ב"ה

Reflections on "Hayom Yom": Adar II 21

Gifting a divine flame to every Jew