תפלת השחר עד חצות. רבי יהודה אומר עד ארבע שעות תפלת המנחה עד הערב. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. תפלת הערב אין לה קבע ושל מוספין כל היום רבי יהודה אומר עד שבע שעות.

Shacharit [can be said] until midday. Rabbi Yehudah says until four hours into the day. Minchah [can be said] until the evening. Rabbi Yehudah says until the middle of the afternoon. Ma'ariv has no set time and Musaf can be said all day. Rabbi Yehudah says until seven hours into the day.