Chapter 40

1In the twenty-fifth year of our exile, in the beginning of the year, on the tenth of the month, in the fourteenth year, after the city was smitten, on this very day the hand of the Lord was upon me, and He brought me there.   אבְּעֶשְׂרִ֣ים וְחָמֵ֣שׁ שָׁנָ֣ה לְ֠גָֽלוּתֵנוּ בְּרֹ֨אשׁ הַשָּׁנָ֜ה בֶּֽעָשׂ֣וֹר לַחֹ֗דֶשׁ בְּאַרְבַּ֚ע עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה אַחַ֕ר אֲשֶׁ֥ר הֻכְּתָ֖ה הָעִ֑יר בְּעֶ֣צֶם | הַיּ֣וֹם הַזֶּ֗ה הָיְתָ֚ה עָלַי֙ יַד־יְהֹוָ֔ה וַיָּבֵ֥א אֹתִ֖י שָֽׁמָּה:
on Rosh Hashanah, on the tenth of the month: What “year” is it whose Rosh Hashanah falls on the tenth of the month? The answer is that this is the Jubilee year. The Temple had been destroyed in [3338] the thirty-sixth year of the [50-year] Jubilee [cycle] which had commenced in the eighteenth year of Josiah [3303]. Fourteen years later [3352], the [beginning of the next] Jubilee would have fallen, and this was the twenty-fifth year of the exile of Jeconiah, who had been exiled in [3327], the twenty-sixth year of the Jubilee [cycle] [consisting of] fourteen years of Josiah, from the eighteenth to the thirty-first year [3302-3316], and eleven years of Jehoiakim [3316-3327].   בראש השנה בעשור לחודש: איזוהי שנה שראש השנה שלה בעשור לחדש הוי אומר זה יובל שחרב הבית בשנת ל' ושש ביובל שהתחיל בשמנה עשרה שנה לישעיהו ולסוף ארבע עשרה היה ראוי היובל להיות והיא שנת עשרים וחמש לגלות יכניה שגלה בעשרים ושש ביובל י"ד של יאשיהו מי"ח עד ל"א ויהויקים י"א:
the hand of the Lord: The strength of His might, to lead me against my will.   יד ה': חוזק תוקפו להוליכני על כרחי:
and He brought me there: to the city that was smitten - that is Jerusalem. That year He showed him the edifice of the future Temple.   ויבא אותי שמה: אל העיר ההוכתה היא ירושלים אותה שנה הראהו בנין הבית לעתיד לבא:
2In the visions of God He brought me to the land of Israel, and He placed me on a very lofty mountain, and upon it was like the building of a city from the south.   בבְּמַרְא֣וֹת אֱלֹהִ֔ים הֱבִיאַ֖נִי אֶל־אֶ֣רֶץ יִשְׂרָאֵ֑ל וַיְנִיחֵ֗נִי אֶל־הַ֚ר גָּבֹ֙הַּ֙ מְאֹ֔ד וְעָלָ֥יו כְּמִבְנֵה־עִ֖יר מִנֶּֽגֶב:
In the visions of God He brought me: He did not take me there but made it appear to me as if I were there.   במראות אלהים הביאני: לא הוליכני שם אלא הראני כאילו אני שם:
on a very lofty mountain: For it is indeed destined to be lofty, as it is said (Isa. 2:2): “and it shall be raised above the hills.”   אל הר גבוה מאוד: שכן הוא עתיד להיות גבוה שנא' (ישעי' ב) ונשא מגבעות:
like the building of a city: [Heb. כְּמִבְנֵה עִיר.]   כמבנה עיר: כבנין עיר:
from the south: at the south of the mountain.   מנגב: בדרומו של הר:
3And He brought me there, and behold a man whose appearance was like the appearance of copper, with a linen cord in his hand and a measuring rod, and he stood in the gate.   גוַיָּבֵ֨יא אוֹתִ֜י שָׁ֗מָּה וְהִנֵּה־אִישׁ֙ מַרְאֵ֙הוּ֙ כְּמַרְאֵ֣ה נְחֹ֔שֶׁת וּפְתִיל־פִּשְׁתִּ֥ים בְּיָד֖וֹ וּקְנֵ֣ה הַמִּדָּ֑ה וְה֥וּא עֹמֵ֖ד בַּשָּֽׁעַר:
like… copper: Like the shine of the Living Beings (above 1:7): “and they sparkled like the color of burnished copper.”   כמראה נחושת: כעין זיו החיות ונוצצים כעין נחשת קלל:
with a linen cord in his hand: For measuring land, there is nothing better than linen cord.   ופתיל פשתים בידו: למדידת קרקע אין (דבר) יפה מחבל פשתים:
and a measuring rod: with which to measure the thickness of the wall and the length and width of the gates.   וקנה המדה: למוד בו את עובי החומה ואורך ורוחב השערים:
4And the man spoke to me, "Son of man, see with your eyes and with your ears hear, and set your heart to all that I am showing you, because in order to show you, you have been brought here; tell all that you see to the House of Israel."   דוַיְדַבֵּ֨ר אֵלַ֜י הָאִ֗ישׁ בֶּן־אָדָ֡ם רְאֵ֣ה בְעֵינֶיךָ֩ וּבְאָזְנֶ֨יךָ שְּׁמָ֜ע וְשִׂ֣ים לִבְּךָ֗ לְכֹ֚ל אֲשֶׁר־אֲנִי֙ מַרְאֶ֣ה אוֹתָ֔ךְ כִּ֛י לְמַ֥עַן הַרְאֽוֹתְכָ֖ה הֻבָ֣אתָה הֵ֑נָּה הַגֵּ֛ד אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה רֹאֶ֖ה לְבֵ֥ית יִשְׂרָאֵֽל:
to all that I am showing you: the matter of the building.   לכל אשר אני מראח אותך: ענין הבנין:
you have been brought here: from Babylon.   הובאתה הנה: מבבל:
5And behold a wall outside the House all around, and in the man's hand was a measuring rod, six cubits by a cubit and a handbreadth, and he measured the width of the structure, one rod, and the height one rod.   הוְהִנֵּ֥ה חוֹמָ֛ה מִח֥וּץ לַבַּ֖יִת סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וּבְיַ֨ד הָאִ֜ישׁ קְנֵ֣ה הַמִּדָּ֗ה שֵׁשׁ־אַמּ֚וֹת בָּֽאַמָּה֙ וָטֹ֔פַח וַיָּ֜מָד אֶת־רֹ֚חַב הַבִּנְיָן֙ קָנֶ֣ה אֶחָ֔ד וְקוֹמָ֖ה קָנֶ֥ה אֶחָֽד:
And behold a wall outside the House: He showed me the structure of one building on the north side of the mountain and a wall on the outside going all around. It is delineated as such at the end of the Book that the city is in the south and the House in the north.   והנה חומה מחוץ לבית: בנין בית אחד הראני בצפון ההר והחומה מחוץ סביב סביב כך מפורש בסוף הספר שהעיר בדרום והבית בצפון:
six cubits by a cubit and a handbreadth: “Six cubits of a cubit that is a cubit and a handbreadth.” So did Jonathan render it. This is a cubit of medium length which equals a cubit and a handbreadth using a cubit that equals five handbreadths.   שש אמות באמה וטופח: שית אמין באמתא דהיא אמתא ופשך כן ת"י זו היא אמה בינונית בת ו' שהוא אמה וטופח באמה בת חמשה:
the width of the structure: the thickness of the wall.   רוחב הבנין: עובי החומה:
and the height one rod: And this was the outside wall, which surrounds the Temple Mount, and it was low, as we learned (in Middoth 2:4): All the walls that were there were high except for the eastern wall, for the priest who would burn the [Red] Cow would stand on the Mount of Olives [and would look directly at the entrance to the Temple proper at the time of the sprinkling of the blood].   וקומה קנה אחד: וזהו היא קומה חצונה שהיא סביב הר הבית והיא היתה נמוכה כמו ששנינו כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכותל מזרחי שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה כו':
6And he came to the gate that faced eastward, and he ascended its steps, and he measured the post of the gate one rod the width and the other post, one rod the width.   ווַיָּב֗וֹא אֶל־שַׁ֙עַר֙ אֲשֶׁ֚ר פָּנָיו֙ דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֔ימָה וַיַּ֖עַל בְּמַֽעֲלֹתָ֑יו (כתיב בְּמַֽעֲלֹתָ֑ו) וַיָּ֣מָד | אֶת־סַ֣ף הַשַּׁ֗עַר קָנֶ֚ה אֶחָד֙ רֹ֔חַב וְאֵת֙ סַ֣ף אֶחָ֔ד קָנֶ֥ה אֶחָ֖ד רֹֽחַב:
And he came to the gate that faced eastward: he entered the enclosure and came to the eastern gate of the Women’s Court, which is called “the Outside Court” throughout this entire account, since it is in front of the Israelites’ Court.   ויבא אל שער אשר פניו דרך הקדימה: נכנס לתוך ההיקף ובא לו לשער עזרת נשים המזרחי היא נקראת חצר החיצונה בכל הענין הזה לפי שהוא לפני עזרת ישראל:
and he ascended its steps: For the incline of the mountain ascends gradually from the lower “hel” (an expanse and steps) up to the Women’s Court, twelve steps, in accordance with the Mishnah that we learned (Middoth 2:3): On its inner side, [i.e., on the inner side of the fence] was the “hel” of ten cubits’ [width], and twelve steps were there, etc.   ויעל במעלתו: ששפוע ההר הולך ועולה מן החיל התחתון עד עזרת נשים שתים עשרה מעלות כאותה ששנינו לפנים ממנו החיל י' אמות וי"ב מעלות היו שם:
the post of the gate: This is the doorpost of the gate.   סף השער: היא מזוזת השער:
one rod the width: six cubits. It overlay the entire thickness of the wall, which was one rod, as stated above (verse 5).   קנה אחד רוחב: שש אמות ומכסה את כל עובי החומה שהיה קנה אחד כמו שאמר למעלה:
and the other post: The second sidepost; one was in the north and one was in the south.   ואת סף אחד: מזוזה השנית אחת מצפון ואחת מדרום:
7And the cell was one rod in length and one rod in width, and between the cells five cubits, and the post of the gate that was beside the hall of the gate from inside one rod.   זוְהַתָּ֗א קָנֶ֨ה אֶחָ֥ד אֹ֙רֶךְ֙ וְקָנֶ֚ה אֶחָד֙ רֹ֔חַב וּבֵ֥ין הַתָּאִ֖ים חָמֵ֣שׁ אַמּ֑וֹת וְסַ֣ף הַ֠שַּׁעַר מֵאֵ֨צֶל אוּלָ֥ם הַשַּׁ֛עַר מֵֽהַבַּ֖יִת קָנֶ֥ה אֶחָֽד:
And the cell: This was a projecting gallery, called appentis in French (see I Kings 6:5). There were three on the right of the gate and three on the left, as is stated in this section. The cells were near the eastern wall of the Women’s Court, on the outside, facing the Temple Mount. Now, from where do I learn that they were on the outside? From what is written after this entire account (verse 17): “And he brought me to the outer Court.” From here I learn that all that had been spoken of previously was outside it, for he had not yet entered it.   והתא: הוא יציע שקורין אפנדי"ן בלע"ז והיה שלשה מימין השער ושלשה מן השמאל כמו שאמור בענין והתאים סמוכין לכותל המזרחי של עזרת נשים מבחוץ כלפי הר הבית ומהיכן אני למד שהם מבחוץ ממה שכתוב אחר כל הענין ויבאני אל החצר החיצונה מכאן אני למד שכל האמור למעלה היה חוצה לה שעדיין לא נכנס לתוכו:
And the cell was one rod in length, etc.: The inner area of each one was six cubits square.   והתא קנה אחד ארך וגו': חללו של כל אחד ואחד שש אמות מרובע:
and between the cells five cubits: The walls separating the cells were five cubits thick, and so did Jonathan render: and between the cells was a wall of five cubits, and so we learned in Tractate Middoth (4:7): The wall of the cell was five [cubits.]   ובין התאים חמש אמות: כתלים המפסיקים בין התאים עוביים ה' אמות וכן תרגם יונתן ובין תאוויא כתלא ה' אמין וכן שנינו במסכת מדות כותל התא חמש:
and the post of the gate that was beside the hall of the gate, etc.: [i.e.,] [extending] beyond the gate was a hall connected to the gate, as is delineated in this account, protruding ten cubits into the Women’s Court, and at its front end were doors and posts, and this is what he meant by saying: “and the post of the gate” which was “next to the hall of the gate.”   וסף השער מאצל אולם השער וגו': שלפנים מן השער היה עשוי אולם מחובר לשער כמו שמפורש בענין בולט לתוך עזרת נשים עשר אמות ובראשו דלתות ומזוזות וזהו שאמר וסף השער שהוא אצל אולם השער:
from inside: [Heb. מֵהַבָּיִת i.e.,] toward the inside.   מהבית: כלומר לצד פנים:
The width of one rod: The width of one rod covered the thickness of the wall of the hall, one on the right, [wall] and one on the left, for the thickness of [each] wall of the hall - to the [hallway’s] right and to [its] left - was one rod, as he explains further.   קנה אחד: רחבו לכסות עובי חומות האולם אחד מימין ואחד משמאל שעובי החומה של אולם לימין ולשמאל קנה אחד כמו שמפרש והולך:
8And he measured the hall of the gate from inside one rod.   חוַיָּ֜מָד אֶת־אֻלָ֥ם הַשַּׁ֛עַר מֵֽהַבַּ֖יִת קָנֶ֥ה אֶחָֽד:
And he measured the hall of the gate from inside: inward of the gate.   וימד את אולם השער מהבית: לפנים מן השער:
one rod: The thickness of the right and left walls upon which the hall was founded.   קנה אחד: עובי חומות הימין והשמאל שהאולם נכון עליהם:
9And he measured the hall of the gate eight cubits and its pillars two cubits, and the hall of the gate from inside.   טוַיָּ֜מָד אֶת־אֻלָ֚ם הַשַּׁ֙עַר֙ שְׁמֹנֶ֣ה אַמּ֔וֹת וְאֵילָ֖יו (כתיב וְאֵילָ֖ו) שְׁתַּ֣יִם אַמּ֑וֹת וְאֻלָ֥ם הַשַּׁ֖עַר מֵֽהַבָּֽיִת:
And he measured the hall of the gate eight cubits: the length of its protrusion into the Women’s Court.   וימד את אולם השער שמונה אמות: משך בליטתו לתוך עזרת נשים:
and its pillars: Meselins in Old French, posts, pillars. All the pillars mentioned in this account were sort of round trees made of hewn stone, standing in the entrance, one to the right and one to the left, in place of posts, in place of doorposts, and so did Jonathan render (Isa. 1:4): “And the doorposts (אַמוֹתהַסִפִּים) quaked” : אֵילְמַתסִפּיָא. And they are called אֵילִים because they were round like the terebinth and like the oak (וְכָאַלוֹן כָאֵלָה).   ואיליו: אשישלטינ"ץ כל אילים האמורים בענין הם כמין אילנות עגולין עשויין מאבני גזית ועומדין בפתח אחד מימין ואחד משמאל במקום ספים במקום מזוזות וכן ת"י (ישעיהו ו׳:ד׳) וינועו אמות הסיפי' אילנות ספיא וקרוין אילים על שם עגולין כאלה וכאלון:
and its pillars two cubits: in diameter. They were standing at the end of the hall space, this one attached to the right wall and this one to the left wall. The result is that the [total] protrusion of the hall and its pillars was ten cubits beyond the gate, into the Court interior.   ואיליו שתים אמות: עובי עגולן ועומדין בסוף חלל האולם דבוקים זה לכותל ימין וזה לכותל שמאל נמצא בליטת האולם ואילים שלו י' אמות לתוך העזרה לפנים מן השער:
and the hall of the gate from inside: Since the hall of the Israelites’ Court Gate protruded and extended outward, as is delineated in this account, he explains concerning the hall of the Women’s Court Gate that it [in contrast] extended inward. The Women’s Court Gates were built in a straight line with the gates of the Israelites’ Court, resulting in one hall facing another hall, which is a beautiful thing.   ואולם השער מהבית: לפי שאולמי שער עזרת ישראל היו בולטים ומשוכים לצד החוץ כמו שמפורש בענין פי' באולמי שערי עזרת נשים שהם היו משוכין לצד פנים ושערי עזרת נשים מכוונים כנגד שערי עזרת ישראל נמצא אולם כנגד אולם ודבר נוי הוא זה:
10And the cells of the gate which faced eastward, three from here and three from here, one measure for the three of them and one measure for the pillars from here and from here.   יוְתָאֵ֨י הַשַּׁ֜עַר דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֗ים שְׁלֹשָׁ֚ה מִפֹּה֙ וּשְׁלֹשָׁ֣ה מִפֹּ֔ה מִדָּ֥ה אַחַ֖ת לִשְׁלָשְׁתָּ֑ם וּמִדָּ֥ה אַחַ֛ת לָאֵילִ֖ם מִפֹּ֥ה וּמִפּֽוֹ:
And the cells of the gate: [i.e., of] this [gate] that faced eastward - which was in the eastern wall of the Women’s Court - three were from here and three were from here: three to the south and three to the north, next to the wall of the Women’s Court, and facing the Temple Mount. The measurements of each cell’s interior and the wall that intervened between one and another were explained above.   ותאי השער: הזה אשר דרך הקדים שבכותל מזרחי של עזרת נשים ג' היו מפה וג' היו מפה ג' לדרום וג' לצפון סמוכין לכותל עזרת נשים ופניהם להר הבית ומדת חללו וכותל המפסיק בין כל אחד פי' למעלה:
and one measure for the pillars: made for the hall’s posts on the inside.   ומדה אחת לאילים: העשויין לספי האולם מבפנים:
from here and from here: of the right and of the left; their measurement was two cubits.   מפה: ומפה מימין ומשמאל מדתן שתים אמות:
11And he measured the width of the entrance of the gate ten cubits, the length of the gate thirteen cubits.   יאוַיָּ֛מָד אֶת־רֹ֥חַב פֶּֽתַח־הַשַּׁ֖עַר עֶ֣שֶׂר אַמּ֑וֹת אֹ֣רֶךְ הַשַּׁ֔עַר שְׁל֥וֹשׁ עֶשְׂרֵ֖ה אַמּֽוֹת:
the width of the entrance of the gate: The width of the span of the entrance, and so we learned (Mid. 2:3): All the entrances… were ten cubits wide.   רחב פתח השער: רוחב חלל הפתח וכן שנינו כל הפתחים רחבן י' אמות:
the length of the gate: This is the span of the hall of the gate from north to south.   אורך השער: הוא חלל אולם השער מן הצפון לדרום:
thirteen cubits: ten corresponding to the span of the entrance plus a cubit and a half on this side and a cubit and a half on the other side. Now, do not wonder why in respect to the entrance he calls it width and in respect to the span of the hall he calls it length, because in respect to the entrance, its height and its length and the width is from post to post, but the hall, since the extension of the protrusion of its east to west span is less than the measure of its north to south span, as this is eight cubits and that is thirteen, he calls the larger measure “length.” And here is evidence for the matter: in the Temple of [the Book of] Kings (I 6:3): “And the hall before the Temple of the House, twenty cubits [was] the length thereof, beyond the breadth of the House.” We thus find that north-to-south is called breadth as regards the Temple, yet, as regards the hall, it is called length, because the east-to-west measurement of the Temple exceeded [its measurement] from north to south, and with the hall, it was the opposite. [Hence,] you learn that the large measurement is [always] called length.   שלש עשרה אמות: י' כנגד חלל הפתח ואמה וחצי לכאן ואמה וחצי לכאן ואל תתמה שאצל הפתח קורהו רוחב ואצל חלל האולם קורהו אורך שהפתח גובהו הוא ארכו והרחב מסף אל סף והאולם לפי שמשך בליטת חללו מן המזרח למערב פחות ממדת חללו מן הצפון לדרום שזו שמונה אמות וזו י"ג קורא את המדה היתירה אורך והרי עדות לדבר במשכנא (דמלכים א') והאולם על פני היכל הבית כ' אמה ארכו על פני רוחב הבית נמצא מן הצפון לדרום קרוי להיכל רוחב ולאולם קרוי אורך לפי שההיכל מדתו מן המזרח למערב יתירה על מצפון לדרום ובאולם חלוף למדת שהמידה היתירה קרוי אורך:
12And a border was before the cells [consisting] of one cubit, and one cubit was a border from here, and the cell was six cubits from here and six cubits from here.   יבוּגְב֞וּל לִפְנֵ֚י הַתָּאוֹת֙ אַמָּ֣ה אֶחָ֔ת וְאַמָּה־אַחַ֥ת גְּב֖וּל מִפֹּ֑ה וְהַתָּ֕א שֵׁשׁ־אַמּ֣וֹת מִפּ֔וֹ וְשֵׁ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ:
And a border [area] was before the cells of one cubit, etc.: The cells on either side of the gate were inset [away] from being in line with the area of the inward-going hall, a cubit to the north and a cubit to the south. For he already made it clear that on the inside, it [the space] was extended beyond from the [the area] facing the space of the gate, a cubit and a half to the north and likewise to the south. Now he explains that the cells which were on the outside were recessed to the north, one cubit more than the hall, and likewise one cubit to the south. As a result, they were recessed from the area of the [gate’s] entrance’s width, two and a half cubits to this side and two and a half cubits to this side. This is [the meaning of] the word וּגְבוּל, somayl in Old French, border, limit, an empty place. The wall of the cell was five cubits thick, resulting in the thickness of the northern wall of the northern cell, a nd the thickness of the northern wall of the hall, ending opposite each other. For the wall of the hall was six cubits thick and the wall of the cell was five, and it was extended one cubit inward opposite the thickness of the wall of the hall, and likewise, to the south.   וגבול לפני התאות אמה אחת וגו': התאות שמכאן ומכאן לשער היו משוכין מן כנגד חלל האול' שלפנים אמה לצפון ואמה לדרו' שכבר פי' שהוא מבית משוך מכנגד חלל השער אמה ומחצה לצפון וכן לדרום ועכשיו מפרש שהתאים שבחוץ משוכים לצפון אמה אחת יותר מן האולם וכן לדרום אמה אחת נמצאו משוכין מחלל רחב הפתח ב' אמות ומחצה לכאן וב' אמות ומחצה לכאן וזהו ל' וגבול אשומיי"ל בלע"ז מקום פנוי וכותל התא עובי ה' נמצא עובי כותל הצפוני (צ"ל הדרומי צ"ה) של התא הצפוני ועובי כותל הצפוני של אולם כלים זה כנגד זה שכותל אולם עוביו שש וכותל התא חמש והוא נמשך אמה אחת לתוך כנגד עובי כותל האולם וכן לדרום:
13And he measured the gate from the roof of the cell to its roof, the width of twenty-five cubits, an entrance opposite an entrance.   יגוַיָּ֣מָד אֶת־הַשַּׁ֗עַר מִגַּ֚ג הַתָּא֙ לְגַגּ֔וֹ רֹ֕חַב עֶשְׂרִ֥ים וְחָמֵ֖שׁ אַמּ֑וֹת פֶּ֖תַח נֶ֥גֶד פָּֽתַח:
And he measured the gate from the roof of the cell to its [other] roof: from the roof of the cell at the north of the gate to the roof of the cell at the south of the gate.   וימד את השער מגג התא לגגו: מגג התא שבצפון השער לגג התא שבדרום השער:
twenty-five cubits: The thickness of the wall of the cell was five [cubits], as was the thickness of the wall of the cell that was on the second side, totaling ten [cubits]; and the two and a half cubits that it (some versions: the cell) was recessed from the space of the entrance to this side and likewise to that side, totaled fifteen; and the space of the entrance was ten cubits, making twenty-five. And all of these, which together make up the measurement of the width of the gate, corresponded to the thirteen cubits of the space of the inward going hall, plus the two walls, one rod from this side and one rod from that side, totaling twenty-five [cubits].   עשרים וחמש אמות: עובי כותל התא חמש וכן עובי כותל התא שמצד שני הרי עשר ושתי אמות ומחצה שתהא (כצ"ל צ"ה) משוך מחלל הפתח לכאן וכן לכאן הרי ט"ו וחלל הפתח עשר אמות הרי כ"ה וכולן מדת רוחב השער הן כנגד י"ג אמות של חלל האולם מבפנים ושני כתלים קנה מכאן וקנה מכאן הרי כ"ה:
an entrance opposite an entrance: The entrance of the cell that was next to the gate in the south was directed exactly opposite the entrance of the cell that was next to the gate in the north, for the six cells did not have an entrance in the outside wall, but the two cells nearest the gate had entrances facing the space between the two of them, and so he says below (verse 16): “and for their doorposts [facing] toward the ‘inward of the gate.’” This teaches us that their entrances faced the gate.   פתח נגד פתח: פתח התא שאצל השער בדרום מכוון כנגד פתח התא שאצל השער בצפון שלא היה לכל ששת התאים האלה פתח בכותל שבצד החוץ אלא שלשני התאים הסמוכין לשער היו להם פתחים פונים אל שער אויר שבין שניהם וכן הוא אומר למטה ואל אליהמה לפנימה לשער למדנו שפתחיהם פונים לשער:
14And he made the pillars sixty cubits and to the pillars of the court [and of] the gates all around.   ידוַיַּ֥עַשׂ אֶת־אֵילִ֖ים שִׁשִּׁ֣ים אַמָּ֑ה וְאֶל־אֵיל֙ הֶ֣חָצֵ֔ר הַשַּׁ֖עַר סָבִ֥יב | סָבִֽיב:
And he made the pillars sixty cubits: The height of the pillars of the posts of the hall was sixty cubits.   ויעש את אילים ששים אמה: גובהן של אילים של ספי האולם גבוהים ששים אמה:
and [likewise] to the pillars of the court [and of] the gates all around: And the same was for all the pillars that were in all the halls of the gates all around. For also in the north and in the south the gates were constructed like this gate, as is delineated in this account.   ואל איל החצר השער סביב: וכן לכל אילי החצר שבכל אולמי שערים סביב סביב שאף בצפון ובדרום היו לה שערים עשויין כתבנית השער הזה כמו שמפורש בענין:
15And the height of the entrance gate together with the height of the inner hall of the gate, fifty cubits.   טווְעַ֗ל פְּנֵי֙ הַשַּׁ֣עַר הָֽאִית֔וֹן (כתיב הָֽיאִת֔וֹן) עַל־לִפְנֵ֕י אֻלָ֥ם הַשַּׁ֖עַר הַפְּנִימִ֑י חֲמִשִּׁ֖ים אַמָּֽה:
And the height of the entrance gate: [Heb. וְעַל פְּנֵי הַשַּׁעַר,] lit. and on the face of the gate. The height of this gate. It is called שַּׁעַר הָאִיתוֹן because it serves as an entrance and exit for all who come into the Temple court. [The word] איתון is Aramaic for בִּיאָה, entry.   ועל פני השער האיתון: גובהו של השער הזה והוא קרוי שער האיתון לפי שהוא משמש כניסה ויציאה לכל באי העזרה:
together with the height of the inner hall of the gate: together with the height of the hall of the gate, which is further in than the gate.   איתון: תרגום של ביאה:
fifty cubits: And from the height of the other gates [mentioned] in this account, which were fifty cubits, I learn that the עַל פְּנֵי stated here means the height. (i.e., the outer gate’s height was fifty cubits, “together with the height of the entire hall: ” just like the inner gate of the hall. For also at the end of the hall is a[nother] gate, as was already made clear in verse 7.).   על לפני אולם השער הפנימי: עם גובהו של אולם השער שהוא לפנים מן השער נ' אמה, ומגובה שאר השערים שבענין שהם נ' אמה אני למד שעל פני האמור כאן הוא גובה (כלומר משער החיצון גובהו נ' אמה על פני כל האולם ששער הפנימי של אולם שאף בסופו של אולם הוא שער כמו שמפורש כבר בפסוק ז' סא"א):
16And narrowing windows for the cells and for their doorposts [facing] toward the inward of the gate all around, and likewise for the halls and windows all around [facing] inward and on the pillars were palm-like crowns.   טזוְחַלּוֹנ֣וֹת אֲטֻמ֣וֹת אֶֽל־הַתָּאִ֡ים וְאֶל֩ אֵֽלֵיהֵ֨מָה לִפְנִ֚ימָה לַשַּׁ֙עַר֙ סָבִ֣יב | סָבִ֔יב וְכֵ֖ן לָאֵֽלַמּ֑וֹת וְחַלּוֹנ֞וֹת סָבִ֚יב | סָבִיב֙ לִפְנִ֔ימָה וְאֶל־אַ֖יִל תִּֽמֹרִֽים:
And narrowing windows [were made] for the cells: These cells did not have doors facing the outside, but one open to the other; and so we find in Tractate Middoth (4:3) regarding the cells around the Temple: “Each one had three entrances, one to the cell on the right, one to the cell on the left, and one to the cell above.” But as for the cells in the Court which were only three cells, one beside the other, having no cells above them the middle ones had two entrances: one to the cell on the right and one to the cell on the left; and the outer one, [standing] at the side of the gate, had two entrances: one open to the middle one and one to the side of the gate, and it was likewise with the outer cell of the other second side, on both sides of the gate, as is written above (verse 13): “an entrance opposite an entrance.” Now these [cells] had windows “ שְּׁקֻפִים אֲטֻמִים both open and shut” - [I Kings 6:4] - open to the outside and “shut” to the inside, meaning narrow on the inside and wide on the outside to the east. Menahem (p. 180) interpreted שְּׁקֻפִים as being related to the word for looking (הַשְּׁקָפָה), as in (Song 6:10) “Who is this who looks forth (הַנִשְּׁקָפָה);” (Ps. 102:20) “For He has looked down (הִשְּׁקִיף) from His holy height.” He interprets [the word “lintel” in] (Exod. 12:22) “to the lintel (אֶל הַמַשְּׁקוֹף)” also, as being related to the word for [over] looking.   וחלונות אטומות אל התאים: התאים האלה לא היו להם פתחים אל החוץ אלא זה פתוח לזה וכן מצינו במסכת מדות בתאים שסביבות ההיכל ג' פתחים לכל א' וא' א' לתא מן הימין וא' לתא מן השמאל וא' לתא שעל גביו ולתאים שבחצר שלא היו אלא ג' תאים זה אצל זה ולא היו להם תאים על גביהם היו לאמצעי ב' פתחים א' לתא מן הימין וא' לתא מן השמאל ולחיצון של צד השער היו ב' פתחים א' פתוח לאמצעי ואחד לצד השער וכן לתא החיצון של כתף השני מזה ומזה לשער כמו שכתוב למעל' פתח נגד פתח והיו להם חלונות שקופים אטומים פתוחי' לצד החיצון וסתומים לצד פנים כלומר קצרים לצד פנים ורחבים לצד החוץ אל המזרח, ומנחם פתר שקופים לשון השקפה כמו (שיר השירים ו׳:י׳) מי זאת הנשקפה (תהילים ק״ב:כ׳) כי השקיף ממרום קדשו וכן (שמות י"ב) אל המשקוף גם כן פתר לשון השקפה:
and for their doorposts [facing] toward the “inward of the gate”: [i.e.], and to the edges of the entrances of the two cells nearest the gate on this side and that side. For their entrances were [facing] towards the inner area of the gate: the entrance of the northern cell on the north of the gate, and the entrance of the southern cell on the south of the gate. The edges of the entrances on each side of the entrance of the cell are the “posts.” And they had windows open to the intervening space - having the width of the gate - which intervened between the cells. Now, he calls that space “inward of the gate,” for when someone enters the area between the protrusions of the cells of here and there, it appears as though he has entered the gate.   ואל אליהמה לפנימה לשער: ואל כתפות פתחיהם של שני תאים הסמוכים לשער מזה ומזה שהיה פתחן אל תוך אויר השער פתח התא הצפוני מצפון לשער ופתח התא הדרומי מדרום לשער וכתפות הפתחים שמזה ומזה לפתח התא הם האילים והיו בהם חלונות פתוחים לאויר הפסק רוחב השער שהיה מפסיק בין התאים ואותו אויר קורא לפנימה לשער שמי שנכנס לבין אויר בליטת התאים שמכאן ומכאן נראה שהוא נכנס לשער:
and likewise for the halls: And so did the halls of every gate have windows.   וכן לאילמות: וכן היו חלונות לאילמות של כל שער ושער:
and windows all around [facing] inward: in the wall, on the Court’s side, on the inside.   וחלונות סביב סביב לפנימה: בחומה לצד העזרה מבפנים:
and to the posts were palm like crowns: Jonathan renders: כּוֹתַרְתָּא, crowns at the top of the pillar. They were made like crowns, [each] resembling a palm tree, for in [the account about] Solomon’s Temple (I Kings 6:29) they are translated by the Targum, צוּרַתדִּקְלִין (shapes of palm trees), pomels, crowns.   ואל איל תמורים: ת"י כותרתא כותרות בראש האיל היה עשוי כמין כותרות דומה לדקל כי במשכנא דשלמה הן מתורגמות צורת דקלין פומיל"ש בלע"ז:
17And he brought me into the Outer Court, and behold chambers and a balcony they made for the Court around and around, thirty chambers to the balcony.   יזוַיְבִיאֵ֗נִי אֶל־הֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְהִנֵּ֚ה לְשָׁכוֹת֙ וְרִֽצְפָ֔ה עָשׂ֥וּי לֶֹֽחָצֵ֖ר סָבִ֣יב | סָבִ֑יב שְׁלֹשִׁ֥ים לְשָׁכ֖וֹת אֶל־הָרִֽצְפָֽה:
and a balcony: [Heb. וְרִצְפָּה,] planchez in Old French, flooring, paving: and I say that it was a surrounding balcony, like the one of which we learned (Middoth 2: 5): “Originally it had been quite bare, but they surrounded it with a balcony” and on that balcony were the chambers, chanbres in Old French. And from that which is stated in this account “And the balcony was to the side of the gates,” and its base was on line with the height of the gates - we learn that this flooring was a balcony.   ורצפה: פלנקי"ץ בלע"ז, רצפה אומר אני שהוא עלייה סביב כאותה ששנינו חלקה היתה בראשונ' והקיפוה גזוזטרא ועל אותה העלייה היו הלשכות קנברא"ש בלע"ז וממה שאמור בענין והרצפה אל כתף השערים ותחתיהם כנגד גובה השערים אנו למדין שהרצפה הזאת עלייה היא:
18And the balcony was to the side of the gates, opposite the length of the gates was the base of the balcony.   יחוְהָרִֽצְפָה֙ אֶל־כֶּ֣תֶף הַשְּׁעָרִ֔ים לְעֻמַּ֖ת אֹ֣רֶךְ הַשְּׁעָרִ֑ים הָרִֽצְפָ֖ה הַתַּחְתּוֹנָֽה:
And the balcony was to the side of the gates: The top of the gates of the Court separated the balcony, so that it did not go around the entire Court, and [thus the balcony] was to the sides of the gate from this side and from that side, parallel to the top of the gates.   והרצפה אל כתף השערים: גובה שער החצר היה מפסיק העלייה שלא היתה מסבבת כל החצר והיא לכתפות השער מזה ומזה כנגד גובה השערים:
the base of the balcony: [Heb. הַתַּחְתּוֹנָה.] This word is different from every תַּחְתּוֹנָה in the Scriptures, for everywhere the accent is on the “nun,” whereas here, it is on the “tav” [so that the word is essentially תַּחְתּוֹן]. We learn that this תַּחְתּוֹנָה was not a balcony that is under another one but was one balcony, and the base of this balcony paralleled the top of the gate. The “hey” of תַּחְתּוֹנָה is like the “hey” of בֵּיתָה and like the “hey” of עֶזְרָתָה, and of חֶלְאָתָה, each of which is superfluous.   הרצפה התחתונה: נשתנית תיבה זו מכל תחתונה שבמקרא שבכל מקום הטעם בנו"ן וזה בתי"ו למדנו שאין תחתונה זו רצפה שתחת אחרת אלא רצפה אחת היא ותחתיתה של רצפה היה לעומת גובה השער וה"א של תחתונה כה"א של ביתה וכה"א של עזרתה ושל חלאתה שהן יתירות:
19And he measured the width from in front of the lower gate before the Inner Court from outside was one hundred cubits to the east and to the north.   יטוַיָּ֣מָד רֹ֡חַב מִלִּפְנֵי֩ הַשַּׁ֨עַר הַתַּחְתּ֜וֹנָה לִפְנֵ֨י הֶֽחָצֵ֧ר הַפְּנִימִ֛י מִח֖וּץ מֵאָ֣ה אַמָּ֑ה הַקָּדִ֖ים וְהַצָּפֽוֹן:
And he measured the width: the area of the Women’s Court.   וימד רוחב: חלל עזרת נשים:
in front of the lower gate: This is the gate delineated above.   מלפני השער התחתונה: זה השער המפורש למעלה:
in front of the Inner Court: up to the Israelites’ Court.   לפני החצר הפנימי: עד עזרת ישראל:
to the east and to the north: to two of its directions its space was one hundred cubits.   הקדים והצפון: לשתי רוחותיה חללה מאה אמה:
20And the gate that was facing northward to the Outer Court, he measured its length and its width.   כוְהַשַּׁ֗עַר אֲשֶׁ֚ר פָּנָיו֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֔וֹן לֶֽחָצֵ֖ר הַחִֽיצוֹנָ֑ה מָדַ֥ד אָרְכּ֖וֹ וְרָחְבּֽוֹ:
he measured its length and its width: [to be] like the measurement of the eastern gate. This is delineated in the section.   מדד ארכו ורחבו: כמדת שער הקדים כך מפורש בענין:
21And its cells were three from here and three from here, and its pillars and its halls were like the measure of the first gate, fifty cubits its length and twenty-five cubits its width.   כאוְתָאָ֗יו (כתיב וְתָאָ֗ו) שְׁלוֹשָׁ֚ה מִפּוֹ֙ וּשְׁלֹשָׁ֣ה מִפּ֔וֹ וְאֵילָ֚יו (כתיב וְאֵילָ֚ו) וְאֵֽלַמָּיו֙ (כתיב וְאֵֽלַמָּו֙) הָיָ֔ה כְּמִדַּ֖ת הַשַּׁ֣עַר הָֽרִאשׁ֑וֹן חֲמִשִּׁ֚ים אַמָּה֙ אָרְכּ֔וֹ וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים בָּאַמָּֽה:
fifty cubits its length: its height.   חמשים אמה ארכו: גובהו:
And twenty five cubits its width: from the roof of one cell to the roof of the other cell.   ורוחב חמש ועשרים: מגג התא לגגו:
22And its windows and its halls and its palm-like crowns were like the measurement of the gate facing the way of the east, and with seven steps they would ascend upon it, and its halls were before them.   כבוְחַלּוֹנָ֚יו (כתיב וְחַלּוֹנָ֚ו) וְאֵֽילַמָּיו֙ (כתיב וְאֵֽילַמָּו֙) וְתִ֣מֹרָ֔יו (כתיב וְתִ֣מֹרָ֔ו) כְּמִדַּ֣ת הַשַּׁ֔עַר אֲשֶׁ֥ר פָּנָ֖יו דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֑ים וּבְמַֽעֲל֥וֹת שֶׁ֙בַע֙ יַֽעֲלוּ־ב֔וֹ וְאֵֽילַמָּ֖יו (כתיב וְאֵֽילַמָּ֖ו) לִפְנֵיהֶֽם:
and its hall was beyond them: The hall of the gate was beyond the steps; before he would enter the hall, he would ascend the steps.   ואילמיו לפניהם: ואולם השער לפני המעלות קודם שיכנס לאולם היה עולה במעלות:
23And the gate of the Inner Court was opposite the gate to the north and to the east, and he measured from gate to gate one hundred cubits.   כגוְשַׁ֙עַר֙ לֶֽחָצֵ֣ר הַפְּנִימִ֔י נֶ֣גֶד הַשַּׁ֔עַר לַצָּפ֖וֹן וְלַקָּדִ֑ים וַיָּ֧מָד מִשַּׁ֛עַר אֶל־שַׁ֖עַר מֵאָ֥ה אַמָּֽה:
And the gate of the Inner Court: of the Israelites’ Court.   ושער לחצר הפנימי: לעזרת ישראל:
opposite the gate: directly opposite the Outer [Gate].   נגד השער: החיצונ' מכוונין:
and he measured from gate: [i.e., from the] Lower [Gate] until the Upper [Gate] one hundred cubits. That is the width of the space of the Women’s Court.   וימד משער: התחתון עד העליון מאה אמה הוא רחב חלל עזרת נשים:
24And he led me by way of the south, and behold a gate by way of the south, and he measured its pillars and its halls according to these measurements.   כדוַיּֽוֹלִכֵ֙נִי֙ דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֔וֹם וְהִנֵּה־שַׁ֖עַר דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם וּמָדַ֚ד אֵילָיו֙ (כתיב אֵילָו֙) וְאֵ֣ילַמָּ֔יו (כתיב וְאֵ֣ילַמָּ֔ו) כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה:
And he led me by way of the south: of the Outer Court.   ויוליכני דרך הדרום: לחצר החיצונה:
25And its windows and those of its halls around and around, were like these windows, fifty cubits long and twenty- five cubits wide.   כהוְחַלּוֹנִ֨ים ל֚וֹ וּלְאֵֽילַמָּיו֙ (כתיב וּלְאֵֽילַמָּו֙) סָבִ֣יב | סָבִ֔יב כְּהַֽחַלֹּנ֖וֹת הָאֵ֑לֶּה חֲמִשִּׁ֚ים אַמָּה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה:
were like these windows: [Heb. כְּהַחַלנוֹת.] Rabbi Tanhuma expounded (Buber, Behaalothecha p. 48): This “hey” is superfluous, to indicate the term כֵּהָה, dark. Dark windows, wide on the outside and narrow on the inside, as if to say, “I do not need the light,” for all windows made to bring in light are narrow on the outside and wide on the inside.   כהחלונות האלה: דרש רבי תנחומא ה"א זו יתירה לשון כהה חלונות כהות רחבות מבחוץ וקצרות מבפנים לומר לא לאורה אני צריך שכל חלונות העשויות להכניס אורה קצרות מבחוץ ומרחיבות מבפני':
26And its steps were seven steps, and its halls were before them, and it had palm-like crowns, one from here and one from there on its pillars.   כווּמַֽעֲל֚וֹת שִׁבְעָה֙ עֹֽלוֹתָ֔יו (כתיב עֹֽלוֹתָ֔ו) וְאֵֽילַמָּ֖יו (כתיב וְאֵֽילַמָּ֖ו) לִפְנֵיהֶ֑ם וְתִֽמֹרִ֣ים ל֗וֹ אֶחָ֥ד מִפּ֛וֹ וְאֶחָ֥ד מִפּ֖וֹ אֶל־אֵילָֽיו (כתיב אֵילָֽו) :
its steps: [Heb. עֹלוֹתָו,] like מַעֲלוֹתָו, its steps.   עולותיו: כמו מעלותיו:
on its posts: Atop the post was pictured a palm tree.   אל איליו: על ראש האיל היה דקל מצוייר:
27And the Inner Court had a gate to the south, and he measured from one gate to the other gate on the south one hundred cubits.   כזוְשַׁ֛עַר לֶֽחָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם וַיָּ֨מָד מִשַּׁ֧עַר אֶל־הַשַּׁ֛עַר דֶּ֥רֶךְ הַדָּר֖וֹם מֵאָ֥ה אַמּֽוֹת:
28And he brought me to the Inner Court in the Southern Gate, and he measured the Southern Gate like these measurements.   כחוַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־חָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י בְּשַׁ֣עַר הַדָּר֑וֹם וַיָּ֙מָד֙ אֶת־הַשַּׁ֣עַר הַדָּר֔וֹם כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה:
and he measured the Southern Gate: of the Inner Court.   וימד את השער הדרום: של חצר הפנימי:
29And its cells and its pillars and its halls were like these measurements, and its windows and those of its halls round about were fifty cubits long and twenty-five cubits wide.   כטוְתָאָ֞יו (כתיב וְתָאָ֞ו) וְאֵילָ֚יו (כתיב וְאֵילָ֚ו) וְאֵֽלַמָּיו֙ (כתיב וְאֵֽלַמָּו֙) כַּמִּדּ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֛וֹ וּלְאֵלַמָּ֖יו (כתיב וּלְאֵלַמָּ֖ו) סָבִ֣יב | סָבִ֑יב חֲמִשִּׁ֚ים אַמָּה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב עֶשְׂרִ֥ים וְחָמֵ֖שׁ אַמּֽוֹת:
30And arcades were round about, twenty-five cubits long and five cubits wide.   לוְאֵֽלַמּ֖וֹת סָבִ֣יב | סָבִ֑יב אֹ֗רֶךְ חָמֵ֚שׁ וְעֶשְׂרִים֙ אַמָּ֔ה וְרֹ֖חַב חָמֵ֥שׁ אַמּֽוֹת:
And arcades: [Heb. וְאֵלַמּוֹת,] arboz in Old French.   ואלמות: ארבו"ץ בלע"ז:
round about: The wall was made of many halls running through its thickness. These halls were inside [(absent in other editions:) above the cells. For the cells were inside, in the Inner Court, for the hall of the gate protruded into the outer [court], as is included in the account, and it is impossible for [both] the cells and the hall to have been facing the same area so that the entrances of the cells [too] could have opened to the inside of the hall, for the account equates all the measurements of the outer gates with those of the inner ones, and it distinguishes between them only as regards the protrusion of the halls.] (For the cells were outside, and six cells and their walls and the fifteen cubits of the width of the gate total eighty-one cubits, whereas the entire Inner Court is only one hundred by one hundred, as is specified in the account. Absent in other editions).   סביב סביב: הכותל היה עשוי אולמים אולמים נכנסי' בעוביו ואלמות הללו היו בפנים (ס"א למעלה מהתאים כי התאים היו מבפני' בחצר הפנימי שהרי אולם השער היה בולט אל החיצונה כמו שאמור בענין וא"א שהיו התאים והאולם פונים למקום אחד להיות פתחי התאים נפתחים לתוך האולם שהרי השוה העניין כל מדות השערים החיצונים והפנימים ולא חלק ביניהם אלא בליטת האולמות) (כי התאים היו מבחוץ וששה תאים וכותליהם וט"ו אמות של רוחב השער עולים לשמוני' ואחת (לתשעים ואחת כצ"ל צ"ה) אמה וכל החצר הפנימי אינו אלא מאה על מאה כמו שמפורש בענין סא"א):
31And its halls to the Outer Court and palm-like crowns on its pillars, and its steps were eight steps.   לאוְאֵילַמָּ֗ו אֶל־חָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְתִֽמֹרִ֖ים אֶל־אֵילָ֑יו (כתיב אֵילָ֑ו) וּמַֽעֲל֥וֹת שְׁמוֹנֶ֖ה מַֽעֲלָֽיו (כתיב מַֽעֲלָֽו) :
And its halls to the Outer Court: The halls of the Inner Gate were not toward the inner side as were the halls of the Outer Gate, but were protruding outward.   ואילמיו אל חצר החיצונה: אולמו של שער הפנימי לא היה לצד פנים כמו שהיו אולמות של שער החיצונה אלא מבחוץ היה בולט:
32And he brought me to the Inner Court by way of the east, and he measured the gate as these measurements.   לבוַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־הֶֽחָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֑ים וַיָּ֣מָד אֶת־הַשַּׁ֔עַר כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה:
33And its cells and its pillars and its hall were like these measurements, and its windows and those of its halls around and around, fifty cubits long and twenty-five cubits wide.   לגוְתָאָ֞יו (כתיב וְתָאָ֞ו) וְאֵלָ֚יו (כתיב וְאֵלָ֚ו) וְאֵֽלַמָּיו֙ (כתיב וְאֵֽלַמָּו֙) כַּמִּדּ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֛וֹ וּלְאֵֽלַמָּ֖יו (כתיב וּלְאֵֽלַמָּ֖ו) סָבִ֣יב | סָבִ֑יב אֹרֶךְ חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה:
34And its halls to the Outer Court, and palm-like crowns on its pillars from here and from there, and its steps were eight steps.   לדוְאֵֽלַמָּ֗יו (כתיב וְאֵֽלַמָּ֗ו) לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְתִֽמֹרִ֥ים אֶל־אֵלָ֖יו (כתיב אֵילָ֖ו) מִפּ֣וֹ וּמִפּ֑וֹ וּשְׁמֹנֶ֥ה מַֽעֲל֖וֹת מַֽעֲלָֽיו (כתיב מַֽעֲלָֽו) :
35And he brought me to the Northern Gate and measured according to these measurements.   להוַיְבִיאֵ֖נִי אֶל־שַׁ֣עַר הַצָּפ֑וֹן וּמָדַ֖ד כַּמִּדּ֥וֹת הָאֵֽלֶּה:
36Its cells, its pillars, and its halls, and its windows round about, fifty cubits long and twenty-five cubits wide.   לותָּאָיו֙ (כתיב תָּאָו֙) אֵלָ֣יו (כתיב אֵלָ֣ו) וְאֵֽלַמָּ֔יו (כתיב וְאֵֽלַמָּ֔ו) וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֖וֹ סָבִ֣יב | סָבִ֑יב אֹרֶךְ חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה:
fifty cubits long: Its height was fifty cubits.   אורך חמשים אמה: גבהו חמשים אמה:
37And its pillars were towards the Outer Court, and there were palm-like crowns on its pillars from here and from there, and its steps were eight steps.   לזוְאֵילָ֗יו (כתיב וְאֵילָ֗ו) לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְתִֽמֹרִ֥ים אֶל־אֵילָ֖יו (כתיב אֵילָ֖ו) מִפּ֣וֹ וּמִפּ֑וֹ וּשְׁמֹנֶ֥ה מַֽעֲל֖וֹת מַֽעֲלָֽיו (כתיב מַֽעֲלָֽו) :
And its pillars were toward the Outer Court: Et ses portiques in French, and its porticoes, and the hall of the gate is called אֵילִים here.   ואיליו לחצר החיצונה: אשישפיאר"קאש בלע"ז ואולם השער קרוי אילים כאן:
38And a chamber and its entrance in the pillars of the gates; there they would rinse the burnt offering.   לחוְלִשְׁכָּ֣ה וּפִתְחָ֔הּ בְּאֵילִ֖ים הַשְּׁעָרִ֑ים שָׁ֖ם יָדִ֥יחוּ אֶת־הָֽעֹלָֽה:
And a chamber: was beside the Northern Gate in the Israelites’ Court.   ולשכה: היתה אצל שער הצפוני בעזרת ישראל:
and its entrance: [The entrance] of the chamber faced the posts of the gate.   ופתחה: של לשכה אל אילי השער לצד השער:
in [line with] the pillars of the gates: In this chapter, there are verses that call the sides of the gates אֵילִים, meselins in Old French, posts, pillars.   באילים השערים: יש בפרשה פסוקים קורין לכתפו' השער אילי' מיינשלי"ש בלע"ז:
there they would rinse the burnt offering: the burnt offering, that was slaughtered in the north.   שם ידיחו את העולה: העולה הנשחטת בצפון:
they would rinse the burnt offering: they would wash the innards.   ידיחו את העולה: ירחצו את הקרביים:
39And in the hall of the gate were two tables from here and two tables from there, beside which to slaughter the burnt offering, the sin offering, and the guilt offering.   לטוּבְאֻלָּ֣ם הַשַּׁ֗עַר שְׁנַ֚יִם שֻׁלְחָנוֹת֙ מִפּ֔וֹ וּשְׁנַ֥יִם שֻׁלְחָנ֖וֹת מִפֹּ֑ה לִשְׁח֚וֹט אֲלֵיהֶם֙ הָֽעוֹלָ֔ה וְהַֽחַטָּ֖את וְהָֽאָשָֽׁם:
And in the hall of the gate: [i.e., of] the Northern [Gate].   ובאולם השער: הצפוני:
two tables: in its east and two in its west, and although they extended into the Outer Court area, their sanctity was as [great as] those things of the Inner [Court area].   שנים שולחנות: במזרחו ושתים במערבו ואע"פ שהן היו משוכין אל תוך החצר החיצונה קדושתן כלפנים:
40And the outer side, for the one who ascends to the entrance of the Northern Gate, were two tables, and to the other side of the gate were two tables.   מוְאֶל־הַכָּתֵ֣ף מִח֗וּצָה לָֽעוֹלֶה֙ לְפֶ֙תַח֙ הַשַּׁ֣עַר הַצָּפ֔וֹנָה שְׁנַ֖יִם שֻׁלְחָנ֑וֹת וְאֶל־הַכָּתֵ֣ף הָֽאַחֶ֗רֶת אֲשֶׁר֙ לְאֻלָ֣ם הַשַּׁ֔עַר שְׁנַ֖יִם שֻׁלְחָנֽוֹת:
And to the outer side: and to the entrance side of the hall, which was outside the hall interior, leading into the entrance area of (some editions: the side of) the Israelites’ Court.   ואל הכתף מחוצה: ואל עבר פתח האולם מחוצה לחלל האולם לתוך חללו של פתח של (סא"א של צד) עזרת ישראל:
for the one who ascends to the entrance of the Northern Gate: When one enters within the gate and ascends the steps of the entrance of the Court.   לעולה לפתח השער הצפונה: כשנכנס לתוך השער ועולה במעלות פתח העזרה:
two tables: to the side of the entrance, to the east or to the west.   שנים: שולחנות לכתף הפתח למזרח (וכן) למערב:
and to the other side: of the entrance of the hall, were two tables.   ואל הכתף האחרת: אשר לפתח האולם שנים שולחנות:
41[There were] four tables from here and four tables from there, to the side of the gate; eight tables beside which they would slaughter.   מאאַרְבָּעָ֨ה שֻׁלְחָנ֜וֹת מִפֹּ֗ה וְאַרְבָּעָ֧ה שֻׁלְחָנ֛וֹת מִפֹּ֖ה לְכֶ֣תֶף הַשָּׁ֑עַר שְׁמוֹנָ֥ה שֻׁלְחָנ֖וֹת אֲלֵיהֶ֥ם יִשְׁחָֽטוּ:
42And four tables for the burnt offering, of hewn stone, one cubit and a half long, one cubit and a half wide and one cubit high; upon them they would lay the implements with which they slaughtered the burnt offering and [other] sacrifices.   מבוְאַרְבָּעָה֩ שֻׁלְחָנ֨וֹת לָֽעוֹלָ֜ה אַבְנֵ֣י גָזִ֗ית אֹרֶךְ֩ אַמָּ֨ה אַחַ֚ת וָחֵ֙צִי֙ וְרֹ֨חַב אַמָּ֚ה אַחַת֙ וָחֵ֔צִי וְגֹ֖בַהּ אַמָּ֣ה אֶחָ֑ת אֲלֵיהֶ֗ם וְיַנִּ֚יחוּ אֶת־הַכֵּלִים֙ אֲשֶׁ֨ר יִשְׁחֲט֧וּ אֶת־הָֽעוֹלָ֛ה בָּ֖ם וְהַזָּֽבַח:
upon them they would lay the implements: Upon them they lay the knives and the basins in which the blood is received to be ready for [use by] those who slaughter the holiest sacrifices [Kodshei Kodoshim] in the north.   אליהם ויניחו את הכלים: עליהם מניחין הסכינין והמזרקות שמקבלין בהן את הדם שיהיו מוכנים לשוחטים שם קדשי קדשים בצפון:
43And the hooks, one handbreadth, attached on the inside round about, and upon the tables [they would place] the flesh of the sacrifice.   מגוְהַֽשְׁפַתַּ֗יִם טֹ֧פַח אֶחָ֛ד מוּכָנִ֥ים בַּבַּ֖יִת סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וְאֶל־הַשֻּׁלְחָנ֖וֹת בְּשַׂ֥ר הַקָּֽרְבָֽן:
And the hooks one handbreadth: iron hooks attached to short pillars in the slaughtering area in the north upon which the hallowed animals were hung and flayed, as we learned in Pes. (5:9): Iron hooks were attached to the pillars and to the walls upon which they would hang and flay [the sacrifices]. Jonathan renders likewise: And hooks extending one handbreadth.   והשפתים טופח אחד: אונקליות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים בצפון לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים הוא ששנינו בפסחים אונקליות של ברזל היו קבועין בעמודים ובכתלים שבהם תולין ומפשיטין וכן ת"י ועונקלין נפקין פשך חד:
attached on the inside: attached within the interior of the Court. בַּבַּיִת means inside.   מוכנים בבית: קבועים בתוך חלל העזרה בבית לגיו:
44And outside the Inner Gate were the chambers of the choristers in the Inner Court, which were to the side of the Northern Gate, and they faced southward, one to the side of the Eastern Gate, facing northward.   מדוּמִחוּצָה֩ לַשַּׁ֨עַר הַפְּנִימִ֜י לִֽשְׁכ֣וֹת שָׁרִ֗ים בֶּֽחָצֵ֚ר הַפְּנִימִי֙ אֲשֶׁ֚ר אֶל־כֶּ֙תֶף֙ שַׁ֣עַר הַצָּפ֔וֹן וּפְנֵיהֶ֖ם דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם אֶחָ֗ד אֶל־כֶּ֙תֶף֙ שַׁ֣עַר הַקָּדִ֔ים פְּנֵ֖י דֶּ֥רֶךְ הַצָּפֹֽן:
And outside the Inner Gate: outside the gate’s hall space, within the Inner Court’s space, as explained at the end of this verse.   ומחוצה לשער הפנימי: ומחוץ לחלל אולם השער לתוך אויר חצר הפנימי כמו שמפורש במקרא בסופו:
the chambers of the choristers: the chambers of the Levites who sing.   לשכות שרים: לשכות לוים משוררים:
and they faced southward: their entrance[s] were towards the south.   ופניהם דרך הדרום: פתחם לצד דרום:
one to the side of the Eastern Gate: One chamber was to the side of the Eastern Gate.   אחד אל כתף שער הקדים: לשכה אחת אל כתף שער הקדים:
facing northward: Its entrance was toward the north.   פני דרך הצפון: ופתחה לצד צפון:
45And he said to me, "This chamber, which faces southward, is for the priests who keep the watch of the Temple.   מהוַיְדַבֵּ֖ר אֵלָ֑י זֹ֣ה הַלִּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֚ר פָּנֶ֙יהָ֙ דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֔וֹם לַכֹּ֣הֲנִ֔ים שֹֽׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת הַבָּֽיִת:
for the priests: who served [in] the Temple. These are apparently the Levite choristers.   לכהנים: משרתי הבית כמדומה הם הלוים המשוררים:
46And the chamber that faces northward is for the priests who keep watch of the altar; they are the sons of Zadok, who, out of the sons of Levi, come near to the Lord and serve Him."   מווְהַלִּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֚ר פָּנֶ֙יהָ֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֔וֹן לַכֹּֽ֣הֲנִ֔ים שֹֽׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּזְבֵּ֑חַ הֵ֣מָּה בְנֵֽי־צָד֗וֹק הַקְּרֵבִ֧ים מִבְּנֵֽי־לֵוִ֛י אֶל־יְהֹוָ֖ה לְשָׁרְתֽוֹ:
47And he measured the Court; its length one hundred cubits and its width one hundred cubits, square, and the alter before the Temple.   מזוַיָּ֨מָד אֶת־הֶֽחָצֵ֜ר אֹ֣רֶךְ | מֵאָ֣ה אַמָּ֗ה וְרֹ֛חַב מֵאָ֥ה אַמָּ֖ה מְרֻבָּ֑עַת וְהַמִּזְבֵּ֖חַ לִפְנֵ֥י הַבָּֽיִת:
And he measured the Court: the interior of the Israelites’ Court [situated] before the Hall and the Temple proper.   וימד את החצר: חלל עזרת ישראל לפני האולם וההיכל:
48And he brought me to the Hall of the Temple, and he measured the pillars of the Hall, five cubits from here and five cubits from there, and the width of the gate, three cubits from here and three cubits from there.   מחוַיְבִאֵנִי֘ אֶל־אֻלָ֣ם הַבַּיִת֒ וַיָּ֙מָד֙ אֵ֣ל אֻלָ֔ם חָמֵ֚שׁ אַמּוֹת֙ מִפֹּ֔ה וְחָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפֹּ֑ה וְרֹ֣חַב הַשַּׁ֔עַר שָׁלֹ֚שׁ אַמּוֹת֙ מִפּ֔וֹ וְשָׁלֹ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ:
to the Hall of the Temple: the Hall of the Heichal.   אל אולם הבית: אולם ההיכל:
and he measured the pillars of the hall: [Heb. אֻלָם אֵל,] like אֶל אֻלָם, the pillars of the hall; the thickness of the sides of the entrance (that look toward the east absent in some editions) he measured from east to west. (And I, the copyist, found in other commentaries as I copied.)   וימד אל אולם: כמו איל אולם עובי כתפות הפתח (הרואה את המזרח סא"א) מדד מן המזרח למערב, (ואנ"י הכות"ב מצאת"י בפירושי"ם אחרי"ם כ"מו שהעתק"תי):
and the width of the gate, three cubits from here, etc.: That was the width of the northern pillar [going] into the hall space to the west. So too was the thickness of the southern pillar which went inside the Hall on the west. And although we learned that (Mid. 4:7): “The wall of the Hall was five [cubits] and the Hall was eleven,” that of the future Temple will only be three, but in the Hall of the Second Temple etc. - absent in some editions.)   ורוחב השער שלשה אמות מפה וגו': הוא עובי האיל הצפוני לתוך חלל הפתח למערב וכן עובי האיל הדרומי לתוך חלל האולם למערב ואף ע"פ שכך שנינו כותל אולם חמש ואולם אחת עשרה שלעתיד לבא אינו אלא שלש אלא שבאולם בית שני וכו' סא"א):
five cubits: That of the Second Temple was the same, for so we learned (Mid. 4:7): “The wall of the Hall was five [cubits] and the Hall was eleven [cubits],” except that there were no [front wall] sides to the entrance on the north and south in the Hall of the Second Temple. The width of the entrance was twenty cubits, just as the width of the Hall, and here it says, “and the width of the gate: three cubits over here and three cubits over there,” (and I do not know how to reconcile it) except [to say] that the width of the front sides of the entrance was three cubits closing in on the space of the entrance here and three cubits there.   חמש אמות: ואף של בית שני היה כן שכן שנינו כותל אולם חמש ואולם אחת עשרה אלא שבאולם בית שני לא היו כתפות לפתח לצפון ולדרום שהיה רוחב הפתח עשרים אמה כרוחב האולם וכאן כתוב ורוחב השער ג' אמות מפה וג' אמות מפה ואינ"י יוד"ע לצד"ד פירוש"ו אלא לרוחב כתפות הפתח ג' אמות סותמין חלל הפתח מכאן וג' אמות מכאן:
49The length of the Hall was twenty cubits and the width was eleven cubits, and with the steps upon which they would ascend to it, and pillars to the posts, one from here and one from there.   מטאֹ֣רֶךְ הָֽאֻלָ֔ם עֶשְׂרִ֣ים אַמָּ֗ה וְרֹ֙חַב֙ עַשְׁתֵּ֣י עֶשְׂרֵ֣ה אַמָּ֔ה וּבַמַּֽעֲל֔וֹת אֲשֶׁ֥ר יַֽעֲל֖וּ אֵלָ֑יו וְעַמֻּדִים֙ אֶל־הָ֣אֵילִ֔ים אֶחָ֥ד מִפֹּ֖ה וְאֶחָ֥ד מִפֹּֽה:
The length of the Hall was twenty cubits: corresponding to the width of the Temple.   אורך האולם עשרים אמה: כנגד רחב ההיכל:
and the width was eleven cubits: from east to west.   ורוחב עשתי עשרה: מן המזרח למערב:
and with the steps upon which they would ascend to it: And they ascended to it by way of the steps, as we learned (Mid. 3:6): “Between the Hall and the altar were twenty-two cubits, and twelve steps were there, the height of each step being one half cubit.”   ובמעלות אשר יעלו אליו: ובמעלות היה הדרך אשר בהם יעלו אליו כמו ששנינו בין האולם ולמזבח כ"ב אמה וי"ב מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה:
and pillars to the posts: instead of Jachin and Boaz (I Kings 7:21) which were in the First Temple.   ועמודים אל האילים: תחת יכין ובועז שהיו במקדש ראשון: