ב"ה

אדר

קונטרס פורים קטן - תשנ"ב
קונטרס פורים קטן - תשל"ח
קונטרס פורים - תשמ"ט
קונטרס פורים - תנש"א
קונטרס פורים - תש"נ
קונטרס פורים - תשמ"ח
קונטרס כ"ה אדר - תנש"א
קונטרס כ"ה אדר - תש"נ
קונטרס פרשת החודש-כ"ה אדר - תשמ"ט
קונטרס ב' ניסן - תשמ"ח

Browse Book
סדרת ספר המאמרים - מלוקט כוללת את המאמרים שהגיה הרבי במשך השנים ויצאו לאור כחוברות בפני עצמם.
About the Publisher
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.