Chapter 94

1O God of vengeance, O Lord; O God show vengeance.   אאֵֽל־נְקָמ֥וֹת יְהֹוָ֑ה אֵ֖ל נְקָמ֣וֹת הוֹפִֽיַע:
show: Heb. הופיע, show and reveal to us Your vengeance.   הופיע: הראה וגלה לנו את נקמתך:
2Exalt Yourself, O Judge of the earth, render to the haughty their recompense.   בהִנָּשֵׂא שֹׁפֵ֣ט הָאָ֑רֶץ הָשֵׁ֥ב גְּ֜מ֗וּל עַל־גֵּאִֽים:
3How long will the wicked, O Lord, how long will the wicked rejoice?   געַד־מָתַ֖י רְשָׁעִ֥ים | יְהֹוָ֑ה עַד־מָ֜תַ֗י רְשָׁעִ֥ים יַֽעֲלֹֽזוּ:
4They spout forth, they speak falsely; all workers of violence boast.   דיַבִּ֣יעוּ יְדַבְּר֣וּ עָתָ֑ק יִֽ֜תְאַמְּר֗וּ כָּל־פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן:
boast: Heb. יתאמרו. They praise themselves, as (Deut. 26:17): “you praised (האמרת),” and “praised you (האמירך).”   יתאמרו: ישתבחו כמו (דברים כו) האמרת והאמירך:
5Your people, O Lord, they crush, and Your inheritance they afflict.   העַמְּךָ֣ יְ֖הֹוָה יְדַכְּא֑וּ וְנַֽחֲלָתְךָ֥ יְעַנּֽוּ:
6They slay the widow and the stranger, and they murder the orphans.   ואַלְמָ֣נָה וְגֵ֣ר יַֽהֲרֹ֑גוּ וִ֖יתוֹמִ֣ים יְרַצֵּֽחוּ:
7They say, "Yah will not see, nor will the God of Jacob understand."   זוַיֹּ֣אמְרוּ לֹ֥א יִרְאֶה־יָּ֑הּ וְלֹ֥א יָ֜בִ֗ין אֱלֹהֵ֥י יַֽעֲקֹֽב:
8Understand, [you] most boorish of the people, and [you] fools, when will you gain intelligence?   חבִּ֣ינוּ בֹּֽעֲרִ֣ים בָּעָ֑ם וּ֜כְסִילִ֗ים מָתַ֥י תַּשְׂכִּֽילוּ:
Understand, [you] most boorish of the people: the most foolish peoples in the world.   בינו בוערים בעם: קצת שוטים שבעולם:
9Will He Who implants the ear not hear or will He Who forms the eye not see?   טהֲנֹ֣טַע אֹ֖זֶן הֲלֹ֣א יִשְׁמָ֑ע אִם־יֹ֣צֵ֥ר עַ֜֗יִן הֲלֹ֣א יַבִּֽיט:
Will He Who implants the ear: Is it possible that the Holy One, blessed be He, Who implanted the ear, should not hear the cry of His people and their affliction?   הנוטע אזן: שמא הקב"ה שנטע אוזן לא ישמע צעקת עמו ועניו:
10Will He Who chastises nations not reprove? [He is] the One Who teaches man knowledge.   יהֲיֹסֵ֣ר גּ֖וֹיִם הֲלֹ֣א יוֹכִ֑יחַ הַֽמְלַמֵּ֖ד אָדָ֣ם דָּֽעַת:
will He… not reprove: and chastise you for that?   הלא יוכיח: ייסר אתכם על כך:
11The Lord knows man's thoughts that they are vanity.   יאיְהֹוָ֗ה יֹ֖דֵעַ מַחְשְׁב֣וֹת אָדָ֑ם כִּ֖י הֵ֣מָּה הָֽבֶל:
The Lord knows: your thoughts, that you are thinking to be haughty with the crown of the kingdom, and you should know that they [your thoughts] are vanity.   ה' יודע: מחשבותיכם שאתם סבורין להתגאות בנזר המלוכה ותדעו כי הבל הם:
12Fortunate is the man whom You, Yah, chastise, and from Your Torah You teach him.   יבאַשְׁרֵ֚י הַגֶּ֣בֶר אֲשֶׁר־תְּיַסְּרֶ֣נּוּ יָּ֑הּ וּמִתּוֹרָֽתְךָ֥ תְלַמְּדֶֽנּוּ:
Fortunate is the man: Fortunate are the righteous who are afflicted under Your hands, provided that they engage in Torah and mitzvoth.   אשרי הגבר: אשריהם הצדיקי' המעוני' תחת ידיכם ובלבד שיהו עוסקין בתורה ובמצות:
13To grant him peace from days of evil, while a pit is dug for the wicked.   יגלְהַשְׁקִ֣יט ל֖וֹ מִ֣ימֵי רָ֑ע עַד־יִכָּרֶ֖ה לָֽרָשָׁ֣ע שָֽׁחַת:
To grant him peace from days of evil: For the chastisements cause him to have peace from the days of the judgment of Gehinnom.   להשקיט לו מימי רע: כי היסורין גורמין לו להשקיט להם מימי דין גיהנם:
while: he sees that a pit is dug for the wicked man.   עד: שיראה שיכרה לרשע שחת:
14For the Lord will not forsake His people, nor will He desert His inheritance.   ידכִּ֚י | לֹֽא־יִטֹּ֣שׁ יְהֹוָ֣ה עַמּ֑וֹ וְ֜נַֽחֲלָת֗וֹ לֹ֣א יַֽעֲזֹֽב:
15For until righteousness will judgment return, and after it all those upright in heart.   טוכִּֽי־עַד־צֶ֖דֶק יָשׁ֣וּב מִשְׁפָּ֑ט וְ֜אַֽחֲרָ֗יו כָּל־יִשְׁרֵי־לֵֽב:
For until righteousness will judgment return: [i. e., the judgment of] their chastisements [will persist] until they become righteous because of them. And after the judgment, all those upright in heart will gather, for they will receive their reward.   כי עד צדק ישוב משפט: היסורין שלהם עד שיצדקו בשבילם ואחר המשפט כל ישרי לב יתקבצו כי יטלו שכרם:
16Who will rise up for me against evildoers; who will stand up for me against workers of violence?   טזמִֽי־יָק֣וּם לִ֖י עִם־מְרֵעִ֑ים מִֽי־יִתְיַצֵּ֥ב לִ֜֗י עִם־פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן:
Who will rise up for me: Whose merit will stand up for us among these evildoers?   מי יקום לי: זכות מי יעמד לנו בין המריעים הללו:
17Had not the Lord been my help, in an instant my soul would rest silent.   יזלוּלֵ֣י יְ֖הֹוָה עֶזְרָ֣תָה לִּ֑י כִּמְעַ֓ט | שָֽׁכְנָ֖ה דוּמָ֣ה נַפְשִֽׁי:
silent: silence.   דומה: דומיה:
18If I said, "My foot has slipped," Your kindness, O Lord, supported me.   יחאִם־אָ֖מַרְתִּי מָטָ֣ה רַגְלִ֑י חַסְדְּךָ֥ יְ֜הֹוָ֗ה יִסְעָדֵֽנִי:
19With my many thoughts within me, Your consolations cheered me.   יטבְּרֹ֣ב שַׂרְעַפַּ֣י בְּקִרְבִּ֑י תַּ֜נְחוּמֶ֗יךָ יְֽשַֽׁעַשְׁע֥וּ נַפְשִֽׁי:
20Will the throne of evil join You, which forms iniquity for a statute?   כהַיְחָבְרְךָ כִּסֵּ֣א הַוּ֑וֹת יֹצֵ֖ר עָמָ֣ל עֲלֵי־חֹֽק:
Will the throne of evil join You: Will it be able to compare to You?   היחברך כסא הוות: היוכל להדמות לך האומות היוצרים צלמים ומסכות של עמל:
for a statute: for the sake of a statue, to be for them as the statute of their worship.   עלי חק: בשביל חק להיותו חק להם עבודתם:
21They gather upon the soul of the righteous and condemn innocent blood.   כאיָגוֹדּוּ עַל־נֶ֣פֶשׁ צַדִּ֑יק וְדָ֖ם נָקִ֣י יַרְשִֽׁיעוּ:
They gather: Troops gather upon a Jewish soul to kill [him].   יגודו: יאספו גדודים על נפש צדיק להרוג:
and condemn: Heb. ירשיעו. They condemn in judgment to kill him.   ירשיעו: יחייבו בדין להורגו:
22But the Lord was my fortress, and my God the rock of my refuge.   כבוַיְהִ֣י יְהֹוָ֣ה לִ֣י לְמִשְׂגָּ֑ב וֵֽ֜אלֹהַ֗י לְצ֣וּר מַחְסִֽי:
23And He returned upon them their violence, and for their evil, may He cut them off; may the Lord our God cut them off.   כגוַיָּ֚שֶׁב עֲלֵיהֶ֨ם | אֶת־אוֹנָ֗ם וּבְרָֽעָתָ֥ם יַצְמִיתֵ֑ם יַ֜צְמִיתֵ֗ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ:
their violence: Heb. אונם, their violence, as (Job 21:19): “Should God lay away his violence (אונו) for his sons?”   אונם: אונסם כמו (איוב כ״א:י״ט) יצפון לבניו אונו: