Chapter 29

1Woe, Ariel, Ariel, the city wherein David encamped! Add year to year, the festivals shall terminate.   אהוֹי אֲרִיאֵ֣ל אֲרִיאֵ֔ל קִרְיַ֖ת חָנָ֣ה דָוִ֑ד סְפ֥וּ שָׁנָ֛ה עַל־שָׁנָ֖ה חַגִּ֥ים יִנְקֹֽפוּ:
Woe, Ariel: Jonathan renders: Altar of the Lord. Ezekiel, too, called it that, as it is said (43:16): “And the altar (וְהָאֲרִיאֵל) twelve [cubits] in length,” [because of the heavenly fire that lay like a lion atop the altar, as we learned in Tractate Yoma (21b)]. Our Sages, however, explained it in reference to the heichal (the Temple proper), which was narrow from the rear and wide in the front.   הוי אריאל: ת"י מדבחא דה' ואף יחזקאל קראו כן שנא' (יחזקאל מ״ג:ט״ז) והאריאל שתים עשרה ע"ש אש של מעלה שהיתה רובצת כארי על גבי המזבח כמו ששנינו בסדר יומא ורבותינו פירשו על ההיכל שהיה צר מאחוריו ורחב מלפניו:
the city wherein David encamped: The altar that was built in the city wherein David encamped [from Jonathan].   קרית חנה דוד: דאיתבני בקרתא דשרא בה דוד:
add year to year: And always your sins are continuously increasing until your sacrifices are cut off (יִנְקֹפוּ), an expression similar to (supra 17:6): “like the cutting (כְּנֹקֶּף) of an olive tree.”   ספו שנה על שנה: ותמיד עונותיכם הולכים וחזקים עד שחגים שלכם ינקופו ויכרתו ל' נוקף זית (לעיל יז):
2And I will oppress Ariel, and there shall be moaning and mourning, and it shall be to Me like Ariel.   בוַֽהֲצִֽיק֖וֹתִי לַֽאֲרִיאֵ֑ל וְהָֽיְתָ֚ה תַֽאֲנִיָּה֙ וַֽאֲנִיָּ֔ה וְהָ֥יְתָה לִּ֖י כַּֽאֲרִיאֵֽל:
and it shall be to Me like Ariel: It shall be surrounded by those slain by the sword, like the altar, which is surrounded by animal sacrifices.   והיתה לי כאריאל: תהא מוקפת חללי חרב כמזבח המוקף זבחי בהמ':
3And I will encamp in a circle upon you, and I will besiege you with a camp of siege, and I will erect upon you siege works.   גוְחָנִ֥יתִי כַדּ֖וּר עָלָ֑יִךְ וְצַרְתִּ֚י עָלַ֙יִךְ֙ מֻצָּ֔ב וַֽהֲקִֽימֹתִ֥י עָלַ֖יִךְ מְצֻרֹֽת:
in a circle: like a row of surrounding troops. ([Other editions read:] In a row of surrounding troops.) ([Some manuscripts read:] An expression of the encampment of surrounding troops.)   כדור: כשורה של גייסות מקיפות:
a camp of siege: (מֻצַּב, lit. stationed,) an expression of a camp of siege stationed against the towns.   מוצב: ל' כרקום המוצב על העיירות:
siege works: (מְצֻרוֹת) an expression of מָצוֹר, a siege.   מצורות: ל' מצור:
4And you shall be humble, from the earth shall you speak and from the dust shall your speech be lowered; your voice shall be like a necromancer from the earth, and from the dust shall your speech chirp.   דוְשָׁפַ֙לְתְּ֙ מֵאֶ֣רֶץ תְּדַבֵּ֔רִי וּמֵֽעָפָ֖ר תִּשַּׁ֣ח אִמְרָתֵ֑ךְ וְֽ֠הָיָה כְּא֚וֹב מֵאֶ֙רֶץ֙ קוֹלֵ֔ךְ וּמֵעָפָ֖ר אִמְרָתֵ֥ךְ תְּצַפְצֵֽף:
from the earth shall you speak: It shall appear as though the speech that comes out of your mouth comes from below the ground.   מארץ תדברי: יהא נראה כאילו דבור היוצא מפיך יוצא מתחת הקרקע:
shall your speech chirp: to supplicate to Me, and because of your supplication, My mercies shall be aroused.   אמרתך תצפצף: להתחנן אלי ומתוך תחינתך יכמרו רחמי:
chirp: צִפְצוּף is an expression of a whispering (var. weak) voice like the voice of small birds.   צפצוף: הוא ל' קול לחש כקול עופות דקים:
5And the multitude of foreigners shall be like fine dust, and the multitudes of tyrants like passing chaff, and it shall be a sudden happening.   הוְהָיָ֛ה כְּאָבָ֥ק דַּ֖ק הֲמ֣וֹן זָרָ֑יִךְ וּכְמֹ֚ץ עֹבֵר֙ הֲמ֣וֹן עָֽרִיצִ֔ים וְהָיָ֖ה לְפֶ֥תַע פִּתְאֹֽם:
And the multitude of your foreigners shall be like fine dust: The army of Sennacherib, which will be consumed by fire and will become dust.   והיה כאבק דק המון זריך: אוכלוסי סנחרב שיהיו למאכולת אש ויעשו אבק:
and it shall be: this thing.   והיה: הדבר הזה:
a sudden happening: (לְפֶתַע פִּתְאֹם) a sudden happening.   פתע פתאום: מקרה פתאום:
6From the Lord of Hosts she shall be visited with thunder, with earthquake, and a great noise, storm wind and tempest, and a flame of consuming fire.   ומֵעִ֨ם יְהֹוָ֚ה צְבָאוֹת֙ תִּפָּקֵ֔ד בְּרַ֥עַם וּבְרַ֖עַשׁ וְק֣וֹל גָּד֑וֹל סוּפָה֙ וּסְעָרָ֔ה וְלַ֖הַב אֵ֥שׁ אוֹכֵלָֽה:
From the Lord of Hosts shall he be visited: And after you become humble and your speech chirps, Ariel shall be visited by Me to save them, with thunder and with earthquake, etc.   מעם ה' צבאות תפקד: ואחרי שתשפלי ותצפצף אמרתך תפקד אריאל מאתי להושיעה ברעם וברעש וגו':
7And shall be like a dream, a vision of [the] night, the multitude of all the nations assembled upon Ariel, and all those stationed around her and those who trap her, and those who besiege her.   זוְהָיָ֗ה כַּֽחֲלוֹם֙ חֲז֣וֹן לַ֔יְלָה הֲמוֹן֙ כָּל־הַגּוֹיִ֔ם הַצֹּֽבְאִ֖ים עַל־אֲרִיאֵ֑ל וְכָל־צֹבֶ֙יהָ֙ וּמְצֹ֣דָתָ֔הּ וְהַמְּצִיקִ֖ים לָֽהּ:
And shall be like a dream: that one imagines that he saw, yet he did not see, so will this multitude of all the nations contemplate to conquer, but they will not succeed.   והיה כחלום: שדומה שרואה ולא ראה כך יהיה המון כל הגוים ידמו לכבוש ולא תעלה בידם:
those stationed around her: who set up against her a garrison and raiders called cenbel in O.F., as it is stated regarding Saul (I Sam. 14:15): “The garrison and the raiders trembled.”   וכל צוביה: המציבים עליה מצב ומשחית שקורין צנבי"ל בלע"ז כמו שנאמר בשאול (שמואל א י״ד:ט״ו) המצב והמשחית חרדו:
8And it shall be, as the hungry man dreams, and behold, he eats, and he shall awaken, and his appetite is unsated, and as the thirsty man dreams, and behold he drinks, and he shall awaken and behold he is faint, and his soul yearns, so shall be the multitude of all the nations gathered on Mount Zion.   חוְהָיָ֡ה כַּֽאֲשֶׁר֩ יַֽחֲלֹ֨ם הָֽרָעֵ֜ב וְהִנֵּ֣ה אוֹכֵ֗ל וְהֵקִיץ֘ וְרֵקָ֣ה נַפְשׁוֹ֒ וְכַֽאֲשֶׁ֨ר יַֽחֲלֹ֚ם הַצָּמֵא֙ וְהִנֵּ֣ה שֹׁתֶ֔ה וְהֵקִיץ֙ וְהִנֵּ֣ה עָיֵ֔ף וְנַפְשׁ֖וֹ שֽׁוֹקֵקָ֑ה כֵּ֣ן יִֽהְיֶ֗ה הֲמוֹן֙ כָּל־הַגּוֹיִ֔ם הַצֹּֽבְאִ֖ים עַל־הַ֥ר צִיּֽוֹן:
yearns: (שׁוֹקֵקָה) desires. Comp. (Gen. 3:16) “And to your husband shall be your yearning (תְּשׁוּקָתֵךָ).”   שוקקה: תאבה וכן אל אישך תשוקתך (בראשית יג):
So shall be, etc.: They shall not achieve their desire which they planned to do.   כן יהיה וגו': לא ישיגו תאותם אשר יזמו לעשו':
9Stop and wonder; they became blind and they blinded. They were intoxicated but not from wine; they reeled but not from strong wine.   טהִתְמַהְמְה֣וּ וּתְמָ֔הוּ הִשְׁתַּֽעַשְׁע֖וּ וָשֹׁ֑עוּ שָֽׁכְר֣וּ וְלֹא־יַ֔יִן נָע֖וּ וְלֹ֥א שֵׁכָֽר:
stop: Be patient to reflect [to think] about your deeds.   התמהמהו: הוו מתונים להתבונן לחשוב על מעלליכם:
and wonder: And wonder about your corruption.   ותמהו: ותהיו תמהים על קילקולכם:
they became blind: (הִשְׁתַּעַשְׁעוּ) an expression related to (supra 6:10) “And his eyes are becoming sealed (הָשַׁע),” they were blind, not being able to see [lit., from seeing].   השתעשעו: ל' עיניו השע (לעיל ו) היו עורים מראות:
They were intoxicated: yourselves (sic) but not from wine. Why? ([Parshandatha claims that this reading is erroneous. The correct reading, according to all manuscripts is:] their wise men, but not from wine.)   שכרו: עצמכם ולא מיין למה:
10For the Lord has poured upon you a spirit of deep sleep, and He has closed your eyes; the prophets and your heads who stargaze, He has covered.   יכִּֽי־נָסַ֨ךְ עֲלֵיכֶ֚ם יְהֹוָה֙ ר֣וּחַ תַּרְדֵּמָ֔ה וַיְעַצֵּ֖ם אֶת־עֵֽינֵיכֶ֑ם אֶת־הַנְּבִיאִ֛ים וְאֶת־רָֽאשֵׁיכֶ֥ם הַֽחֹזִ֖ים כִּסָּֽה:
For the Lord has poured upon you, etc.: (נָסַךְ) an expression of mixing wine. Comp. (Prov. 9:2) “She mixed (מָסְכָה) her wine.” It may also be an expression of princedom (נְסִיכוּת). He caused a spirit of deep sleep to overcome you, (lit., to rule over you). Concerning the transgressors of Israel he was prophesying, for they were stargazers and were experts in adjuring the heavenly princes, each one with the proper name for adjuring him. Therefore, they say, “Who will encamp upon us (Jer. 21:13)? If the enemy comes upon us, we can make for it a wall of fire around, ([Most manuscripts read:] If the enemy comes upon the city, we can make for it a wall of fire around,) or surround it with the Great Sea.” Said the Holy One, blessed be He, “I will change the heavenly princes; the one appointed over fire, is appointed over water. When he adjures the prince of fire to bring him fire, he will reply, ” This is not mine," And, likewise, the prince of water. And even the name by which you adjure him, he does not recognize. This is the closing of the eyes and the covering of the heads of the stargazers.   כי נסך עליכם ה': וגו' לשון מזג כמו מסכה יינה (משלי ט׳:ב׳) או לשון נסיכות השליט בכם רוח תרדמה על פושעי ישראל היה ניבא שהיו חוזים בכוכבים:
11And the vision of everything has been to you like the words of a sealed book, which they give to one who can read, saying, "Now read this," and he shall say, "I cannot, for it is sealed."   יאוַתְּהִ֨י לָכֶ֜ם חָז֣וּת הַכֹּ֗ל כְּדִבְרֵי֘ הַסֵּ֣פֶר הֶֽחָתוּם֒ אֲשֶׁר־יִתְּנ֣וּ אֹת֗וֹ אֶל־יוֹדֵ֥עַ סֵ֛פֶר (כתיב הסֵ֛פֶר) לֵאמֹ֖ר קְרָ֣א נָא־זֶ֑ה וְאָמַר֙ לֹ֣א אוּכַ֔ל כִּ֥י חָת֖וּם הֽוּא:
the vision of everything: All that you used to see in the constellations shall be concealed from you like the words of a letter sealed with wax, which, if they give to read one able to read a letter, he will say, “I cannot, for I see not what is inside, for it is sealed.”   חזות הכל: כל מה שהייתם חוזים במזלות יהיה מכוסה מכם כדברי אגרת החתומה בשעוה אשר יתנוה לקרותה ליודע לקרות אגרת ואמר לא אוכל שהרי אין אני רואה בתוכה לפי שהיא חתומה:
12And if the book is given to one who cannot read, saying, "Now read this," he shall say, "I cannot read."   יבוְנִתַּ֣ן הַסֵּ֗פֶר עַל֩ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־יָדַ֥ע סֵ֛פֶר לֵאמֹ֖ר קְרָ֣א נָא־זֶ֑ה וְאָמַ֕ר לֹ֥א יָדַ֖עְתִּי סֵֽפֶר:
And if the book is given: And when they take it from him and open its seal and give it to one who does not understand the language of the letter, and they say to him, “now read this,” he will say, “I cannot read.” Similarly, when you adjure the prince of fire, he will say, “I cannot, for the matter is sealed from me,” and when you adjure his colleague, he will say, “I do not recognize this name, by which you adjure me, for this is not my name.” This is what Jeremiah said (Jer. 21:4): “Behold I will turn around my implements of war that are in your hands.” This refers to the Explicit Name. In Midrash Tehillim (36:8).   ונתן הספר על אשר לא ידע ספר: וכשנוטלין ממנו ופותחין חותמה ונותנין אותה למי שאינו מכיר ל' אגרת ואומרין לו קרא נא זה ואמר לא ידעתי ספר כך כשתשביע שר האש יאמר לא אוכל כי חתום הדבר ממני וכשתשביע את חבירו יאמר איני מכיר את השם הזה שאתה משביעני בו שאין זה שמי וזהו שאמר ירמיה הנני מיסב את כלי המלחמה אשר בידכם (ירמיהו כ״א:ד׳) זה השם המפורש במדר' תהלי':
13And the Lord said: "Because this people has come near; with their mouth and with their lips they honor Me, but their heart they draw far away from Me, and their fear of Me has become a command of people, which has been taught.   יגוַיֹּ֣אמֶר אֲדֹנָ֗י יַעַן כִּ֚י נִגַּשׁ֙ הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה בְּפִ֚יו וּבִשְׂפָתָיו֙ כִּבְּד֔וּנִי וְלִבּ֖וֹ רִחַ֣ק מִמֶּ֑נִּי וַתְּהִ֚י יִרְאָתָם֙ אֹתִ֔י מִצְוַ֥ת אֲנָשִׁ֖ים מְלֻמָּדָֽה:
Because this people has come near: Jonathan renders: Because this people has aggrandized itself. I.e., they have come near to raise themselves up to the heavens. They show themselves as though honoring Me with mouth and lip, but their heart they have drawn far away from Me.   יען כי נגש העם הזה: יונתן תירגם חלף דאיתרברב עמא הדין כלומר נגשו להגביה עצמן עד לשמים הם מראין עצמן כמכבדין אותי בפה ושפה ואת לבם הרחיקו ממני:
and their fear of Me has become: not wholehearted, but by the command of the people who teach them, they show themselves as humbled before Him in order to entice Him with your mouth.   ותהי יראתם אותי: לא בלב שלם כי אם במצות האנשים המלמדים אותם התראו כנכנעים מלפניו כדי לפתותו בפיכם:
14Therefore, I will continue to perform obscurity to this people, obscurity upon obscurity, and the wisdom of his wise men shall be lost, and the understanding of his geniuses shall be hidden.   ידלָכֵ֗ן הִנְנִ֥י יוֹסִ֛ף לְהַפְלִ֥יא אֶת־הָעָם־הַזֶּ֖ה הַפְלֵ֣א וָפֶ֑לֶא וְאָֽבְדָה֙ חָכְמַ֣ת חֲכָמָ֔יו וּבִינַ֥ת נְבֹנָ֖יו תִּסְתַּתָּֽר:
Therefore, I will continue: I am He Who will continue to perform additional obscurity upon obscurity, concealment upon concealment, sealing upon sealing. And what is this obscurity upon obscurity? And the wisdom of their wise men shall be lost. The taking away of the sages of Israel is twice as hard as the destruction of the Temple and all the curses in Deuteronomy, for all of them are only one obscurity, as it is said (Deut. 28:59): “And the Lord shall make your plagues obscure (וְהִפְלָא),” whereas here are two obscurities.   לכן הנני: הוא אשר יוסיף להפליא פלא ונוסף על פלא כיסוי על כסוי אוטם על אוטם ומהו הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו, קשה סילוקם של חכמי ישראל כפלים כחורבן בית המקדש וכל קללות שבמשנ' תורה שכולן אינן אלא הפלאה אחת והפלא ה' את מכותך (דברים כ״ח:נ״ט) וכאן שתי הפלאות:
15Woe to those who think deeply to hide counsel from the Lord, and their deeds are in the dark. And they said, "Who sees us and who knows us?"   טוה֛וֹי הַמַּֽעֲמִיקִ֥ים מֵֽיהֹוָ֖ה לַסְתִּ֣ר עֵצָ֑ה וְהָיָ֚ה בְמַחְשָׁךְ֙ מַ֣עֲשֵׂיהֶ֔ם וַיֹּ֣אמְר֔וּ מִ֥י רֹאֵ֖נוּ וּמִ֥י יֹֽדְעֵֽנוּ:
to hide counsel: (לַסְתִּיר) equivalent to לְהַסְתִּיר.   לסתיר עצה: כמו להסתיר עצה:
16Shall your perversion be regarded like the potter's clay? Shall the thing made say of him who made it, "He did not make me," and the impulse say to the One Who formed it, "He does not understand"?   טזהַ֨פְכְּכֶ֔ם אִם־כְּחֹ֥מֶר הַיֹּצֵ֖ר יֵֽחָשֵׁ֑ב כִּֽי־יֹאמַ֨ר מַֽעֲשֶׂ֚ה לְעֹשֵׂ֙הוּ֙ לֹ֣א עָשָׂ֔נִי וְיֵ֛צֶר אָמַ֥ר לְיֹֽצְר֖וֹ לֹ֥א הֵבִֽין:
Shall your perversion be regarded like the potter’s clay: (Heb. הָפְכְּכֶם) Your perversions. Do you know this, that it is like the potter’s clay? Just as the clay cannot say of its maker, “He did not make me,” so you cannot say that I do not understand your deeds.   הפככם אם כחומר היוצר יחשב: תהפוכות שלכם הזאת אתם יודעים שהוא כחומר היוצר שאין החומר יכול לומר לעושהו לא עשאני כך אינכם יכולין לומר שאיני מבין מעשיכם:
Shall… like the potter’s clay, etc.: This is an expression of a question, but there are questions to be answered in the affirmative.   כחומר וגו': ל' תמיה הוא ויש תמיהות המתקיימות:
of him who made it: (לְעֹשֵׂהוּ, lit. to him who made it.) Like עַל עֹשֵׂהוּ. Comp. (Ex. 14:3) “And Pharaoh shall say of the children of Israel (וְלִבְנֵי יִשְׂרָאֵל).” (Jud. 9:54) “Lest they say of me (לִי), ‘A woman killed him.’”   לעושהו: כמו על עושהו ודוגמתו ואמר פרעה לבני ישראל (שמות יד), פן יאמרו לי אשה הרגתהו (שופטי' ט):
and the impulse say concerning the One Who formed it, “He does not understand” ?: Did he say concerning the One Who formed it, “He does not understand what is in my impulse?” Did He not build the hidden recesses, the inner chambers, and the thoughts?   ויצר אמר ליוצרו לא הבין: אמר על יוצרו לא הבין מה ביצרו והלא הוא בנה את המטמוניו' והחדרי' והמחשבות:
17Indeed, in a short time, the Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be regarded as a forest.   יזהֲלֹא־עוֹד֙ מְעַ֣ט מִזְעָ֔ר וְשָׁ֥ב לְבָנ֖וֹן לַכַּרְמֶ֑ל וְהַכַּרְמֶ֖ל לַיַּ֥עַר יֵֽחָשֵֽׁב:
Indeed, in a short time: In a few days, it is easy in My eyes, if you return to Me   הלא עוד מעט: בימים מועטין נקל בעיני אם תשובו אלי:
the Lebanon shall be turned: The Lebanon, which is a forest of trees, shall be turned into a ‘karmel,’ a settlement of fields and vineyards.   ושב לבנון: שהוא יער עצים להיות כרמל וישוב שדות וכרמים:
and the fruitful field shall be regarded as a forest: Jonathan renders: It shall be populated by large cities. And the Aggadah in Gen. Rabbah (24:1) explains it as forests of people, a settlement of cities and people, crowded and full, like this forest, which is full of trees.   והכרמל ליער יחשב: תירגם יונתן קירוין סגיאין יתיב ואגדה בבראשית רבה חורשין דבר אינש ישוב ערים ובני אדם רצוף ומלא כיער הזה שהוא מלא עצים:
18And on that day the deaf shall hear the words of the book, and out of the obscurity and out of darkness shall the eyes of the blind see.   יחוְשָֽׁמְע֧וּ בַיּֽוֹם־הַה֛וּא הַחֵֽרְשִׁ֖ים דִּבְרֵי־סֵ֑פֶר וּמֵאֹ֣פֶל וּמֵחֹ֔שֶׁךְ עֵינֵ֥י עִוְרִ֖ים תִּרְאֶֽינָה:
And on that day… shall hear, etc.: And the curse stated above (v. 10 14): “For the Lord has poured upon you, etc… And the vision of everything has been to you, etc… And the wisdom of his wise men shall be lost,” shall be repealed.   ושמעו ביום ההוא וגו': ותיבטל הקללה האמורה למעל' כי נסך ה' עליכם וגו' ותהי לכם חזות הכל ואבדה חכמת חכמיו:
19And those who suffered shall increase their joy in the Lord, and the impoverished people shall rejoice in the Holy One of Israel.   יטוְיָֽסְפ֧וּ עֲנָוִ֛ים בַּֽיהֹוָ֖ה שִׂמְחָ֑ה וְאֶבְיוֹנֵ֣י אָדָ֔ם בִּקְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל יָגִֽילוּ:
And those who suffered: The suffering ones, who bore the yoke of the Holy One, blessed be He, and His decrees.   ענוים: סבלנים שסבלו עולו של הקב"ה וגזרותיו:
20For the tyrants have ended and the scornful have been destroyed, and all those eager to commit violence shall be cut off.   ככִּֽי־אָפֵ֥ס עָרִ֖יץ וְכָ֣לָה לֵ֑ץ וְנִכְרְת֖וּ כָּל־שֹׁ֥קְדֵי אָֽוֶן:
those eager to commit violence: Those who hurry and give thought how they will commit violence.   כל שוקדי און: השוקדים ומתבוננים היאך יפעלו און:
21Those who cause man to sin by a word, and him who reproves in the gate they trap, and they mislead the righteous through fraud.   כאמַֽחֲטִיאֵ֚י אָדָם֙ בְּדָבָ֔ר וְלַמּוֹכִ֥יחַ בַּשַּׁ֖עַר יְקֹשׁ֑וּן וַיַּטּ֥וּ בַתֹּ֖הוּ צַדִּֽיק:
Those who cause man to sin by a word: They are the false prophets.   מחטיאי אדם בדבר: הם נביאי השקר:
and him who reproves in the gate they trap: (יְקשׁוּן. Jonathan renders:) And for the one who reproves them, they seek for him a stumbling block. (יְקשׁוּן is) an expression related to מוֹקֵשׁ, a trap.   ולמוכיח בשער יקושון: ולדמוכח להון בען ליה תקלא ל' מוקש:
and they mislead the righteous through fraud: And they pervert with fraud the cause of the just [from Jonathan].   ויטו בתהו צדיק: ואסטיאו בשקר דין זכאין:
22Therefore, so said the Lord to the House of Jacob, Who redeemed Abraham, "Now Jacob shall not be ashamed, and now his face shall not pale.   כבלָכֵ֗ן כֹּֽה־אָמַ֚ר יְהֹוָה֙ אֶל־בֵּ֣ית יַֽעֲקֹ֔ב אֲשֶׁ֥ר פָּדָ֖ה אֶת־אַבְרָהָ֑ם לֹֽא־עַתָּ֚ה יֵבוֹשׁ֙ יַֽעֲקֹ֔ב וְלֹ֥א עַתָּ֖ה פָּנָ֥יו יֶֽחֱוָֽרוּ:
Who redeemed Abraham: from Ur of the Chaldees.   אשר פדה את אברהם: מאור כשדי':
Now Jacob shall not be ashamed: of his father.   לא עתה יבוש יעקב: מאביו:
and now his face shall not pale: because of his father’s father, for no imperfection has been found in his bed, and his bed is perfect.   ולא עתה פניו יחורו: מאבי אביו שאין נמצא פסול במטתו ומטתו שלימה:
23For, when he sees his children, the work of My hands, in his midst, who shall hallow My name, and they shall hallow the Holy One of Jacob, and the God of Israel they shall revere.   כגכִּ֣י בִ֠רְאֹתוֹ יְלָדָ֞יו מַֽעֲשֵׂ֥ה יָדַ֛י בְּקִרְבּ֖וֹ יַקְדִּ֣ישׁוּ שְׁמִ֑י וְהִקְדִּ֙ישׁוּ֙ אֶת־קְד֣וֹשׁ יַֽעֲקֹ֔ב וְאֶת־אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל יַֽעֲרִֽיצוּ:
For, when he sees his children: who will be the work of My hands, i.e., righteous men, in his midst, for when he sees in his midst that his children, the work of My hands, shall hallow My name, e.g., Hananiah, Mishael, and Azariah (see Dan. 3), therefore, his face shall not pale.   כי בראותו ילדיו: אשר יהיו מעשי ידי כלומר צדיקים בקרבו כי בראותו בקרבו אשר ידיו מעשה ידי יקדישו שמי כגון חנניה מישאל ועזריה לכך לא יחורו פניו:
24And those of straying spirit shall know understanding, and grumblers shall learn instruction.   כדוְיָֽדְע֥וּ תֹֽעֵי־ר֖וּחַ בִּינָ֑ה וְרֽוֹגְנִ֖ים יִלְמְדוּ־לֶֽקַח:
and grumblers shall learn instruction: (וְרוֹגְנִים) an expression similar to (Deut. 1:27) “And you grumbled (וַתְּרָגְנוּ) in your tents.” Those who were complaining and grumbling about the words of the prophets shall learn instruction.   ורוגנים ילמדו לקח: לשון ותרגנו באהליכם (דברים א) אותם שהיו (מתלוננים) ונרגנים על דברי הנביאים ילמדו לקח: