ב"ה

Weekly Sermonette

Nitzavim-Vayelech

Choose Life
Do we really need the Torah to tell us to “choose life”? Which person of sound mind would choose death?
Related Topics