ב"ה

Adar II

The life and times of Rabbi Menachem Mendel of Lubavitch (1789-1866)