Chapter 30

1"Woe to rebellious children," says the Lord, "to take counsel but not from Me, and to appoint a ruler but not of My spirit, in order to add sin upon sin.   אה֣וֹי בָּנִ֚ים סֽוֹרְרִים֙ נְאֻם־יְהֹוָ֔ה לַֽעֲשׂ֚וֹת עֵצָה֙ וְלֹ֣א מִנִּ֔י וְלִנְסֹ֥ךְ מַסֵּכָ֖ה וְלֹ֣א רוּחִ֑י לְמַ֛עַן סְפ֥וֹת חַטָּ֖את עַל־חַטָּֽאת:
rebellious: (סוֹרְרִים) who turn away from the way of God.   סוררים: סרים מן הדרך:
and to appoint a ruler: (וְלִנְסֹךְ מַסֵּכָה) to appoint a ruler to rule over them, with neither My spirit nor My will in the matter, and what is this appointing? This is Pharaoh.   לנסוך מסכה: להמשיל עליהם מושל ולא רוחי ודעתי בדבר ומהו הנסוך הוא פרעה:
2Those who go to descend to Egypt, and they have not asked of My mouth, to strengthen themselves with the strength of Pharaoh and to take shelter in the shade of Egypt.   בהַהֹֽלְכִים֙ לָרֶ֣דֶת מִצְרַ֔יִם וּפִ֖י לֹ֣א שָׁאָ֑לוּ לָעוֹז֙ בְּמָע֣וֹז פַּרְעֹ֔ה וְלַחְס֖וֹת בְּצֵ֥ל מִצְרָֽיִם:
Those who go to descend to Egypt: This alludes to Hoshea, son of Elah, who sent emissaries to So, king of Egypt (II Kings 17:4).   ההולכים לרדת מצרים: על הושע בן אלה אשר שלח מלאכים אל סוא מלך מצרים (מלכים ב י״ז:ד׳):
to descend to Egypt: The land of Israel is higher than all the other lands. Alternatively, this is a degradation for them.   לרדת מצרים: ארץ ישראל גבוהה מכל הארצו' דבר אחר ירידה היא להם:
and to take shelter: (lit.) to cover themselves, abrier in O.F. (This is the equivalent of sabriter in Modern French, to take shelter.)   ולחסות: להתכסות אבריאי"ר בלע"ז:
3And the strength of Pharaoh shall be to you for shame, and the shelter in the shade of Egypt for disgrace.   גוְהָיָ֥ה לָכֶ֛ם מָע֥וֹז פַּרְעֹ֖ה לְבֹ֑שֶׁת וְהֶֽחָס֥וּת בְּצֵֽל־מִצְרַ֖יִם לִכְלִמָּֽה:
4For his princes were in Zoan and his emissaries reached Hanes.   דכִּֽי־הָי֥וּ בְצֹ֖עַן שָׂרָ֑יו וּמַלְאָכָ֖יו חָנֵ֥ס יַגִּֽיעוּ:
For his princes were in Zoan: The princes of the king of Israel in their errand to the king of Egypt.   כי היו בצוען שריו: של מלך ישראל בשליחות למלך מצרים:
Hanes: That is Tahpanhes.   חנס: היא תחפנחס:
5They all disgraced themselves because of a people that will not avail them, neither for aid nor for avail, but for shame and also for disgrace.   הכֹּ֣ל הֹבִ֔ישׁ (כתיב הבאיש) עַל־עַ֖ם לֹֽא־יוֹעִ֣ילוּ לָ֑מוֹ לֹ֚א לְעֵ֙זֶר֙ וְלֹ֣א לְהוֹעִ֔יל כִּ֥י לְבֹ֖שֶׁת וְגַם־לְחֶרְפָּֽה:
They all disgraced themselves: They all disgraced themselves to acquire a master for nothing, and the people of the land will not avail them.   כל הובאיש: כולם ביישו את עצמן לקנות להם אדונים חנם ועם הארץ לא יועילו למו:
because of a people: (Lit., on a people.) Because of a people that will not avail them.   על עם: בשביל עם לא יועילו למו:
for disgrace: For insult, distraber in O.F., to insult.   לחרפה: גידוף דישטרב"ר בלע"ז:
6The burden of the beasts of the southland, in a land of trouble and anguish, the awesome lion and the crushing lion among them, the viper and the flying serpent; they carry their wealth on the shoulders of young donkeys and their treasures on the humps of camels, to a people that will not avail.   ומַשָּׂ֖א בַּֽהֲמ֣וֹת נֶ֑גֶב בְּאֶרֶץ֩ צָרָ֨ה וְצוּקָ֜ה לָבִ֧יא וָלַ֣יִשׁ מֵהֶ֗ם אֶפְעֶה֙ וְשָׂרָ֣ף מְעוֹפֵ֔ף יִשְׂאוּ֩ עַל־כֶּ֨תֶף עֲיָרִ֜ים (כתיב עֲוָרִ֜ים) חֵֽילֵיהֶ֗ם וְעַל־דַּבֶּ֚שֶׁת גְּמַלִּים֙ אֽוֹצְרוֹתָ֔ם עַל־עַ֖ם לֹ֥א יוֹעִֽילוּ:
The burden of the beasts of the southland: The burdens on their beasts on the way to the southland (Jonathan), for Egypt is in the south of Eretz Israel, and this is the insult and the derision that they would insult them: See these people, whose burdens of money are laden on their beasts to transport bribes to Egypt for nothing, and they imperil themselves in the deserts, in a land of trouble and anguish, etc.   משא בהמות נגב: מטולין על בעירהון באורח דרומא לפי שארץ מצרים בדרומה של א"י וזהו הגידוף והחרפה שמחרפין אותן (ורואין) את אלו שטוענין משאות ממונם על בהמתם להוליך שוחד למצרים חנם ומסכנין עצמן במדברות ארץ צרה וצוקה וכו':
viper: It is a species of deadly snakes, and there are only two of them in the world, a male and a female, which reproduce after seventy years, (i.e. its gestation period is seventy years) (Bechoroth 8a). The flying serpent, too, is a species of snake, not that it has wings with which to fly, but it jumps and springs long distances and throws a flame from its mouth.   אפעה: מין נחש רע הוא ואין בעולם כי אם שנים זכר ונקבה והם יולדים לשבעים שנה ואף שרף מעופף מין נחש הוא ולא שיהיו לו כנפים לעוף אלא קופץ ומדלג רחוק מאד וזורק להב מפיו:
their wealth: (חֵילֵיהֶם) their money.   חיליהם: ממונם:
the humps: (דַּבֶּשֶׁת) hidroba in O.F. A camel has this in the place the burden is laden, and since it always becomes sore, and they smear honey there to heal it, it is called דַּבֶּשֶׁת, (from דְּבַשׁ, honey,) as we say in Baba Mezia 38b: Honey that lost its sweetness is fit for the sores of the camels.   דבשת: חטוטר' חלדרוב"א בלע"ז יש לו לגמל במקום טעינת המשא וע"ש שמתרקבת תמיד וסכין שם דבש לרפואה קרויה דבשת כדאמרינן בב"מ דבש והדביש חזי לכתישא דגמלי:
7And the Egyptians help in vain and to no purpose, therefore, I called this, "They are haughty, idlers."   זוּמִצְרַ֕יִם הֶ֥בֶל וָרִ֖יק יַעְזֹ֑רוּ לָכֵן֙ קָרָ֣אתִי לָזֹ֔את רַ֥הַב הֵ֖ם שָֽׁבֶת:
this: to Egypt.   לזאת: למצרים:
They are haughty: (רַהַב) of proud spirit.   רהב הם: גסי הרוח:
idlers: (שָׁבֶת) A people who are idle and are proud for no reason. Alternatively, שָׁבֶת means that their pride and haughtiness is fit to be curtailed.   שבת: עם בטל ומתגאים חנם, ד"א שבת רהבם וגסותם שלהם ראוי הוא לשבות:
8Now, come write it on a tablet with them, and on a book engrave it, and it shall be for the last day, forever to eternity.   חעַתָּ֗ה בּ֣וֹא כָתְבָ֥הּ עַל־ל֛וּחַ אִתָּ֖ם וְעַל־סֵ֣פֶר חֻקָּ֑הּ וּתְהִי֙ לְי֣וֹם אַֽחֲר֔וֹן לָעַ֖ד עַד־עוֹלָֽם:
engrave it: (חֻקָּהּ) engrave it, this prophecy.   חוקה: חקוק אותה, הנבואה הזאת:
9For a rebellious people are they, lying children, children who would not hearken to the Lord's instruction.   טכִּ֣י עַ֚ם מְרִי֙ ה֔וּא בָּנִ֖ים כֶּֽחָשִׁ֑ים בָּנִ֕ים לֹֽא־אָב֥וּ שְׁמ֖וֹעַ תּוֹרַ֥ת יְהֹוָֽה:
a rebellious people are they: Israel.   עם מרי הוא: ישראל:
10Who said to the seers, "You shall not see," and to the prophets, "You shall not prophesy for us true things. Speak to us with smooth talk; prophesy mockery.   יאֲשֶׁ֨ר אָֽמְר֚וּ לָֽרֹאִים֙ לֹ֣א תִרְא֔וּ וְלַ֣חֹזִ֔ים לֹ֥א תֶֽחֱזוּ־לָ֖נוּ נְכֹח֑וֹת דַּבְּרוּ־לָ֣נוּ חֲלָק֔וֹת חֲז֖וּ מַֽהֲתַלּֽוֹת:
smooth talk: Flattery.   חלקות: חנפיות:
prophesy: (חֲזוּ, lit., envision) prophesy.   חזו: הנבאו:
11Turn away from the road, turn away from the path, cease from before us the Holy One of Israel."   יאסוּרוּ מִנֵּי־דֶ֔רֶךְ הַטּ֖וּ מִנֵּי־אֹ֑רַח הַשְׁבִּ֥יתוּ מִפָּנֵ֖ינוּ אֶת־קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵֽל:
turn away: (Turn) us (away).   הטו: אותנו:
from the path: We want the false prophecy.   מני אורח: חפצים אנו בנבואת שקר:
12Therefore, so said the Holy One of Israel, "Because you have despised this matter, and you have put your trust in oppression and a perverse one, and you have relied upon it.   יבלָכֵ֗ן כֹּ֚ה אָמַר֙ קְד֣וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֔ל יַ֥עַן מָֽאָסְכֶ֖ם בַּדָּבָ֣ר הַזֶּ֑ה וַתִּבְטְחוּ֙ בְּעֹ֣שֶׁק וְנָל֔וֹז וַתִּשָּֽׁעֲנ֖וּ עָלָֽיו:
this matter: the true prophecy.   בדבר הזה: בנבואת אמת:
and a perverse one: a disgraceful one and a mocker.   ונלוז: מגונה וליצן:
13Therefore, this iniquity shall be to you as a breach of a falling [wall], revealed in a fortified wall, whose breach will come suddenly."   יגלָכֵ֗ן יִֽהְיֶ֚ה לָכֶם֙ הֶעָו‍ֹ֣ן הַזֶּ֔ה כְּפֶ֣רֶץ נֹפֵ֔ל נִבְעֶ֖ה בְּחוֹמָ֣ה נִשְׁגָּבָ֑ה אֲשֶׁר־פִּתְאֹ֥ם לְפֶ֖תַע יָב֥וֹא שִׁבְרָֽהּ:
as a breach: of a fallen wall.   כפרץ: של חומה שנפל:
revealed in a fortified wall: Revealed to enter thereby the walls of your fortification. נִבְעֶה is an expression of revealing, as in Obadiah (1:6): “His hidden things were revealed (נִבְעוּ).” Dunash, however, interprets נִבְעֶה as a protrusion, since the wall develops blisters (אֲבַעְבּוּעוֹת) because of the rains and the deterioration of the weak mortar.   נבעה בחומה נשגבה: מגולה ליכנס בה בחומות משגבכם נבעה לשון גלוי כמו בעובדיה (א ו) נבעו מצפוניו אתגליין מטמרוהי, ודונש פתר נבעה בליטה שהחומה נעשית כמין אבעבועות מפני הגשמים וקילקול טיט רעוע:
14And He shall break it like the breaking of a potter's jug, crushed without pity, and in its crushing shall not be found a shard, to scoop fire from a hearth, or to scoop water from a cistern.   ידוּ֠שְׁבָרָהּ כְּשֵׁ֨בֶר נֵ֧בֶל יֽוֹצְרִ֛ים כָּת֖וּת לֹ֣א יַחְמֹ֑ל וְלֹֽא־יִמָּצֵ֚א בִּמְכִתָּתוֹ֙ חֶ֔רֶשׂ לַחְתּ֥וֹת אֵשׁ֙ מִיָּק֔וּד וְלַחְשׂ֥ף מַ֖יִם מִגֶּֽבֶא:
a potter’s jug: An earthenware jug.   נבל יוצרים: נוד של חרס:
shall not be found: in the crushing of its fragments a shard large enough to scoop fire from a hearth, to pick up fire from a hearth. All scooping up of fire is referred to with an expression of חֲתִיָּה.   ולא ימצא: במכתת שבריו חרס גדול שיהא ראוי לחתות בו אש מיקוד ולשאוב בו אש מן ההסק, כל שאיבת אש נופל בה לשון חתייה:
or to scoop water: Or to draw. Comp. (Haggai 2:16): “To draw off (לַחְשׂף) fifty measures.” Also (below 47:2): “Draw off (חֶשְׂפִּי) the path.” Draw water from your path, Epuyse in O.F.   ולחשוף מים: לדלות וכן (חגי ב׳:ט״ז) לחשוף חמשים פורה וכן חשפי שובל (לקמן מז) דלי מים מן שבילך אשפוייש"נט בלע"ז:
from a cistern: (מִגֶּבֶא) A pit full of water.   מגבא: גוב מלא מים:
15For so said the Lord God, the Holy One of Israel; "With tranquility and restfulness shall you be saved, with quietude and trust shall be your might; but you did not want.   טוכִּ֣י כֹֽה־אָמַר֩ אֲדֹנָ֨י יֱהֹוִ֜ה קְד֣וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֗ל בְּשׁוּבָ֚ה וָנַ֙חַת֙ תִּוָּ֣שֵׁע֔וּן בְּהַשְׁקֵט֙ וּבְבִטְחָ֔ה תִּֽהְיֶ֖ה גְּבֽוּרַתְכֶ֑ם וְלֹ֖א אֲבִיתֶֽם:
For so said: the Holy One, blessed be He, to you long ago, “You need not seek for yourselves the strength of Egypt and waste your money, for with tranquility and restfulness you shall have salvation, without any toil, if you listen to Me.”   כי כה אמר: הקב"ה לכם זה ימים אין אתם צריכים לבקש לכם מעוז מצרים ולאבד ממונכם כי בשובה ונחת תהיה לכם תשועה בלא שום טורח אם תשמעו לי:
with tranquility: (בְּשׁוּבָה) an expression of restfulness and tranquility, Comp. (Num. 10:36): “Rest (שׁוּבָה), O Lord, with the ten thousands of the thousands of Israel.”   בשובה: לשון ישוב ומרגוע וכן שובה ה' רבבות אלפי ישראל (במדבר י):
with quietude: that comes to you from Me, and with trust, shall be your might.   בהשקט: הבא לכם מאתי ובבטחה תהיה גבורתכם:
16And you said, 'No, but on horses will we flee.' Therefore, you shall flee. 'And on swift [steeds] will we ride.' Therefore, your pursuers shall be swift.   טזוַתֹּֽאמְר֥וּ לֹֽא־כִ֛י עַל־ס֥וּס נָנ֖וּס עַל־כֵּ֣ן תְּנוּס֑וּן וְעַל־קַ֣ל נִרְכָּ֔ב עַל־כֵּ֖ן יִקַּ֥לּוּ רֹֽדְפֵיכֶֽם:
on horses will we flee: (נָנוּס) We will ally ourselves with the king of Egypt, and we will bring from there swift steeds in order to flee.   על סוס ננוס: נתקשר במלכי מצרי' ונביא משם סוסים קלים לנוס:
17One thousand, because of the shout of one, because of the shout of five, shall you flee, until you remain like a mast on a mountaintop and like a flagpole on a hill."   יזאֶ֣לֶף אֶחָ֗ד מִפְּנֵי֙ גַּֽעֲרַ֣ת אֶחָ֔ד מִפְּנֵ֛י גַּֽעֲרַ֥ת חֲמִשָּׁ֖ה תָּנֻ֑סוּ עַ֣ד אִם־נֽוֹתַרְתֶּ֗ם כַּתֹּ֙רֶן֙ עַל־רֹ֣אשׁ הָהָ֔ר וְכַנֵּ֖ס עַל־הַגִּבְעָֽה:
One thousand [of you], because of the shout of one: of the enemies, or all of you because of the shout of five, shall flee.   אלף אחד: מכם מפני גערת אחד. מן האויבים או כולכם מפני גערת חמשה תנוסו:
you remain: (lit., if you remain,) like ‘that you remain.’   אם נותרתם: כמו אשר נותרתם:
like a mast: (כַּתֹּרֶן) a lofty pole, inserted in the ground, like a sort of mast of a ship, that they call ‘mast’ in O.F.   כתורן: עץ גבוה תקוע בארץ כמין תורן הספינה שקורין מש"ט בלע"ז:
and like a flagpole: (וְכַנֵּס) That, too, is a lofty pole, which they place on a hilltop, and when the scout sees troops coming, he places a banner on it, and the wind moves it. This is the signal that they flee or assemble.   וכנס: אף הוא כלונס גבוה שנותנים בראש הגבעה וכשרוא' הצופה גייסות באין נותן עליו סודר והרוח מוליכו והוא סימן שינוסו או יתקבצו:
18Therefore, the Lord shall wait to be gracious to you, and therefore, He shall withdraw to have mercy upon you, for the Lord is a God of justice; fortunate are all who wait for Him.   יחוְלָכֵ֞ן יְחַכֶּ֚ה יְהֹוָה֙ לַֽחֲנַנְכֶ֔ם וְלָכֵ֥ן יָר֖וּם לְרַֽחֶמְכֶ֑ם כִּֽי־אֱלֹהֵ֚י מִשְׁפָּט֙ יְהֹוָ֔ה אַשְׁרֵ֖י כָּל־ח֥וֹכֵי לֽוֹ:
Therefore: Because you would not obey.   ולכן: על שלא אביתם לשמוע:
the Lord shall wait to be gracious to you: He (acc. to Parshandatha) does not skip for you over the evil decree, which was decreed upon you, in order to hasten and to bring the good, but He will wait until its end comes.   יחכה ה' לחננכם: אינו מדלג לכם על הגזרה הרעה שנגזרה עליכם כדי למהר ולהביא הטובה אלא יחכה וימתין עד בא קיצה:
and therefore, He shall withdraw to have mercy upon you: (יָרוּם) He shall draw Himself far away to have mercy upon you.   ולכן ירום לרחמכם: יתרחק לרחמכם:
for the Lord is a God of justice: and He first metes out justice upon those who rebel against Him.   כי אלהי משפט ה': ויפרע תחי ווה מן המורדים בו:
fortunate are all who wait for him: for the consolations that He promised, for nothing shall fail.   אשרי כל חוכי לו: לנחמות אשר הבטיח כי לא יפול דבר:
19For a nation shall dwell in Zion, in Jerusalem; you shall not weep; He shall be gracious to you at the sound of your cry; when He hears you, He shall respond to you.   יטכִּי־עַ֛ם בְּצִיּ֥וֹן יֵשֵׁ֖ב בִּירֽוּשָׁלִָ֑ם בָּכ֣וֹ לֹֽא־תִבְכֶּ֗ה חָנ֚וֹן יָחְנְךָ֙ לְק֣וֹל זַֽעֲקֶ֔ךָ כְּשָׁמְעָת֖וֹ עָנָֽךְ:
For: days will yet come that he who remains to be dwelling in Zion and in Jerusalem, will be righteous. ([Manuscripts read:] For days will yet come and a righteous nation will dwell in Zion and in Jerusalem.) ([Other manuscripts read:] For the nation that He shall leave to be dwelling in Zion and in Jerusalem, shall be righteous people.)   כי: עוד ימים באים אשר ישאר להיות יושב בציון ובירושלים צדיק יהיה:
you shall not weep: You shall not need to offer supplication to the Holy One, blessed be He, with weeping, for, at the sound of your cry, He shall respond to you.   בכו לא תבכה: לא תצטרך לבקש בקש' מאת הקדוש ברוך הוא בבכי כי לקול זעקך ענך:
20And the Lord shall give you scant bread and water of oppression, and your Teacher shall no longer be concealed from you, and your eyes shall see your Teacher.   כוְנָתַ֨ן לָכֶ֧ם אֲדֹנָ֛י לֶ֥חֶם צַ֖ר וּמַ֣יִם לָ֑חַץ וְלֹֽא־יִכָּנֵ֥ף עוֹד֙ מוֹרֶ֔יךָ וְהָי֥וּ עֵינֶ֖יךָ רֹא֥וֹת אֶת־מוֹרֶֽיךָ:
scant bread and water of oppression: You shall not run after pleasures as you do now, as it is said (Amos 6:6): “Who drink from basins of wine.” (Above 22:13) “And behold joy and happiness.”   לחם צר ומים לחץ: לא תהיו כרוכים אחר תענוגים כאשר אתם עתה כמה שנאמר השותים במזרקי יין (עמוס ו׳:ו׳) הנה ששון ושמחה (לעיל כב):
shall no longer be concealed: (לֹא יִכָּנֵף) shall not be covered from you with the skirt of His garments, i.e., He shall not hide His countenance from you.   ולא יכנף: לא יתכסה ממך בכנף בגדיו כלומר לא יסתיר ממך פניו:
your Teacher: The Holy One, blessed be He, who teaches you for your profit.   מוריך: הקב"ה המלמדך להועיל:
21And your ears shall hear from behind you, saying, "This is the way; go on it," whether you will go right or whether you will go left.   כאוְאָזְנֶ֙יךָ֙ תִּשְׁמַ֣עְנָה דָבָ֔ר מֵאַֽחֲרֶ֖יךָ לֵאמֹ֑ר זֶ֚ה הַדֶּ֙רֶךְ֙ לְכ֣וּ ב֔וֹ כִּ֥י תַֽאֲמִ֖ינוּ וְכִ֥י תַשְׂמְאִֽילוּ:
And your ears shall hear from behind you: Not as you do now, that you despise My words and say, “You shall not prophesy for us true things” (verse 10), but your ears shall be bent also behind you to hear from Me, perhaps a prophet will come and instruct you the way to go, whether right or left.   ואזניך תשמענה וגו': לא כמו שאתם עושים עתה שאתם מואסים בדברו ואומרים לא תחזו לנו נכוחות כי אם אזניך יהיו נטויות אף אחריך לשמוע דבר מאתי אולי יבא נביא ויורך דרך ללכת בין ימין ובין שמאל:
22And you shall contaminate the plate of your silver graven images and the adornment of your golden molten image; scatter them afar like a menstruant; 'Go out,' say to it.   כבוְטִמֵּאתֶ֗ם אֶת־צִפּוּי֙ פְּסִילֵ֣י כַסְפֶּ֔ךָ וְאֶת־אֲפֻדַּ֖ת מַסֵּכַ֣ת זְהָבֶ֑ךָ תִּזְרֵם֙ כְּמ֣וֹ דָוָ֔ה צֵ֖א תֹּ֥אמַר לֽוֹ:
the adornment: the beauty.   אפדת: נוי:
like a menstruant: They shall be repugnant in your eyes like a menstruant.   כמו דוה: יהיו מאוסי' בעיניך כנדה:
23And He shall give the rain of your seed, with which you shall sow the soil, and bread of the grain of the soil, and it shall be plenteous and fat; your livestock shall graze, [each one becoming] on that day a fattened lamb.   כגוְנָתַן֩ מְטַ֨ר זַרְעֲךָ֜ אֲשֶׁר־תִּזְרַ֣ע אֶת־הָֽאֲדָמָ֗ה וְלֶ֙חֶם֙ תְּבוּאַ֣ת הָֽאֲדָמָ֔ה וְהָיָ֥ה דָשֵׁ֖ן וְשָׁמֵ֑ן יִרְעֶ֥ה מִקְנֶ֛יךָ בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא כַּ֥ר נִרְחָֽב:
And He shall give: I.e., the Holy One, blessed be He, shall give the rain for your seed.   ונתן: הקב"ה את מטר זרעך:
fat: (וְשָׁמֵן) an expression of fat. Therefore, its accent is below (on the last syllable) and it is voweled with a kamatz (tzeireh).   ושמן: ל' דבר שמן ואינו ל' שמן לפיכך טעמו למטה ונקוד קמץ:
a fattened lamb: until the lambs will become fat and wide.   כר נרחב: עד שיהיו הכרים שמנים ורחבים:
lamb: (כַּר) a lamb. Alternatively, a wide plain. Comp. (Gen. 12:10) “the plain (כִּכַּר) of the Jordan,” (below 32:15) “Carmel,” meaning a wide plain, full of grain.   כר: כבש ל"א מישור נרחב כמו (בראשי' יב) ככר הירדן וכמו (ויקרא כג) כרמל כר שהוא מלא תבואה:
24And the oxen and the young donkeys who work the soil shall eat enriched provender, which was winnowed with the shovel and with the fan.   כדוְהָֽאֲלָפִ֣ים וְהָֽעֲיָרִ֗ים עֹֽבְדֵי֙ הָֽאֲדָמָ֔ה בְּלִ֥יל חָמִ֖יץ יֹאכֵ֑לוּ אֲשֶׁר־זֹרֶ֥ה בָרַ֖חַת וּבַמִּזְרֶֽה:
And the oxen.: (אֲלָפִים) oxen.   והאלפים: שוורי':
enriched provender: (בְּלִיל חָמִיץ) comp. (Job 6:5) “On his provender (בְּלִילוֹ).” Stubble and straw, strengthened and enriched with the grain within them, they shall eat.   בליל חמיץ: כמו (איוב ז) על בלילו, קשין ותבן מחומצין ומחוזקין בתבואה שבתוכם יאכלו:
which was winnowed: The grain is winnowed twice, once with a shovel and once with a fan, in order to clean the grain. Therefore, the straw will be mixed with grain that was winnowed with a fan near the stubble.   אשר זורה: התבואה פעמיים אחת ברחת ואחת במזרה כדי לנקות התבואה לפיכך יהיה התבן בלול בתבוא' שזורה במזרה אצל הקשין:
shovel: (רַחַת) paile (pelle) in O.F. (   רחת: פיל"א בלע"ז:
fan, [: מִזְרֶה] van in O. F.) And the Midrash Aggadah states that בְּלִיל is an expression of mixing, that the food will be mixed into the straw. (I.e., the grain will be so plentiful that it will be mixed into the straw eaten by the cattle and donkeys.)   מזרה: יו"ן בלע"ז, ומדרש אגדה בליל ל' בלול שיהא האוכל בלול בתבן:
25And there shall be on every high mountain and on every raised hill, canals, rivulets of water, on the day of the great slaying, when the great ones fall.   כהוְהָיָ֣ה | עַל־כָּל־הַ֣ר גָּבֹ֗הַּ וְעַל֙ כָּל־גִּבְעָ֣ה נִשָּׂאָ֔ה פְּלָגִ֖ים יִבְלֵי־מָ֑יִם בְּיוֹם֙ הֶ֣רֶג רָ֔ב בִּנְפֹ֖ל מִגְדָּלִֽים:
rivulets of water: (יִבְלֵי מָיִם), rivers of water. Comp. (Jer. 17:8) “And upon the river (יוּבַל) he sends forth his roots.”   יבלי מים: נהרי מים כמו (ירמיהו י״ז:ח׳) ועל יובל ישלח שרשיו:
on the day of the great slaying: when there will be a great slaughter (in the land of Assyria), and Jonathan renders: On the day of the great slaying, when the great ones will fall.   ביום הרג רב: שיהא טבח גדול (בארץ אשור) ויונתן תרגם ביום קטול רב במיפל רברבין:
26And the light of the moon shall be like the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold as the light of the seven days, on the day the Lord shall bind the fracture of His people, and the stroke of their wound He shall heal.   כווְהָיָ֚ה אֽוֹר־הַלְּבָנָה֙ כְּא֣וֹר הַֽחַמָּ֔ה וְא֚וֹר הַֽחַמָּה֙ יִֽהְיֶ֣ה שִׁבְעָתַ֔יִם כְּא֖וֹר שִׁבְעַ֣ת הַיָּמִ֑ים בְּי֗וֹם חֲבֹ֚שׁ יְהֹוָה֙ אֶת־שֶׁ֣בֶר עַמּ֔וֹ וּמַ֥חַץ מַכָּת֖וֹ יִרְפָּֽא:
sevenfold: (שִׁבְעָתַיִּם.) This means seven sevens as the light of the seven days, i.e., forty nine sevens, equaling three hundred forty- three.   שבעתים כאור שבעת הימים: שבעתים שבע שבעיות כאור של שבעת הימים הרי ארבעים ותשע שביעיות העולים לשלש מאות וארבעים ושלשה:
27Behold the Name of the Lord comes from long ago, His wrath is kindled, and the weight of the burden; His lips are filled with fury, and His tongue is like a consuming fire.   כזהִנֵּ֚ה שֵֽׁם־יְהֹוָה֙ בָּ֣א מִמֶּרְחָ֔ק בֹּעֵ֣ר אַפּ֔וֹ וְכֹ֖בֶד מַשָּׂאָ֑ה שְׂפָתָיו֙ מָ֣לְאוּ זַ֔עַם וּלְשׁוֹנ֖וֹ כְּאֵ֥שׁ אֹכָֽלֶת:
the Name of the Lord: His might, which will be for Him as a name, viz., what He will do to Sennacherib.   שם ה': גבורתו שתהא לו לשם מה שיעשה סנחריב:
comes from long ago: (מִמֶּרְחָק, lit. from afar.) To realize what He promised long ago.   בא ממרחק: להאמין מה שהבטיח זה ימים רבים:
the burden: (מַשָּׂאָה) The ‘heh’ is superfluous, and it is only like מַשָּׂא. Therefore, the ‘heh’ is silent, not punctuated by a mappiq.   משאה: ה"א יתירה ואינו אלא כמו משא לפיכך נקודה רפי:
28And His breath is like a flooding stream, up to the neck it shall divide; to wave the nations with a vain waving, and a misleading bit on the jaws of the peoples.   כחוְרוּח֞וֹ כְּנַ֚חַל שׁוֹטֵף֙ עַד־צַוָּ֣אר יֶֽחֱצֶ֔ה לַֽהֲנָפָ֥ה גוֹיִ֖ם בְּנָ֣פַת שָׁ֑וְא וְרֶ֣סֶן מַתְעֶ֔ה עַ֖ל לְחָיֵ֥י עַמִּֽים:
is like a flooding stream: which divides the one who crosses it, up to his neck, for he has no strength to stand against the current of the water.   כנחל שוטף: אשר העובר בו יחצה בו עד צוארו שאין בו שום כח לעמוד בפני שטף המים:
to wave: (לַהֲנָפָה) to wave, vaner in O.F.   להנפה: להניף אווני"ר בלע"ז:
with a vain waving: Not to avail them, but they think it will avail.   בנפת שוא: לא להועיל להם והם סבורים להועיל:
and a bit: (רֶסֶן) a bit, freynk in O.F., (a rein or curb).   רסן: פרומבי"א פרינ"ק בלע"ז:
29This song shall be to you as the night of the sanctification of the festival, and the joy of heart like one who goes with a flute to come upon the mountain of the Lord, to the Rock of Israel.   כטהַשִּׁיר֙ יִֽהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם כְּלֵ֖יל הִתְקַדֶּשׁ־חָ֑ג וְשִׂמְחַ֣ת לֵבָ֗ב כַּֽהוֹלֵךְ֙ בֶּֽחָלִ֔יל לָב֥וֹא בְהַר־יְהֹוָ֖ה אֶל־צ֥וּר יִשְׂרָאֵֽל:
This song shall be to you: On the night of Passover shall this joy come to you.   השיר יהיה לכם: בליל הפסח תבא לכם שמחה זו:
as the night of the sanctification of the festival: Just as you recited a song over the Paschal sacrifices in Egypt [It appears from this verse as though he wishes to teach us about Sennacherib, but he teaches us about Pharaoh, that they recited Hallel on the night of the eating of the Paschal sacrifices. In Midrash Tehillim (1:20)].   כליל התקדש חג: כמו שאמרת' שיר של הפסחים במצרים ונראה מקרא זה כאילו בא ללמד על סנחרב ולימד על פרעה שאמרו הלל בליל אכילת פסחים מדרש תהלים:
like one who goes with a flute: And you shall rejoice with the downfall of Sennacherib like the joy of those who bring the First Fruits, before whom the flute would play, to come upon the mountain of God, as we learned in Tractate Bikkurim (3:4).   כהולך בחליל: ותשמחו במפלת סנחריב כשמחת מביאי ביכורים שהיה החליל מכה לפניהם לבוא בהר ה', כמו ששנינו במס' בכורים:
30And the Lord shall make heard the glory of His voice, and the laying down of His arm shall He show, with furious anger and a flame of consuming fire, bursting and storming rain, and hailstones.   לוְהִשְׁמִ֨יעַ יְהֹוָ֜ה אֶת־ה֣וֹד קוֹל֗וֹ וְנַ֚חַת זְרוֹעוֹ֙ יַרְאֶ֔ה בְּזַ֣עַף אַ֔ף וְלַ֖הַב אֵ֣שׁ אֽוֹכֵלָ֑ה נֶ֥פֶץ וָזֶ֖רֶם וְאֶ֥בֶן בָּרָֽד:
and the laying down of His arm: This is not an expression of resting but an expression of placing, posement in O.F. Comp. (Exod. 10:14) “And placed it (וַיָּנַח) throughout the entire boundary of Egypt.” The placing of His might He will show in a flame by which the armies of Sennacherib were burnt.   ונחת זרועו: אין זה ל' נוח אלא ל' נוחות פושלמנ"ט בלע"ז כמו וינח בכל גבול מצרים (שמות יז) הנחת גבורתו יראה בלהב אש שנשרפו אוכלוסי סנחריב:
bursting: (נֶפֶץ) an expression of more intense breaking, (shattering).   נפץ: ל' שיבור יותר:
and storming rain:   וזרם: קילוח מטר סוחף:
31For from the Lord's voice Assyria shall be broken; with a rod he would smite.   לאכִּֽי־מִקּ֥וֹל יְהֹוָ֖ה יֵחַ֣ת אַשּׁ֑וּר בַּשֵּׁ֖בֶט יַכֶּֽה:
from the Lord’s voice Assyria shall be broken: he opened up their ears, and they heard the song from the mouth of the Chayoth, and they died. In the Aggadah of Chapter Chelek.   מקול ה' יחת אשור: אזנים פתח להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו באגדת חלק:
with a rod he would smite: Assyria, who was wont to smite you with his rod.   בשבט יכה: אשור אשר היה רגיל להכותך בשבטו:
32And it shall be, every place where the established staff shall pass, upon which the Lord shall grant peace, [it shall be] with drums and with harps, and with wars of waving will He fight with them.   לבוְהָיָ֗ה כֹּ֚ל מַֽעֲבַר֙ מַטֵּ֣ה מֽוּסָדָ֔ה אֲשֶׁ֨ר יָנִ֚יחַ יְהֹוָה֙ עָלָ֔יו בְּתֻפִּ֖ים וּבְכִנֹּר֑וֹת וּבְמִלְחֲמ֥וֹת תְּנוּפָ֖ה נִלְחַם־בָּֽם (כתיב בָּֽה) :
And it shall be, every place where the established staff shall pass: All the crossings of the strength of the foundations of his armies; all the places they passed and destroyed, and on the day of their downfall the Lord shall grant peace upon them through the news of their downfall, and they shall be joyful with drums and harps. And this is the interpretation of the verse in inverted order: And it shall be with drums and harps, every passing of the established staff upon which the Lord shall grant peace, and with wars of vain waving, lifting and lowering, did the Holy One, blessed be He, fight against them. And, according to Midrash Aggadah, the waving of the harvest of the Omer stood up for Israel in that war, for it was the night of the sixteenth of Nissan.   והיה כל מעבר מטה מוסדה: כל מעברות תוקף יסודות אוכלוסיו כל המקומות אשר עברו שם והשחיתום וביום מפלתם יניח ה' עליהם על שמועת מפלתם והם יהיו בתפים ובכינורות, וכה פתרון המקרא בסירוס והיה בתפים ובכינורות כל מעבר מטה מוסדה אשר יניחם ה' עליו ובמלחמות תנופת שוא מעלה ומוריד נלחם בם הקב"ה, ומדרש אגדה תנופת קציר העומר עמדה לישראל באותה מלחמה כי ליל ששה עשר בניסן היה:
33For Tophteh is set up from yesterday, that too has been prepared for the king, it deepened, it widened its pile, of fire and much wood; the breath of the Lord is like a stream of brimstone, burning therein.   לגכִּי־עָר֚וּךְ מֵֽאֶתְמוּל֙ תָּפְתֶּ֔ה גַּם־הִ֛יא (כתיב הִ֛וא) לַמֶּ֥לֶךְ הוּכַ֖ן הֶֽעְמִ֣יק הִרְחִ֑ב מְדֻרָתָ֗הּ אֵ֚שׁ וְעֵצִים֙ הַרְבֵּ֔ה נִשְׁמַ֚ת יְהֹוָה֙ כְּנַ֣חַל גָּפְרִ֔ית בֹּֽעֲרָ֖ה בָּֽהּ:
For… is set up from yesterday: The second day of the Creation of the world a day that has a yesterday but not a day before yesterday.   כי ערוך מאתמול: יום שני לבריאת עולם יום שיש לו תמול ואין לו שלשום:
Tophteh: Gehinnom, for whoever is enticed (מִתְפַּתֶּה) by his temptation falls into there.   תפתה: גיהנם שכל המתפתה ביצרו נופל שם:
has been prepared for the king: For the necessity of Sennacherib and his army.   למלך הוכן: לצורך סנחריב וחילו:
its pile: (מְדֻרָתָהּ) an expression of a heated fire. An arrangement of wood on the fire is called מְדוּרָה.   מדורתה: לשון אש נסקת מערכת עצים על האש קרויה מדורה:
the breath of the Lord: the blowing of His breath.   נשמת ה': נפיחת רוחו:
burning: (בֹּעֲרָה) equivalent to בּוֹעֶרֶת.   בוערה: בוערת: