ב"ה

27 Cheshvan

 Advanced
Autoplay Next

27 Cheshvan

Click here for more classes by Rabbi Schapiro.
Dedicated in loving memory of Rabbi Lipa Schapiro, of blessed memory.