ב"ה

אייר

קונטרס ב' אייר - תשמ"ט
קונטרס ב' אייר - תש"נ
קונטרס י"ג אייר - תנש"א
קונטרס י"ג אייר - תש"נ
קונטרס פסח שני - תשמ"ט
קונטרס ל"ג בעומר - תש"נ
קונטרס ל"ג בעומר - תשמ"ח
קונטרס ל"ג בעומר - תשמ"ט
קונטרס ל"ג בעומר - תנש"א
קונטרס ר"ח סיון - תש"נ

Browse Book
סדרת ספר המאמרים - מלוקט כוללת את המאמרים שהגיה הרבי במשך השנים ויצאו לאור כחוברות בפני עצמם.
About the Publisher
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.