ב"ה

Basi Legani - "I Have Come To My Garden..."

5711 (1951)