Chapter 7

1My son, keep my sayings, and hide my commandments with you.   אבְּנִי שְׁמֹ֣ר אֲמָרָ֑י וּ֜מִצְו‍ֹתַ֗י תִּצְפֹּ֥ן אִתָּֽךְ:
2Keep my commandments and live, and my instruction like the apple of your eyes.   בשְׁמֹ֣ר מִצְו‍ֹתַ֣י וֶחְיֵ֑ה וְ֜תוֹרָתִ֗י כְּאִישׁ֥וֹן עֵינֶֽיךָ:
like the apple of your eyes: The pupil of the eye, which is like darkness, like the darkness of night.   ותורתי כאישון עיניך: שחור של עין שהוא דומה לחשך כמו אישון לילה:
3Bind them on your fingers; inscribe them on the tablet of your heart.   גקָשְׁרֵ֥ם עַל־אֶצְבְּעֹתֶ֑יךָ כָּ֜תְבֵ֗ם עַל־ל֥וּחַ לִבֶּֽךָ:
4Say to wisdom, "You are my sister," and you shall call understanding a kinsman;   דאֱמֹ֣ר לַֽ֖חָכְמָה אֲחֹ֣תִי אָ֑תְּ וּ֜מֹדָע לַבִּינָ֥ה תִקְרָֽא:
“You are my sister”: (Draw her near to you.)   (אחותי את: קרבנה אליך):
a kinsman: Heb. מדע, a kinsman, as in (Ruth 3:2): “Boaz our kinsman (מדעתנו),” our close relative; i.e., draw her near to you always.   ומודע: קרוב כמו בועז מודעתנו קרובנו (רות ג) כלומר קרבנה אצלך תמיד:
5to guard you from a strange woman, from an alien woman who talks smoothly.   הלִשְׁמָרְךָ מֵאִשָּׁ֣ה זָרָ֑ה מִ֜נָּכְרִיָּ֗ה אֲמָרֶ֥יהָ הֶחֱלִֽיקָה:
6For from the window of my house, through my lattice I gazed,   וכִּי בְּחַלּ֣וֹן בֵּיתִ֑י בְּעַ֖ד אֶשְׁנַבִּ֣י נִשְׁקָֽפְתִּי:
7and I saw among the simple-I discerned among the youths-a lad devoid of sense,   זוָאֵ֤רֶא בַפְּתָאיִ֗ם אָ֘בִ֤ינָה בַבָּנִ֗ים נַ֣עַר חֲסַר־לֵֽב:
I discerned: Heb. אבינה, I discerned and I saw.   אבינה: הבחנתי וראיתי:
8crossing the street next to her corner, and he walks on the way to her house.   חעֹבֵ֣ר בַּ֖שּׁוּק אֵ֣צֶל פִּנָּ֑הּ וְדֶ֖רֶךְ בֵּיתָ֣הּ יִצְעָֽד:
next to her corner: The corner of the harlot and of the pagan house of worship.   אצל פנה: פנה של זונה ועבודת גילולים:
9In the twilight, in the evening of the day, in the pitch darkness of the night.   טבְּנֶֽשֶׁף־בְּעֶ֥רֶב י֑וֹם בְּאִישׁ֥וֹן לַ֜֗יְלָה וַאֲפֵלָֽה:
10And behold a woman [was coming] toward him, the nakedness of a harlot with her heart besieged.   יוְהִנֵּ֣ה אִ֖שָּׁה לִקְרָאת֑וֹ שִׁ֥ית ז֜וֹנָ֗ה וּנְצֻ֥רַת לֵֽב:
And behold a woman: As its apparent meaning. Another explanation: One of the enticers.   והנה אשה: כמשמעה, ד"א אחד מן אפיקורסים:
the nakedness of a harlot: Heb. שית, as in (II Sam. 10:4): “their buttocks (שתותיהם),” i.e., the nakedness of a harlot.   שית זונה: כמו שתותיהם (שמואל ב' י') כלומר ערות זונה:
with her heart besieged: Heb. ונצרת לב. As a besieged city is surrounded by bulwarks, so is this one’s heart surrounded by lewdness and foolishness.   ונצורת לב: כמו עיר נצורה (ישעיה א) המוקפת כרכום וכן לבה של זו מזקפת זימה אולת:
11She is bustling and rebellious; her feet do not dwell in her house.   יאהֹמִיָּ֣ה הִ֣יא וְסֹרָ֑רֶת בְּ֜בֵיתָ֗הּ לֹא־יִשְׁכְּנ֥וּ רַגְלֶֽיהָ:
and rebellious: Heb. וסררת, turning away from the road.   וסוררת: סרה מן הדרך:
12Sometimes [she is] in the street, sometimes in the squares, and she lurks at every corner.   יבפַּ֤עַם בַּח֗וּץ פַּ֥עַם בָּרְחֹב֑וֹת וְאֵ֖צֶל כָּל־פִּנָּ֣ה תֶאֱרֹֽב:
13She takes hold of him and kisses him; brazenly she says to him,   יגוְהֶחֱזִ֣יקָה בּ֖וֹ וְנָ֣שְׁקָה־לּ֑וֹ הֵעֵ֥זָה פָ֜נֶ֗יהָ וַתֹּ֣אמַר לֽוֹ:
14"I had to bring peace-offerings; today I paid my vows.   ידזִבְחֵ֣י שְׁלָמִ֣ים עָלָ֑י הַ֜יּ֗וֹם שִׁלַּ֥מְתִּי נְדָרָֽי:
I had to bring peace offerings: I prepared a great feast, for today I sacrificed my vows and my peace offering.   זבחי שלמים עלי: כלומר סעודה גדולה הכינותי כי היום הקרבתי נדרי ושלמי:
15Therefore, I have come out toward you to look for you, and I have found you.   טועַל־כֵּ֖ן יָצָ֣אתִי לִקְרָאתֶ֑ךָ לְשַׁחֵ֥ר פָּ֜נֶ֗יךָ וָאֶמְצָאֶֽךָּ:
and I have found you: In order that I find you.   ואמצאך: כדי שאמצאך:
16I have bedecked my couch with covers, with superior braided work of Egypt.   טזמַרְבַדִּים רָבַ֣דְתִּי עַרְשִֹ֑י חֲ֜טֻב֗וֹת אֵט֥וּן מִצְרָֽיִם:
covers: Heb. מרבדים. Garments of freedom and beauty; a similar term is found at the end of the book (31:22): “She made covers for herself.”   מרבדים: בגדי חופש ונוי ודוגמתו בסוף הספר שנאמר מרבדים עשתה לה:
I have bedecked my couch: Heb. רבדתי, I have adorned.   רבדתי ערשי: קשטתי:
with superior braided work of Egypt: Heb. חטבות אטון מצרים, praiseworthy, high quality linen garments coming from Egypt, where linen is common, as it is written in the Book of Isaiah (19:9): “And those who work at flax… shall be ashamed.”   חטובות אטון מצרים: מהוללות בגדי כלי פשתן חשובין הבאים ממצרים ששם הפשתן מצוי כדכתב בספר (ישעיהו י״ט:ט׳) ובושו עובדי פשתים:
braided work: Heb. אטון. The Aramaic translation of מיתריהם, their ropes (Num. 4:32), is אטוניהון.   אטון: תרגום מיתריהם אטוניהון:
17I fanned my couch with myrrh, aloes, and cinnamon.   יזנַ֥פְתִּי מִשְׁכָּבִ֑י מֹ֥ר אֲ֜הָלִ֗ים וְקִנָּמֽוֹן:
I fanned: Heb. נפתי. I fanned the scent as one fans with a scarf in a perfumery to bring the scent from above down below. Dunash (Teshuvoth Dunash p. 22) defines it as an expression of smoking, which he states has no comparison.   נפתי משכבי: הנפתי הריח כמניף בסודר בבית הבושם להביא הריח מלמעלה למטה, ודונש פי' לשון קטור ואמר שאין לו דמיון:
18Come, let us take our fill of lovemaking until morning; let us enjoy ourselves with amorous embraces.   יחלְכָ֤ה נִרְוֶ֣ה דֹ֖דִים עַד־הַבֹּ֑קֶר נִ֜תְעַלְּסָ֗ה בָּאֳהָבִֽים:
19For the man is not at home; he has gone on a long journey.   יטכִּ֤י אֵ֣ין הָאִ֣ישׁ בְּבֵית֑וֹ הָ֜לַ֗ךְ בְּדֶ֣רֶךְ מֵרָחֽוֹק:
For the man is not at home: You have seen that the Holy One, blessed be He, has removed His Shechinah and has given all good to the pagans.   כי אין האיש בביתו: ראיתם שסילק הקב"ה שכינתו וכל טוב נתן לעו"ג:
20He has taken the bag of money with him; on the appointed day he will come home."   כצְֽרוֹר־הַ֖כֶּסֶף לָקַ֣ח בְּיָד֑וֹ לְי֥וֹם הַ֜כֵּ֗סֶא יָבֹ֥א בֵיתֽוֹ:
the bag of money: He has slain the righteous among them.   צרור הכסף: הטובים שבהם הרג:
on the appointed day: Heb. ליום הכסא. At the fixed appointed time, and similarly (Ps. 81:4), “At the appointed time for the day of our festival.”   ליום הכסא: לזמן המועד הקבוע וכן בכסה ליום חגנו (תהילים פ״א:ד׳):
21She swayed him with all her talk; with the smooth talk of her lips she entices him.   כאהִטַּתּוּ בְּרֹ֣ב לִקְחָ֑הּ בְּחֵ֥לֶק שְׂ֜פָתֶ֗יהָ תַּדִּיחֶֽנּוּ:
She swayed him: the one devoid of sense, to her.   הטתו: לאותו חסר לב אליה:
with all her talk: with which she is accustomed to familiarize men.   ברוב לקחה: שהיא למודה להרגיל בכך אנשים:
she entices him: from the road.   בחלק שפתיה: בדבור חלקלק תדיחנו מן הדרך:
22He follows her immediately-as an ox goes to the slaughter, and as a viper to the chastisement of a fool   כבה֤וֹלֵ֥ךְ אַחֲרֶ֗יהָ פִּ֫תְאֹ֥ם כְּ֖שׁוֹר אֶל־טֶ֣בַח יָב֑וֹא וּ֜כְעֶ֗כֶס אֶל־מוּסַ֥ר אֱוִֽיל:
and as a viper: Heb. וכעכס. This is the venom of a snake.   וכעכס: זה ארס נחש:
to the chastisement of a fool: Like a snake that runs quickly as an agent of the Holy One, blessed be He, to chastise the fool who is condemned by the Omnipresent, blessed be He, so does this one run after her until he stumbles on her, and her arrow splits his liver.   אל מוסר אויל: כנחש הממהר לרוץ בשליחות הקב"ה ליסר האויל המחויב למקום ב"ה כן זה רץ אחריה עד שנכשל בה ויפלח חצה את כבדו:
23until an arrow splits his liver, as a bird hastens to a snare, and he does not know that it is at the cost of his life.   כגעַ֤ד יְפַלַּ֪ח חֵ֡ץ כְּֽבֵד֗וֹ כְּמַהֵ֣ר צִפּ֣וֹר אֶל־פָּ֑ח וְלֹֽא־יָ֜דַ֗ע כִּֽי־בְנַפְשׁ֥וֹ הֽוּא:
as a bird hastens: to run to a snare, and it does not know that the snare was spread out there for the life of the bird.   כמהר צפור: לרוץ אל הפח ואינו יודע כי הפח נפרש שם בנפשו של צפור:
24And now, children, hearken to me, and listen to the sayings of my mouth.   כדוְעַתָּ֣ה בָ֖נִים שִׁמְעוּ־לִ֑י וְ֜הַקְשִׁ֗יבוּ לְאִמְרֵי־פִֽי:
25Let your heart not veer off into her ways; stray not in her paths.   כהאַל־יֵ֣שְׂטְ אֶל־דְּרָכֶ֣יהָ לִבֶּ֑ךָ אַל־תֵּ֜תַע בִּנְתִיבוֹתֶֽיהָ:
26For many are the dead that she has felled, and numerous are all her victims.   כוכִּֽי־רַבִּ֣ים חֲלָלִ֣ים הִפִּ֑ילָה וַ֜עֲצֻמִ֗ים כָּל־הֲרֻגֶֽיהָ:
27The ways of the grave are to her house, descending to the chambers of death.   כזדַּרְכֵ֣י שְׁא֣וֹל בֵּיתָ֑הּ יֹ֜רְד֗וֹת אֶל־חַדְרֵי־מָֽוֶת: