ב"ה

Judges and Early Prophets

2406-2884 (1335-877 BCE)

2406 - 2516 (1355 -1245 BCE)
Leader from 2654 until her death in 2694 (1067 BCE)
2779–2785 (982–976 BCE)
Judge and Leader 2810 - 2831
2772 - 10 Iyar 2870/2871
2830 - 28 Iyar 2884 (931 - 877 BCE)

Related Topics