Chapter 27

1Then the word of the Lord came to me, saying:   אוַיְהִ֥י דְבַר־יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר:
2"Now you, son of man, lift up a lament about Tyre.   בוְאַתָּ֣ה בֶן־אָדָ֔ם שָׂ֥א עַל־צֹ֖ר קִינָֽה:
3And you shall say to Tyre: situated on the seaport, trafficker of the peoples to many isles; So said the Lord God: Tyre, you said, 'I am the perfection of beauty.'   גוְאָמַרְתָּ֣ לְצ֗וֹר הַיֹּשֶׁ֨בֶת (כתיב הַיֹּשֶׁ֨בֶתי) עַל־מְבוֹאֹ֣ת יָ֔ם רֹכֶ֙לֶת֙ הָֽעַמִּ֔ים אֶל־אִיִּ֖ים רַבִּ֑ים כֹּ֚ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֔ה צ֕וֹר אַ֣תְּ אָמַ֔רְתְּ אֲנִ֖י כְּלִ֥ילַת יֹֽפִי:
on the seaport: [Heb. מְבוֹאֹתיָם, lit. by the entrance of the sea.] By the port where the ships come up to the wall and the gates. Many large cities are situated by the sea, but they are not a [good] place for a port, and the ships cannot approach them.   על מבואות ים: על הנמל שהספינות באות עד החומה והשערים והרבה כרכין יושבין על הים ואינה מקום נמל ואין הספינות יכולות לקרב אליהם:
the seaport: מְבוֹאֹתיָם is port in Old French, seaport.   מבואות ים: פור"ט בלע"ז:
trafficker of the peoples: So was their custom: the merchants who came there this one from the north, that one from the south were not allowed to conduct commerce with one another. Rather, the inhabitants of the city would purchase from this one and sell to that one.   רוכלת העמים: כך היה מנהגם סוחרים הבאים לה זה מצפון וזה מדרום לא היו רשאין לעשות סחורה זה עם זה אלא יושבי העיר לוקחין מזה ומוכרין לזה:
you said, I am the perfection of beauty: Until now, all [were] saying about Jerusalem (Lam. 2: 15): “the perfection of beauty” ; (ibid.) “the joy of all the earth.” Now you boast, saying, “I am the perfection of beauty,” the ultimate extreme of beauty is incorporated in me.   את אמרת אני כלילת יופי: עד עכשיו הכל אומרי' על ירושלים כלילת יופי (איכה ב׳:ט״ו-ט״ז) משוש כל הארץ (תהילים מ״ח:ג׳) עכשיו את מתגאה לומר אני כלילת היופי סוף גמר היופי כלול בי:
4In the heart of the seas are your borders; your builders perfected your beauty.   דבְּלֵ֥ב יַמִּ֖ים גְּבוּלָ֑יִךְ בֹּנַ֕יִךְ כָּלְל֖וּ יָפְיֵֽךְ:
your builders: [Heb. בֹּנַיִךּ,] your architects, from the word בִּנְיָן, building.   בוניך: ארדכלייך, ל' בנין:
5Of junipers from Senir did they fashion you, all the planks; cedars from Lebanon they took to make a mast on you.   הבְּרוֹשִׁ֚ים מִשְּׂנִיר֙ בָּ֣נוּ לָ֔ךְ אֵ֖ת כָּל־לֻֽחֹתָ֑יִם אֶ֚רֶז מִלְּבָנוֹן֙ לָקָ֔חוּ לַֽעֲשׂ֥וֹת תֹּ֖רֶן עָלָֽיִךְ:
junipers from Senir: Since it was built on the sea and was destroyed by the sea, the prophet compares it to a superior ship whose cargo in its hold was too heavy for it, and which sank by the east wind.   ברושים משניר: לפי שהיתה בנויה בים ובים אבדה המשילה הנביא לספינה משובחת שהכבידו משאה בתוכה וטבעה ברוח קדים:
from Senir:   משניר: טור תלגא:
all the planks: the planks from which the ship was made.   את כל לוחתים: הלוחים שנעשית האניה מהם:
cedars from Lebanon: the name of the forest where the cedars are prevalent.   ארז מלבנון: שם יער שהארזים מצויין בו:
a mast: [Heb. תֹּרֶן.] This is the tall, upright pole that is thrust into the ship, upon which they hang the sail, which is called voile in French. Also, there are holes at its top, through which is drawn the rope by which they pull the ship. [“Pole” is] mast in Old French.   תורן: הוא העץ הזקוף וגבוה התקוע בספינה שבו תולין המפרש שקורין בוייל"א בלע"ז ובו נקבים בראשו שהחבל שמושכין בו הספינה נכנס ויוצא בו מש"ט בלע"ז:
6[Of] oaks from Bashan they made your oars; your rudder they made of ivory inlaid in cypresses from the isles of Kittim.   ואַלּוֹנִים֙ מִבָּ֔שָׁן עָשׂ֖וּ מִשּׁוֹטָ֑יִךְ קַרְשֵׁ֚ךְ עָֽשׂוּ־שֵׁן֙ בַּת־אֲשֻׁרִ֔ים מֵֽאִיֵּ֖י כִּתִּיִּֽים (כתיב כִּתִּיִּֽם) :
oaks: [Heb. אַלוֹנִים,] a kind of tree that does not produce fruit, chesne in Old French.   אלונים: מן עץ סרק שקורין קיישנ"א בלע"ז:
your oars: [Heb. מִשּׁוֹטָיִם.] They are the boards that are wide at the end, with which they guide the ship, rames in French.   משוטיך: הם שרחבים בראשם שמנהיגין בהם האניה ריימ"ש בלע"ז:
your rudder: [Heb. קַרְשֵּׁך, lit. your board.] This is the wide board at the second end of the ship, opposite the mast at the other end, with which they steer the ship in all directions and direct it on its course, and the captain holds it. In the language of the Mishnah (B. B. 91a) קְבַרְנִיט, and in French gouvernail, rudder.   קרשך: הוא הקרש הרחב שבראש השני של ספינה אל מול התורן שבראשה אשר בו מהפכין את הספינה לכל צדדיה ומכוונין אותה אל הדרך ורב החובל אוחז בו ובלשון משנה קברניט ובלשון לעז גובריינא"ל:
they made of ivory inlaid in cypresses: [Heb. שֵּׁן בַּת-אֵשֻּׁרִים.] It is impossible for it to be of anything but wood, and this is בּתאשּׁרים, as if it were one word, an expression of (Isa 41:19): “firs and cypresses (וּתְאַשּׁוּר).” Both of them, Jonathan rendered אֶשּׁכְּרוֹעִן. He compares the rudder of Tyre to a rudder of cypress inlaid with ivory [and] with nails for beauty and strength, for so did Jonathan render: boards of cypresses inlaid with ivory, בֵּיתחוֹפָאָה לְאִתְיָטְרוּן, so that its cover should not fall. However, Jonathan explained this rudder as applying to the city, concerning the boards of its gates.   עשו שן בת אשורים: א"א לו להיות אלא של עץ וזהו בת אשורים כאלו הוא תיבה אחת לשון תדהר ותאשור (ישעיהו מ״א:י״ט) שניהם ת"י אשכרועין ואת קברניטה של צור המשיל לקרש של אשכרוע מצופה בשן ע"י מסמרים לנוי ולחוזק כי כן תרגם יונתן דפין דאשכרועין מכבשין בשן דפיל בית חופאה לא תיטרון כסויה לא יפול אבל יונתן פירש הקברניט הזה לפי עניין העיר על קרשי שעריה:
7Linen with embroidery from Egypt was your sail, to be to you for a staff, blue and purple from the isles of Elishah was your covering.   זשֵׁ֣שׁ בְּרִקְמָ֚ה מִמִּצְרַ֙יִם֙ הָיָ֣ה מִפְרָשֵׂ֔ךְ לִֽהְי֥וֹת לָ֖ךְ לְנֵ֑ס תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן מֵֽאִיֵּ֥י אֱלִישָׁ֖ה הָיָ֥ה מְכַסֵּֽךְ:
Linen with embroidery: linen cloth made with pictures and embroideries.   שש ברקמה: נגד שש עשוי בציורי רקמות:
your sail: [Heb. מִפְרָשֵּׂךּ,] that which is called voile in French, a sail.   מפרשך: הוא שקורין בל"א סיג"ל ובלשונינו בווייל"א בלע"ז:
to be to you for a staff: to spread it on the pole of cedar and to raise it on the mast. נֵס is in the language of the Mishnah כְּלוֹנֵס, and in French perche, pole, rod.   להיות לך לנס: לפורשו על כלונס הארז ולהגביהו על התורן, נס בלשון משנה כלונס ובלע"ז פורקא:
was your covering: as a tent and a roof over the entire surface of the ship.   היה מכסך: לאהל ולגג על פני כל האניה:
8The dwellers of Sidon and Arvad were your oarsmen; your wise men, O Tyre, were within you; they are your mariners.   חיֹֽשְׁבֵ֚י צִידוֹן֙ וְאַרְוַ֔ד הָי֥וּ שָׁטִ֖ים לָ֑ךְ חֲכָמַ֚יִךְ צוֹר֙ הָ֣יוּ בָ֔ךְ הֵ֖מָּה חֹֽבְלָֽיִךְ:
were your oarsmen: [Heb. שָּׁטִים,] those who hold your oars to guide you.   היו שטים לך: תופסי משוטיך להנהיגך:
your mariners: those who hold the rudder to direct and straighten the ship.   חובליך: אוחזי הקברניט לכוין וליישר האניה:
9The elders of Gebal and her wise men were within you, who repaired your cracks; all the ships of the sea and their mariners were within you, to guarantee your necessities.   טזִקְנֵ֨י גְבַ֚ל וַֽחֲכָמֶ֙יהָ֙ הָ֣יוּ בָ֔ךְ מַֽחֲזִיקֵ֖י בִּדְקֵ֑ךְ כָּל־אֳנִיּ֨וֹת הַיָּ֚ם וּמַלָּֽחֵיהֶם֙ הָ֣יוּ בָ֔ךְ לַֽעֲרֹ֖ב מַֽעֲרָבֵֽךְ:
The elders of Gebal: [who were] skillful builders, as it is said (I Kings 5:32): “and Hiram’s builders and the Gebalites.”   זקני גבל: אומני הבנין כמו שנאמר ובוני חירום והגבלים (מלכים א ה׳:ל״ב):
who repaired your cracks: [Heb. מַחַזִיקִי, lit. strengthen,] repaired your cracks so that no water should enter them, apiye[ce] tans ta crevaze in Old French, repairing your crack.   מחזיקי בדקך: מתקני בדקך שלא יכנסו בהם המים אפייטונ"ט טאקראוצ"א בלע"ז:
all the ships of the sea and their mariners: [Heb. וּמַלָחֵיהֶם,] their sailors.   כל אניות הים ומלחיהם: הספנים שלהם:
were within you: They were around you to sail to the distant countries to bring the merchandise into your midst.   היו בך: היו סביבך לשוט אל המדינות הרחוקות להביא הסחור' לתוכך:
to guarantee your necessities: [Heb. לַעֲרֹב מַעֲרָבֵךּ,] an expression of guaranteeing. These are all a person’s necessities, by which he lives; and his money is his guarantee and his salvation for his lifetime, garantie in French.   לערוב מערבך: ל' ערובה הם כל צורכי האדם שהוא חי בהם וממונו הוא ערובתו והצלתו לחייו גרנטיא"ה בלע"ז:
10Persia, Lud, and Put were in your army, your warriors; shield and helmet they hung in you, they provided your beauty.   יפָּרַ֨ס וְל֚וּד וּפוּט֙ הָי֣וּ בְחֵילֵ֔ךְ אַנְשֵׁ֖י מִלְחַמְתֵּ֑ךְ מָגֵ֚ן וְכוֹבַע֙ תִּלּוּ־בָ֔ךְ הֵ֖מָּה נָֽתְנ֥וּ הֲדָרֵֽךְ:
11The children of Arvad and your army upon your walls around and Gammadim were in your towers; their quivers they heaped on your walls around, they perfected your beauty.   יאבְּנֵ֧י אַרְוַ֣ד וְחֵילֵ֗ךְ עַל־חֽוֹמוֹתַ֙יִךְ֙ סָבִ֔יב וְגַ֨מָּדִ֔ים בְּמִגְדְּלוֹתַ֖יִךְ הָי֑וּ שִׁלְטֵיהֶ֞ם תִּלּ֚וּ עַל־חֽוֹמוֹתַ֙יִךְ֙ סָבִ֔יב הֵ֖מָּה כָּֽלְל֥וּ יָפְיֵֽךְ:
The children of Arvad and your army: [Heb. וְחֵילֵךּ,] the rest of the army of people who dwell within you.   בני ארוד וחילך: ושאר חיל בני אדם היושבים בתוכך:
and Gammadim: Jonathan rendered: and also Cappadocians. I heard in the name of Rabbi Menachem that because they dive into the sea as far as the deep and estimate (גֹמְדֵי) the cubits of its depth, they are called Gammadim. Others explain that they are dwarfs and fit into the measure of a cubit.   וגמדים: ת"י ואף קפוטקאי שמעתי משמו של רבי מנחם על שם שיורדין בים עד התהום משערי גומדי אמות עומקה נקראו גמדים אנדוי"ש בלע"ז ויש פותרים שהם ננסים ונכנסין במדת אמה:
their quivers: [Heb. שִּׁלֻטֵיהֶם,] These are the quivers in which they would put arrows, like (Jer. 51:11): “Polish the arrows, fill the quivers (הַשְּׁלָטִים),” cuyvrin[e] in Old French, quivers.   שלטיהם: הם אשפות שנותנין בהם חצים כמו (ירמיה כא) הברו החיצים מלאו השלטים קויכרינ"ה בלע"ז:
they heaped: [Heb. תִּלוּ,] many heaps upon heaps תִּלִים) (תִּלֵי.   תלו: הרבה תלי תלים:
12Tarshish was your merchant because of the multitude of all riches; with silver, iron, tin, and lead, they provided your aid.   יבתַּרְשִׁ֥ישׁ סֹֽחַרְתֵּ֖ךְ מֵרֹ֣ב כָּל־ה֑וֹן בְּכֶ֚סֶף בַּרְזֶל֙ בְּדִ֣יל וְעוֹפֶ֔רֶת נָֽתְנ֖וּ עִזְבוֹנָֽיִךְ:
Tarshish: a sea named Tarshish.   תרשיש: ים ששמה תרשיש:
with the multitude of all wealth: that was in your midst. The merchants were confident that they would find in you the merchandise fit for them.   מרוב כל הון: שהיה בתוכך ובטוחים הסוחרים שימצאו בך סחורה הראויה להם:
tin:   בדיל: אשטיי"ן בלע"ז:
your aid: [Heb. עִזְבוֹנָיִךּ,] your strength and your aid, like (Neh. 3:8): “and they strengthened Jerusalem to the… wall,” and a person’s money is his strength. which sets him up on his feet.   עזבוניך: חוזקיך ועוזרך כמו (נחמיה ג׳:ח׳) ויעזבו את ירושלים עד החומה וממונו של אדם הוא חזקו המעמידו על רגליו:
13Javan, Tubal, and Meshech-they were your peddlers; with living people and copper vessels, they gave your necessities.   יגיָוָ֚ן תּוּבַל֙ וָמֶ֔שֶׁךְ הֵ֖מָּה רֹֽכְלָ֑יִךְ בְּנֶ֚פֶשׁ אָדָם֙ וּכְלֵ֣י נְחֹ֔שֶׁת נָֽתְנ֖וּ מַֽעֲרָבֵֽךְ:
with living people: male and female slaves to sell.   בנפש אדם: עבדים ושפחות למכור:
14From the house of Togarmah, steeds, horsemen, and mules gave your strength.   ידמִבֵּ֖ית תּֽוֹגַרְמָ֑ה סוּסִ֚ים וּפָֽרָשִׁים֙ וּפְרָדִ֔ים נָֽתְנ֖וּ עִזְבוֹנָֽיִךְ:
15The children of Dedan were your peddlers; the dwellers of many islands [brought] the merchandise of your place; horns, ivory, and peacocks they brought you as a gift.   טובְּנֵ֚י דְדָן֙ רֹֽכְלַ֔יִךְ אִיִּ֥ים רַבִּ֖ים סְחֹרַ֣ת יָדֵ֑ךְ קַרְנ֥וֹת שֵׁן֙ וְהָבְנִ֔ים (כתיב וְהָובְנִ֔ים) הֵשִׁ֖יבוּ אֶשְׁכָּרֵֽךְ:
your place: [Heb. יָדִךּ, lit. your hand,] your place.   ידך: מקומך:
horns, ivory, and peacocks: horns of ibexes, bones of elephants, and peacocks, birds called paon in French.   קרנות שן והבנים: קרני יעלים ועצמות פיל וטווסים עופות ששמן פאו"ן בלע"ז:
brought you as a gift: [Heb. הֵשִּׁיבוּ אֶשְּׁכָּרֵךּ,] brought your gift.   השיבו אשכרך: הביאו לך תשורה:
16Aram was your merchant because of the multitude of your works; with carbuncle, purple cloth, embroidery, fine linen, precious stones, and pearls, they gave into your treasure houses.   טזאֲרָ֥ם סֹֽחַרְתֵּ֖ךְ מֵרֹ֣ב מַֽעֲשָׂ֑יִךְ בְּ֠נֹפֶךְ אַרְגָּמָ֨ן וְרִקְמָ֚ה וּבוּץ֙ וְרָאמ֣וֹת וְכַדְכֹּ֔ד נָֽתְנ֖וּ בְּעִזְבוֹנָֽיִךְ:
Aram was your merchant: [dealing] with the precious stones mentioned in the verse, and “purple cloth, embroidery, and fine linen.”   ארם סוחרתך: באבנים טובות האמורות במקרא וארגמן ורקמה ובוץ:
because of the multitude of your works: because they knew that your princes and dignitaries accumulate many works of beauty and glory for [use as] ornaments   מרוב מעשיך: מתוך שהיו יודעים בנשיאיך ושריך שמראין להם מעשה נוי ותפארת לתכשיט:
with carbuncle: [Heb. שְּׁנֹפֶךּ,] e c(h)arbuncle in Old French.   בנופך: איקרבונקל"א בלעז:
17Judea and the land of Israel-they are your peddlers; with wheat of Minnith, balsam trees, honey, oil, and balm, they gave your necessities.   יזיְהוּדָה֙ וְאֶ֣רֶץ יִשְׂרָאֵ֔ל הֵ֖מָּה רֹֽכְלָ֑יִךְ בְּחִטֵּ֣י מִ֠נִּית וּפַנַּ֨ג וּדְבַ֚שׁ וָשֶׁ֙מֶן֙ וָצֹ֔רִי נָֽתְנ֖וּ מַֽעֲרָבֵֽךְ:
with wheat of Minnith: the name of a place that produced wheat of high quality, like (Jud. 11:33): “until you come to Minnith.” Midrash Aggadah (source unknown) [explains it as] good, thick wheat kernels, which are sold by number. Jonathan renders: בִּחִטֵי רִיחוּשּׁ expression for a gathering of many numbers, troche in Old French, bundle, bunch. A similar word appears in Pesikta [d’Rav Kahana, p. 184b]: “Just as the myrtle is crowded (רָחוּשּׁ) with leaves, so was Leah crowded with sons.” But I do not know what it [wheat of Minnith] is. In the name of Rabbi Simon, I heard that he found in a Bible with a Jerusalem Targum בְּחִטֵי מִנִיתוּפַנַג rendered: בְּחוּשְּׁלָא וְקֲלְמָא. Now, שַּׁעֲרֵי דְחוּשְּׁלָא, which is found in the Talmud (Yoma 79a), is explained as: peeled barley. I say, however, that “Minnith” is an expression of portions (מָנוֹת), prepared food. Even according to its vocalization with a “dagesh,” Jonathan is wont to translate a word sometimes according to its apparent meaning and sometimes according to its midrashic meaning. So did he render (below 39:16): “And also the name of the city shall be Hamonah (הֲמוֹנָה).” Although we punctuate the name הֲמוֹנָה without a “mappiq hey” (הֱמוֹנָה), [with a “mappiq hey” (pronounced) הֲמוֹנָה would mean “her multitude” with a silent “hey” it means simply “a multitude.”] Jonathan paraphrases: And also there, the slain of the city whose multitude is great will be cast.   בחטי מנית: שם מקום שחיטיה יפות כמו עד בואך מנית (שופטים יח) ומדרש אגדה חטין יפין וגסין הנמכרים במניין ויונתן תרגם בחטי ריחוש לשון קבוצת מניינים הרבה טרוקא"ס בלע"ז וחבירו בפסיקתא מה הדם רחוש בעלין אף לאה רחושה בבנים ולא ידעתי מהו מפי רבי שמעון מצאתי שמצא במקרא תרגום ירושלמי בחיטי מנית ופנג דחושלא וקלמא שערי דחושלא שבגמרא אנו שונים שעורים קלופים ואומר אני מנית לשון מנות מאכל מזומן ואף לפי נקוד דגש דרכו של יונתן לתרגם התיבה פעם משמעה פעם מדרשה כן תרגם וגם שם העיר המונה אנו נוקדים שם והמונה לא מפיק ה"א ותרגם אף לתמן יתרמון קטולי קרתא דסגיאין איתרגושתהא:
balsam trees: [Heb. פַנַג.] I saw in the book of Joseph the priest (Josiphon vol. 1 p.155 ch. 36 Flusser): The balsam tree is “pannag,” and they were found in Jericho, and because of the fragrant scent, it [the city] is called Jericho [יְרִיחוֹ from רֵיחַ, scent], balsme in Old French.   ופנג: ראיתי בספר יוסף הכהן עץ אפרסמון הוא פנג והיו מצויין ביריחו ועל שם ריח הטוב נקראת יריחו באלסמ"א בלע"ז:
18Damascus was your merchant because of the multitude of your works, because of the multitude of all riches, with white wine and white wool.   יחדַּמֶּ֧שֶׂק סֹֽחַרְתֵּ֛ךְ בְּרֹ֥ב מַֽעֲשַׂ֖יִךְ מֵרֹ֣ב כָּל־ה֑וֹן בְּיֵ֥ין חֶלְבּ֖וֹן וְצֶ֥מֶר צָֽחַר:
with white wine: [Heb. בְּיֵין חֶלְבּוֹן,] cooked white wine, and Menachem (p. 89) connects it with (Ps. 147:14): “the best (חֵלֶב) of the wheat,” an expression of goodness   ביין חלבון: יין לבן מבושל ומנחם חברו עם חלב חטים (תהלים קמו) ל' טוב:
and white wool: [Heb. צָחֹר.] [Jonathan renders:] “fine white covered wool.” On the day the lamb is born, and its mother cleanses it by licking it, they make a cover and wrap it around it with clasps so that that its wool be clean.   וצמר צחר: ועמר מלת כבינא ביום שנולד הטלה וטהרתו אמו בלחיכתה עושין כסות ומכבנין אותו סביבו בקרסים כדי שיהא צמרו נקי:
and white: צָחֹר means white, like (Jud. 5:10): "white (צִחוֹרוֹת) donkeys.   צחר: לבן כמו אתונות צחורות (שופטים ה):
19Vedan and Javan gave spun silk into your treasure houses, iron wrought into ingots, cassia and calamus was in your stores.   יטוְדָ֚ן וְיָוָן֙ מְאוּזָּ֔ל בְּעִזְבוֹנַ֖יִךְ נָתָ֑נּוּ בַּרְזֶ֚ל עָשׁוֹת֙ קִדָּ֣ה וְקָנֶ֔ה בְּמַֽעֲרָבֵ֖ךְ הָיָֽה:
Vedan and Javan: They are states.   ודן ויון: מדינות הם:
spun silk: [Heb. מְאוּזָל,] spun silk thread.   מאוזל: מטוה של שיראין:
iron wrought into ingots: [Heb. עָשּׁוֹת,] made like ingots (עֲשָּׁשִּׁיוֹת) mas(s)es or mas(s)iz in Old French, ingots, massive, and that is iron of Cush.   ברזל עשות: עשוי כעששיות מש"ש בלעז והוא פרזלא הנדואה:
20Dedan was your trafficker; in precious raiment for chariots.   כדְּדָן֙ רֹֽכַלְתֵּ֔ךְ בְבִגְדֵי־חֹ֖פֶשׁ לְרִכְבָּֽה:
in precious raiments for chariots: [lit. in raiments of freedom for riding, translated according to the Targum as] in precious raiments for chariots.   בבגדי חופש לרכבה: בלבוש דיקר לרתיכין:
21Arabia and all the princes of Kedar-they are the merchants of your place; with lambs, rams, and he-goats-with them did they deal with you.   כאעֲרַב֙ וְכָל־נְשִׂיאֵ֣י קֵדָ֔ר הֵ֖מָּה סֹֽחֲרֵ֣י יָדֵ֑ךְ בְּכָרִ֚ים וְאֵילִם֙ וְעַתּוּדִ֔ים בָּ֖ם סֹֽחֲרָֽיִךְ:
with lambs: [Heb. בְכָרִים,] lambs. Jonathan renders: with cattle, and so too did he render (II Kings 3:4): “one hundred thousand bulls,” (כָּרִים) of Mesha, king of Moab.   בכרים: כבשים ויונתן תרגם בתורין וכן תרגם מאה אלף כרים דמישע מלך מואב (מלכים ב ג׳:ד׳):
22The traffickers of Sheba and Raamah-they were your traffickers; with the best of all spices and with all precious stones and gold they gave your merchandise.   כברֹכְלֵ֚י שְׁבָא֙ וְרַעְמָ֔ה הֵ֖מָּה רֹֽכְלָ֑יִךְ בְּרֹ֨אשׁ כָּל־בֹּ֜שֶׂם וּבְכָל־אֶ֚בֶן יְקָרָה֙ וְזָהָ֔ב נָֽתְנ֖וּ עִזְבוֹנָֽיִךְ:
23Haran, Canneh, and Eden, the traffickers of Sheba; Assyria and Media were your traffickers.   כגחָרָ֚ן וְכַנֵּה֙ וָעֶ֔דֶן רֹֽכְלֵ֖י שְׁבָ֑א אַשּׁ֖וּר כִּלְמַ֥ד רֹֽכַלְתֵּֽךְ:
Assyria and Media: [Heb. אַשּׁוּר כִּלְמַד.] Jonathan renders: the states of Assyria and Media.   אשור כלמד: י"ת מדינן אשור ומדי:
24They were your traffickers with adornments, with wraps of blue cloth and embroidery, and with treasures kept in chests, tied with ropes, enclosed in myrtle wood-in them was your merchandise.   כדהֵ֚מָּה רֹֽכְלַ֙יִךְ֙ בְּמַכְלֻלִ֔ים בִּגְלוֹמֵי֙ תְּכֵ֣לֶת וְרִקְמָ֔ה וּבְגִנְזֵ֖י בְּרֹמִ֑ים בַּֽחֲבָלִ֧ים חֲבֻשִׁ֛ים וַֽאֲרֻזִ֖ים בְּמַרְכֻּלְתֵּֽךְ:
with adornments: [Heb. בְּמַכְלֻלִים,] with things that are for adornment (מכלול), paramenz in Old French, adornments, jewelry, and what are the adornments? Wraps of embroidered blue cloth.   במכלולים: בדברים שהם למכלול פרמונ"ט בלע"ז ומה הם המכלולים גלומי תכלת ורקמה טליתות של תכלת מרוקמות:
and with treasures kept in chests: With beautiful adornments that are kept in chests called escrin in Old French, (ecrin in modern French). They are covered with leather and decorated for beauty with sorts of nails forming rows and pictures, and they are called קַמְטְרַיָא in Aramaic and בְּרוֹמִים in Hebrew, and they are tied and bound with linen ropes for beauty.   ובגנזי ברומים: בתכשיטי פאר שגונזין אותן בארגזין שקורין אשקרי"ן בלע"ז והם מחופין עור ומצוירין לנוי במיני מסמרין שורות שורות וציורין והם בלשון ארמי קמטרין ובלשון עברי ברומים והם חבושין ואסורין בחבלי בוץ לנוי:
and [enclosed in] myrtle wood: Jonathan renders: myrtle wood. Those chests were placed in chests of myrtle wood, and they would bring them into the outer chests and the chest within them, and so too, the ornaments that were inside the chests; everything all together for merchandising. This is the meaning of the wording in brief: and with treasures [kept] in chests, tied with ropes and [enclosed in] cedar wood, for the בְּרוֹמִים are the chests, and they were tied with ropes and placed in chests of myrtle, which is a species of cedar. And the adornments that were inside the chests, Jonathan calls וְכוּשּׁפִּין דְאַרְזָא בְּאִימְלִין דִּי זָהְרָיִתָא adornments that require good watching (זְהִירוּת), [i.e.,] בְּקוֹמְטְרִין דְמֲחֲתִין that were placed in chests. And the word מִגְדָּל in the Targum is like what we learn: a box and a chest (מִגְדָּל) schafreite in Middle High German, clothes chest, cupboard. [In some editions] armaise in Old French.   וארוזים: ת"י אעי הדסים אותן ארגזים היו נתונין במגדלי עץ הדס ומביאין אותן לתוך המגדלין והקמטראות שבתוכן והתכשיטין שבתוך הקמטראות הכל יחד לסחורה וכה פתרון הלשון בלשון קצרה ובגנזי ברומים החבושים בחבלים וארוזים בתוך עץ ארז שהברומים הם הקמטראות והיו אסורים בחבלים ונתונים במגדלי הדס שהיא ממיני ארז ומכלולים שבתוך הברומים קרא יונתן וכושפין דארזא באימלין די זהריתא תכשיטין הצריכין שמירה נאה דמחתין בקומטרין מונחים בקמטראות והמגדלים שבתרגום כמו שאנו שונין תיבה ומגדל שיפרייט"ש בלע"ז:
25Ships of Tarshish were your plains, and you were filled, you became very heavy in the heart of the seas.   כהאֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֔ישׁ שָֽׁרוֹתַ֖יִךְ מַֽעֲרָבֵ֑ךְ וַתִּמָּֽלְאִ֧י וַתִּכְבְּדִ֛י מְאֹ֖ד בְּלֵ֥ב יַמִּֽים:
Ships… your plains: [Heb. שָּׁרוֹתַיִךּ.] They were to you as a plain and a flat terrain. Just as the flat terrain is a paved road, upon which to bring merchandise to a city situated on dry land, the ships of Tarshish were for you instead of them (sic) as a highway for bringing your merchandise into your midst.   אניות תרשיש: שרותיך הם היו לך לערבה ומישור כשם שהמישור הוא דרך כבושה להביא בו סחורה לעיר היושבת ביבשה היו לך תחתם אניות תרשיש מסילה להביא מערבך לתוכך:
your plains: [Heb. שָּׁרוֹתַיִךּ,] an expression for Sharon and flat terrain. A similar instance is (Jer. 5:10): “Ascend upon its rows בְּשָׁרוֹתֶיהָ.”   שרותיך: לשון שרון ומישור ודוגמתו עלו בשרותיה (ירמיה ה):
and you were filled and you became very heavy: They brought a great burden into your midst and made your load too heavy.   ותמלאי, ותכבדי מאד: הביאו לתוכך משא רב והכבידו משאך יותר מדאי:
26In the abundant waters, your oarsmen brought you; the east wind broke you in the heart of the seas.   כובְּמַ֚יִם רַבִּים֙ הֱבִיא֔וּךְ הַשָּׁטִ֖ים אוֹתָ֑ךְ רוּחַ הַקָּדִ֔ים שְׁבָרֵ֖ךְ בְּלֵ֥ב יַמִּֽים:
In the abundant waters, your oarsmen brought you: After the manner of the large ships, which they send into the midst of the sea. And since you are filled and are too heavy, the east wind will come and shatter you in the heart of the seas. As regards the comparison of the city: since you were filled with wealth, your heart became haughty, and retribution will befall you.   במים רבים הביאוך השטים אותך: כדרך האניות הגדולו' שמפליגין אותן לתוך פלגום הים ומתוך שנתמלאת וכבדת בא רוח הקדים ושברך בלב ימים ולענין דוגמת העיר מתוך שנתמלאת עושר גבה לבך ובא עליך פורענות:
27Your wealth, your possessions, your merchandise, your sailors, and your mariners, those who strengthen your cracks, and those who do commerce with your merchandise, and all your warriors that are in you and in all your company that is in your midst, will fall into the heart of the sea on the day of your downfall.   כזהוֹנֵךְ֙ וְעִזְבוֹנַ֔יִךְ מַֽעֲרָבֵ֕ךְ מַלָּחַ֖יִךְ וְחֹֽבְלָ֑יִךְ מַֽחֲזִיקֵ֣י בִדְקֵ֣ךְ וְֽעֹרְבֵ֣י מַֽ֠עֲרָבֵךְ וְכָל־אַנְשֵׁ֨י מִלְחַמְתֵּ֜ךְ אֲשֶׁר־בָּ֗ךְ וּבְכָל־קְהָלֵךְ֙ אֲשֶׁ֣ר בְּתוֹכֵ֔ךְ יִפְּלוּ֙ בְּלֵ֣ב יַמִּ֔ים בְּי֖וֹם מַפַּלְתֵּֽךְ:
28To the sound of the cry of your mariners, the neighboring districts will quake.   כחלְק֖וֹל זַֽעֲקַ֣ת חֹֽבְלָ֑יִךְ יִרְעֲשׁ֖וּ מִגְרֹשֽׁוֹת:
the neighboring districts: [Heb. מִגְרשּׁוֹת,] like (Num. 35:2): “and open land (וּמִגְרָשּׁ) for the cities.”   מגרשות: כמו מגרשי העיר:
29And all who grasp an oar, oarsmen, all the mariners of the sea, will disembark from their ships; they will stand upon the land.   כטוְֽיָרְד֞וּ מֵֽאֳנִיּֽוֹתֵיהֶ֗ם כֹּל תֹּֽפְשֵׂ֣י מָשׁ֔וֹט מַלָּחִ֕ים כֹּ֖ל חֹֽבְלֵ֣י הַיָּ֑ם אֶל־הָאָ֖רֶץ יַֽעֲמֹֽדוּ:
they will stand upon the land: What use have we anymore with ships? Where shall we take our wares from now on?   אל הארץ יעמודו: מה לנו עוד באניות להיכן נוליך סחורה עוד:
30And they will cause their voice to be heard over you and cry out bitterly; they will cast up dust upon their heads; they will wallow in ashes.   לוְהִשְׁמִ֚יעוּ עָלַ֙יִךְ֙ בְּקוֹלָ֔ם וְיִזְעֲק֖וּ מָרָ֑ה וְיַֽעֲל֚וּ עָפָר֙ עַל־רָ֣אשֵׁיהֶ֔ם בָּאֵ֖פֶר יִתְפַּלָּֽשׁוּ:
they will wallow: [Heb. יִתְפַלָשּׁוּ,] they will roll.   יתפלשו: יתגלגלו:
31And they will tear out their hair because of you, and they will gird themselves with sackcloth and weep over you with a bitter soul, with a bitter lamentation.   לאוְהִקְרִ֚יחוּ אֵלַ֙יִךְ֙ קָרְחָ֔א וְחָֽגְר֖וּ שַׂקִּ֑ים וּבָכ֥וּ אֵלַ֛יִךְ בְּמַר־נֶ֖פֶשׁ מִסְפֵּ֥ד מָֽר:
32And they will lift up over you with their wailing a lamentation, and they will lament over you, "Who is like Tyre, as Dummah in the midst of the sea?"   לבוְנָֽשְׂא֨וּ אֵלַ֚יִךְ בְּנִיהֶם֙ קִינָ֔ה וְקֽוֹנְנ֖וּ עָלָ֑יִךְ מִ֣י כְצ֔וֹר כְּדֻמָּ֖ה בְּת֥וֹךְ הַיָּֽם:
And they will lift up over you with their wailing: [Heb. בְּנִיהֶם,] with their wailing.   ונשאו אליך בניהם: בנהי שלהם:
“as Dummah”: [Heb. כְּדֻמָּה.] This was the name of the heads of Edom, as the matter is stated (Isa. 21:11): “The harsh prophecy about Dumah (דּוּמָה).”   כדומה: כך היה שם ראשי אדום כענין שנאמר משא דומה (ישעיהו כ״א:י״א) וי"ת לית דדמי לה:
“as Dummah”: Jonathan renders: There is none like (דָמֵי) as one of her likeness (כַּדוֹמָה).   כדומה: כדוגמתה:
33When your merchandise came out of the sea, you sated many peoples; with the abundance of your riches and your possessions you made rich the kings of the earth.   לגבְּצֵ֚את עִזְבוֹנַ֙יִךְ֙ מִיַּמִּ֔ים הִשְׂבַּ֖עַתְּ עַמִּ֣ים רַבִּ֑ים בְּרֹ֚ב הוֹנַ֙יִךְ֙ וּמַ֣עֲרָבַ֔יִךְ הֶֽעֱשַׁ֖רְתְּ מַלְכֵי־אָֽרֶץ:
When your merchandise came out, etc.: All this they will lament over you in their lamentation.   בצאת עזבוניך וגו': כל זה יקוננו עליך בקינתם:
34At the time you are broken by the seas in the depth of the water, your possessions and all your company will have fallen into your midst.   לדעֵ֛ת נִשְׁבֶּ֥רֶת מִיַּמִּ֖ים בְּמַֽעֲמַקֵּי־מָ֑יִם מַֽעֲרָבֵ֥ךְ וְכָל־קְהָלֵ֖ךְ בְּתוֹכֵ֥ךְ נָפָֽלוּ:
35All the island dwellers are astounded over you, and their kings were seized by trembling; their faces were angry.   להכֹּל יֹֽשְׁבֵ֣י הָֽאִיִּ֔ים שָֽׁמְמ֖וּ עָלָ֑יִךְ וּמַלְכֵיהֶם֙ שָׂ֣עֲרוּ שַׂ֔עַר רָֽעֲמ֖וּ פָּנִֽים:
their faces were angry: [Heb. רָעֲמוּ פָּנִים,] angry faces, and so (I Sam. 1:6): “in order to make her complain (הַרְעִימָהּ),” and so every expression of complaint is called תּוּרְעֲמָתָא.   רעמו פנים: זעומי פנים וכן בעבור הרעימה (שמואל א א׳:ו׳) וכן כל תלונה תורעמתא:
36Merchants of the peoples hissed over you; you were a terror, and will be no more, forever."   לוסֹֽחֲרִים֙ בָּ֣עַמִּ֔ים שָֽׁרְק֖וּ עָלָ֑יִךְ בַּלָּה֣וֹת הָיִ֔ית וְאֵינֵ֖ךְ עַד־עוֹלָֽם:
hissed: [Heb. שָּׁרְקוּ,] sibler in old French, to whistle. So do people whistle about a thing that has disappeared.   שרקו: שובלי"ר בלעז כך שורקין על דבר שחלף והלך לו: