S'lach la-nu A-vi-nu ki cha-ta-nu,
m'chal la-nu Mal-kei-nu ki fa-sha-nu,
ki Eil tov v'sa-lach a-ta.
Ba-ruch a-tah A-do-nai,
cha-nun ha-mar-beh lis-lo-ach.