ֔וּהָ לְד֥וֹר וָד֖וֹר יִשְׁכְּנוּ־בָֽהּ:
And He cast… for them: Now the prophet says concerning the Holy One, blessed be He, “And He cast lots for them,” for all those beasts and fowl, that these shall fall to their share.   והוא הפיל להן: עכשיו הנביא אומר על הקב"ה והוא הפיל להם לאותן החיות והעופו' גורל שיעלו אלו לחלקם: