Chapter 140

1For the conductor, a song of David.   אלַֽמְנַצֵּ֗חַ מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד:
2Rescue me, O Lord, from an evil man from a man of robbery You shall guard me.   בחַלְּצֵ֣נִי יְ֖הֹוָה מֵֽאָדָ֣ם רָ֑ע מֵאִ֖ישׁ חֲמָסִ֣ים תִּנְצְרֵֽנִי:
3Who plotted evil things in their heart; every day they gather to wage war.   גאֲשֶׁ֚ר חָֽשְׁב֣וּ רָע֣וֹת בְּלֵ֑ב כָּל־י֜֗וֹם יָג֥וּרוּ מִלְחָמֽוֹת:
every day they gather to wage war: There will be wars in their dwellings and in their settlements.   יגורו מלחמות: יהיו מלחמות במגוריהם ובמושבותם:
4They whetted their tongue like a serpent; the venom of a spider is under their lips forever.   דשָֽׁנְנ֣וּ לְשׁוֹנָם֘ כְּמ֪וֹ נָ֫חָ֥שׁ חֲמַ֥ת עַכְשׁ֑וּב תַּ֖חַת שְׂפָתֵ֣ימוֹ סֶֽלָה:
the venom of a spider: Heb. חמתעכשוב. חמת is an expression of venom, as (Deut. 32:33): “the venom of (חמת) dragons is their wine,” for if you interpret it as an expression of wrath, does an expression of wrath fit with wine? Rather, it is an expression of venom, venimos in Old French. Similarly, here the term venom relates to “under the lips.”   חמת עכשוב: חמת לשון ארס כמו (דברים ל״ב:ל״ג) חמת תנינים יינם שאם תפרשהו לשון אף וכי לשון אף נופל אצל יין אלא לשון ארס ויצו"ש בלע"ז וכן נופל כאן לשון ארס תחת השפה:
a spider: Heb. עכשוב, a spider, araignee in French.   עכשוב: עכביש איריינ"א בלע"ז:
5Guard me, O Lord, from the hands of a wicked man; from a man of robbery You shall watch me, who plotted to cause my steps to slip.   השָׁמְרֵ֚נִי יְהֹוָ֨ה | מִ֘ידֵ֚י רָשָׁ֗ע מֵאִ֣ישׁ חֲמָסִ֣ים תִּנְצְרֵ֑נִי אֲשֶׁ֥ר חָֽ֜שְׁב֗וּ לִדְח֥וֹת פְּעָמָֽי:
6Haughty men have concealed a snare for me, and [with] ropes they spread a net beside [my] path; they laid traps for me constantly.   וטָֽמְנוּ־גֵאִ֨ים | פַּ֡ח לִ֗י וַֽחֲבָ֫לִ֥ים פָּ֣רְשׂוּ רֶ֖שֶׁת לְיַ֣ד מַעְגָּ֑ל מֹֽקְשִׁ֖ים שָֽׁתוּ־לִ֣י סֶֽלָה:
and [with] ropes they spread a net: It is customary to tie a long rope to the end of a net, and when the hunter sees the birds resting under the net, he draws the rope, and the net falls on the birds.   וחבלים פרשו רשת: דרך הרשת לקשור חבל ארוך בראשה והציד כשרואה את העופות שוכנים תחת הרשת מושך החבל והרשת נופל על העופות:
beside [my] path: Beside my paths and my steps.   ליד מעגל: אצל נתיבתי ופעמי:
beside: Heb. ליד, like (II Sam. 14:30): “See, Joab’s field is near mine (ידי).”   ליד: אצל כמו (שמואל ב י״ד:ל׳) ראו חלקת יואב על ידי:
7I said to the Lord, "You are my God." Hearken, O Lord, to the voice of my supplications.   זאָמַ֣רְתִּי לַֽיהֹוָה אֵ֣לִי אָ֑תָּה הַֽאֲזִ֥ינָה יְ֜הֹוָ֗ה ק֣וֹל תַּֽחֲנוּנָֽי:
8God, O Lord, the might of my salvation; You shall protect my head on the day of battle.   חיֱהֹוִ֣ה אֲ֖דֹנָי עֹ֣ז יְשֽׁוּעָתִ֑י סַכּ֥וֹתָה לְ֜רֹאשִׁ֗י בְּי֣וֹם נָֽשֶׁק:
9O Lord, do not grant the desires of the wicked; do not let his thoughts succeed, for they are constantly haughty.   טאַל־תִּתֵּ֣ן יְ֖הֹוָה מַֽאֲוַיֵּ֣י רָשָׁ֑ע זְמָמ֥וֹ אַל־תָּ֜פֵ֗ק יָר֥וּמוּ סֶֽלָה:
the desires of the wicked: The wicked Esau.   מאוי רשע: עמלק הרשע:
for they are constantly haughty: Heb. ירומו סלה, because they are arrogant always. Our Rabbis, however (Gen. Rabbah 75:9) explained זממוֹ as an expression of a bit that muzzles the camel, and it is a Mishnaic expression.   זממו אל תפק: מחשבתו אל תצליח:
do not take out: Heb. תפק אל, Do not take it out of his jaws.   ירומו סלה: כי יתגאו סלה, ורבותינו פירשו זממו לשון רסן הזומם את פי הגמל ולשון משנה הוא אל תפק. אל תוציא מלחייו:
10The numbers of those who surround me, may the lies of their lips cover them.   ירֹ֥אשׁ מְסִבָּ֑י עֲמַ֖ל שְׂפָתֵ֣ימוֹ יְכַסֵּֽימוֹ (כתיב יְכַסֵּֽומוֹ) :
The numbers of those who surround me: Armies of the number of the troops of Esau who plan to surround me, may the lies of their lips cover them. (I found.)   ראש מסבי: חבורת חשבון גדודי עשו האומרים להסב אותי מעליך עמל שפתיהם יכסם (מצאתי):
11Let fiery coals descend on them; He will cast them into fire, in wars, so that they will not rise.   יאיִמּ֥וֹטוּ (כתיב יִמֹּ֥יטוּ) עֲלֵיהֶ֗ם גֶּֽחָ֫לִ֥ים בָּאֵ֥שׁ יַפִּלֵ֑ם בְּ֜מַֽהֲמֹר֗וֹת בַּל־יָקֽוּמוּ:
descend: May the coals descend on them. Let them lie upon them until they sink and become extinguished by themselves. The body will thus disintegrate and disappear.   ימוטו: יהיו מוטים הגחלים עליהם ישכבו בהם עד שיתמוטטו ויכבו מאליהם נמצא הגוף כלה ואבד:
He will cast them into fire: He Who casts and avenges [will cast them] into the fire of Gehinnom.   באש יפילם: המפיל ונוקם גחלים של גיהנם:
in wars: He will cast them so that they will no longer rise.   במהמורות: יפילם לבל יקומו עוד:
in wars: Heb. במהמרות, in wars and strife, an expression of (Deut. 9:4): “You have been rebellious (ממרים).”   במהמורות: במלחמות ותגר ל' ממרים הייתם (דברים ט):
12A slanderer will not be established on earth; a man of violence, the evil will trap him with thrust upon thrust.   יבאִ֥ישׁ לָשׁוֹן֘ בַּל־יִכּ֪וֹן בָּ֫אָ֥רֶץ אִישׁ־חָמָ֥ס רָ֑ע יְ֜צוּדֶ֗נּוּ לְמַדְחֵפֹֽת:
A slanderer: Esau, who would trap with his mouth.   איש לשון: עשו כי ציד בפיו צד את אביו בפיו:
will trap him: The evil that he does will trap him.   יצודנו: הרע שהוא עושה הוא יצודנו:
13I know that the Lord will perform the judgment of a poor man, the cause of the needy.   יגיָדַ֗עְתִּי (כתיב יָדַ֗עְתִּ) כִּי־יַֽעֲשֶׂ֣ה יְ֖הֹוָה דִּ֣ין עָנִ֑י מִ֜שְׁפַּ֗ט אֶבְיֹנִֽים:
I know: that ultimately the Lord will perform the judgment of a poor man, and He will avenge the vengeance of His servants.   ידעתי: כי סוף הדברים יעשה ה' דין עני וינקום נקמת עבדיו:
14But the righteous will thank Your name; the upright will sit before You.   ידאַ֣ךְ צַ֖דִּיקִים יוֹד֣וּ לִשְׁמֶ֑ךָ יֵֽשְׁב֥וּ יְ֜שָׁרִ֗ים אֶת־פָּנֶֽיךָ:
But: May he hasten and do it so that the righteous will thank His name.   אך: ימהר ויעשה כדי שיודו צדיקים לשמו: